تعبیر خواب دیدن شلوار کوتاه در خواب به روایت ابن سیرین

امام ابن سیرین در معجم تعبیر خواب و کتاب تعبیر خواب تعبیر کبیر خواب دیدن شلوار کوتاه در خواب به آن پرداخته است و از انواع لباس هایی است که شبیه شلوار است ولی کمی گشاد می شود. و در این مطلب به آنچه در تعبیر به معنی دیدن شورت و کوتاه کردن و خرید شلوار سفید و یا فروش شلوار بلند و معنی دیدن شلوار جدید و کهنه گفته شد می پردازیم.

تعبیر خواب دیدن شلوار کوتاه در خواب به روایت ابن سیرین

بهترین چیزی که در تعبیر خواب آمد دیدن شلوار کوتاه در خواب

دیدن شلوار: زن مذهبی، یا کنیز خارجی. اگر در خواب ببیند که از غیر صاحبش شلوار خریده است. او با زنی بدون سرپرست ازدواج می کند. و شلوار جدید یک زن باکره است. کوتاه کردن شلوار دلیل بر عصمت گناهان است. و گفته شد: شلوار برای زن بیننده یا خانواده او خوب است و شلوار بلند دلیل بر فراوانی روزی و پوشش با روزی شایسته است.

شلوار در خواب دلیل بر عصمت از گناه و شلوار دلیل بر درستی همسر یا خانواده اوست. و هر کس در شلوار خود بول کند، دلیل بر حاملگی همسرش است و اجابت مزاج او در آن دلیل بر عصبانیت او از حاملگی همسرش است.

دیدن شلوار کوتاه در خواب ممکن است بیانگر سفر بیهوده و یا عدم اقامت در سرزمین بیگانگی و بازگشت به خانه باشد و هر که شلوار کوتاه بپوشد و ظاهری نیکو داشته باشد، بیانگر مصونیت از گناهان و دوری از راه شر است.

هر کس در خواب شلوارهای زیادی را که کوتاه شده ببیند، منظور زن یا دختر یا یکی از زنان بیننده است که به او نزدیک است و آنچه را که بر عهده اوست انجام نمی دهد. رضایت.

شلوار در خواب برای زن مجرد و دختری که شوهر ندارد بیانگر این است که او حاضر است به آنچه آرزویش را کرده است پایان دهد، به خصوص اگر شلوار بلند و بدون پارگی یا گشادی غیرقابل توضیح باشد، و شلوار سفید برای مجردی. زنان ازدواج هستند

چشم انداز دوخت و ترمیم شلوار به دنبال حل مشکلات و بحران هایی است که با جنبه های زندگی شخصی و عملی آنها مواجه می شود و شستن شلوار مرحله جدیدی از زندگی خانوادگی، تحصیلی و کاری را آغاز می کند.

شر آن چه آمد در تعبیر خواب دیدن شلوار کوتاه در خواب

هر کس در خواب ببیند که شلوار بدون پیراهن بپوشد فقیر می شود و پوشیدن شلوار برعکس دلیل بر ارتکاب فحشا از سوی خانواده اش است. چون لباس آنهاست.

کوتاه کردن شلوار در خواب برای آشکار شدن عورت، نشانه کوتاهی در جنبه عبادت و ترک کار خیر است، شلوار کوچک یا پاره در خواب، اشاره به پریشانی و گرفتاری های روحی و روانی دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا