تعبیر خواب دیدن سرطان در خواب ابن سیرین – سرطان

تعبیر خواب دیدن سرطان در خواب ابن سیرین – سرطان

ابن سیرین تعبیر خواب دیدن سرطان در خواب یا سرطان را ذکر کرده است.تعبیر کبیر الخواب معجم تعبیر خواب و کتاب منتخب الکلام در تعبیر خواب آنچه ذکر شد ذکر می کنیم. در این تاپیک

تعبیر خواب دیدن سرطان در خواب ابن سیرین - سرطان

سرطان یکی از بیماری های مخربی است که بدن انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. سرطان جزو بیماری های بدخیم است که زندگی انسان را از بین نمی برد و برخی از آنها ممکن است خوش خیم باشند. برعکس، به دور از درد و ترسی که در زندگی واقعی برای افراد ایجاد می کند، معانی زیادی از خوبی در خواب دارد.

بهترین تعبیر خواب دیدن سرطان در خواب ابن سیرین

دیدن سرطان: در خواب مردی است لجاجت و اکراه و بلند مرتبه نسبت به دیگران که در همان مقام هستند و دلیل بر عمر طولانی و سعادت و رهایی از بدی ها و به طور کلی بیماری در تعبیر خواب اشاره به این دارد. صرف مال با دعا و دعا برای قبولی.

هر کس در خواب ببیند که در خواب به نوع بدخیم سرطان مبتلا شده است و نزدیک بود از آن بمیرد. سپس از بیماری خود که با مردم صحبت می کرد، سالم شد، و آنان چنان با او صحبت می کردند که گویی هرگز از چیزی شکایت نکرده است. این دلیل بر آن است که بیننده در صورت بیماری شفا می یابد و اگر فقیر باشد ثروتمند می شود.

و هر که در خواب ببیند که در شکمش سرطان دارد، بسیار محبت آمیز و نزدیک به خانواده و خویشاوندان است، و هر که ببیند علاج سرطان یافته است او را شفا داده است، این نشان می دهد که به آنچه می خواهد نزدیک است. و می خواهد و آن پس از تلاش و کوشش طولانی است.

و هرکس در خواب ببیند که به سرطان یا بیماریهای بدخیم کشنده مبتلا شده است، خداوند او را سلامتی و شفا عطا می کند و هر که ببیند بیماری او را طولانی کرده است، خدای تعالی را در حال نیکو ملاقات خواهد کرد. و هر که ببیند بدون درد و درد به سرطان مبتلا شده است، چشمانش سرخ می شود و در آن سال هیچ اتفاقی برای او نمی افتد.

و هر که ببیند سرطان می آید تا مردم را مبتلا کند و درد و اضطرابی را بر آنان بیاورد که گویی طاعون باشد، حکایت از رسیدن اخباری از راه دور به اهل آن محل است که از آنان مقام بلندی به دست آورند و از آن شادمان شوند. .

و هر کس در خواب ببیند که سرطان دارد یا در آن افتاد و به آنچه به او رسیده خوشحال است. زیرا او مردی قوی و تسخیر ناپذیر با غرور و بلندی نسبت به دیگران را به دست خواهد آورد، و سرطان فردی است که در اخلاقش به دور از توجه است، به دور از اراده در رابطه اش، به دور از تجدید نظر در مورد وسواس او. با، و در کار خود دشوار است.

شرور تعبیر خواب دیدن سرطان در خواب ابن سیرین

و هر کس در خواب ببیند که به بیماری بدخیمی مانند سرطان کشنده یا سرطان مبتلاست، دلیل بر بیهوده خرج کردن است، بی بدهی است.

هر که ببیند زنش به سرطان مبتلا شده است، این سلامتی در بدن و بدن او و نقص در ایمان و دین اوست، خداوند داناتر است.

و هر کس مرد غریبی را ببیند که سرطان دارد و بیننده او را ناشناخته است و او را نشناسد، دلالت بر آن دارد که بیننده به بیماری مبتلا می شود که او را خسته می کند، از نزاع و باطل پیروی کنید.

و هر کس سرطان ببیند در خواب در او افتاده و اعضای بدنش از او می‌افتد، این نشان می‌دهد که به زودی می‌میرد، و این بیماری برای بیننده تا زمانی که او را آزار ندهد و او را بکشد نگران‌کننده و ناراحت‌کننده است. و اگر چنین است، رویا یک شیطان و خیال باطل در زندگی است.

و هر کس در خواب ببیند که بیماری او سرطان است، به فتنه می افتد و اگر پدر به سرطان معده یا معده مبتلا شود، تا زمانی که کرم ها از او خارج شوند; این نشان دهنده پراکندگی و پراکندگی فرزندان اوست و بیماری پسر جوان در خواب، پریشانی پدر و مادرش است.

و هر که در خواب ببیند که در کمرش سرطان شده و فرسایش یافته است، خیری در بینش نیست، و هر که زبانش را از بیماری آزار دهد، آفت و دروغ است، و بیماری در بینی، مایه نگرانی در زندگی است. و هر کس گردن یا سرطان را بیازارد در آن بیفتد، این امانت بزرگی است که حمل کرده است، و هر که در سینه سرطان بیفتد، درد دارد و تنگ نفس می‌گیرد، زیرا این بیماری قلبی است که او را مبتلا می‌کند. .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا