تعبیر خواب دیدن شخصی در آسمان توسط ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن شخصی در آسمان توسط ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن شخصی در آسمان توسط ابن سیرین امروز با مهمترین تعابیر و نشانه های مربوط به آن رؤیای عجیبی که بسیاری می بینند و می خواهند معنی و تعبیر آن را بدانند آشنا می شویم. ما با مهمترین آن تفاسیر و نشانه های مهم آشنا می شویم.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، جز به کسی که دوست دارد، نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

تعبیر خواب دیدن شخصی در آسمان توسط ابن سیرین

 • دیدن ظاهر شخصی در داخل آسمان در خواب بیانگر آینده بسیار بزرگی برای صاحب صورت در آن دوران است.
 • هر کس در خواب ببیند که در آسمان شخصی وجود دارد، برای بیننده در آن روزگار، نشانه خوش اقبالی است.
 • دیدن شخصی که در خواب وارد آسمان می شود و آسمان پر از ابر می شود، نشانه ترس شدید از شکست یا بروز مشکلاتی برای بیننده خواب است.
 • تعبیر دیدن چهره در آسمان در خواب ابن سیرین

 • دیدن چهره ای در آسمان فرد شناخته شده، نشان از زندگی شاد قدیمی آن روزگار است.
 • هر کس در خواب ببیند که صورت مدیر در آسمان کشیده شده است، نشانه ترفیع در کار یا موقعیت جدیدی است که بینا به دست خواهد آورد.
 • دیدن چهره اخم شده در داخل آسمان در خواب، علامت گناه و معصیت است و باید متوقف شود و به درگاه خداوند تبارک و تعالی توبه کند.
 • دیدن صورت روی زمین و آسمان نشانه نیاز خواب بیننده به کمک دوستان یا نزدیکان در آن دوران است.
 • تعبیر خواب دیدن دو قمر در آسمان توسط ابن سیرین

 • دیدن دو ماه در آسمان برای یک جوان یا دختر مجرد، نشانه آن است که در آن زمان اتفاق بسیار غم انگیزی در زندگی آنها رخ داده است.
 • هر که در خواب ببیند که دو ماه کامل در آسمان است، نشانه شادی های آینده اهل خانه در آن دوره است.
 • تعبیر رؤیت دو قمر در حال نبرد با یکدیگر در آسمان، نشانه مصیبت بزرگی است که بیننده خواب برای مدتی در آن سقوط می کند.
 • دیدن دو قمر در داخل آسمان در خواب، نشانه ی اتفاقات خوب بسیاری است، خواب بیننده آن روزها.
 • تعبیر خواب ماهی رنگی در آسمان در خواب ابن سیرین

 • هر کس در خواب ببیند که در آسمان ماهی های رنگین است، نشانه نزدیک شدن شادی و آسودگی بیننده خواب است.
 • خواب ماهی های رنگی در آسمان، نشانه این مناسبت شاد آن روزها برای اهل خانه است.
 • دیدن آسمان که ماهی های رنگارنگ می بارد، نشانه ی خوبی های آینده و رزق و روزی وسیع بیننده خواب است.
 • اگر ببیند در آسمان ماهی های رنگین است، نشانه دوری از گناه و معصیت و تقرب به خدای تبارک و تعالی در آن مدت است.
 • تعبیر خواب دیدن سیارات در آسمان در خواب ابن سیرین

 • دیدن سیاره در آسمان نشانه علاقه زیاد به دیدن مادیات آن دوره است.
 • هر کس در خواب سیاره مریخ را در آسمان دید، نشان از تفاوت ها و مشکلات بزرگی است که در آن روزها پیش روی بیننده خواب قرار گرفته است.
 • هر کس در خواب سیاره ای را در خواب ببیند، نشانه ازدواج او با شخصی است که در آن دوران مقام بلندی دارد.
 • دیدن گروهی از سیارات خورشیدی که از آسمان فرود آمده اند، نشانه ای از بازدید یک مقام رسمی از خانه خود یا خیر آینده او در آن روزها است.
 • تعبیر خواب دیدن دود سیاه در آسمان در خواب ابن سیرین

 • بیرون آمدن دود سیاه از آسمان در خواب، نشانة گرفتاریها و اختلاف نظرها در زندگی بینا در آن دوران است.
 • هر کس در خواب ببیند که در آسمان دود سیاه است، علامت آن است که بیننده در آن روزها دچار مشکلات بزرگی می شود.
 • خواب دیدن دود سیاهی که از آسمان بیرون می‌آید، نشانه بحران‌های مالی بزرگی است که فرد بینا در آن دوران دچار آن می‌شود.
 • اگر ببیند که از آسمان دود سیاه بیرون می آید، نشان از نگرانی های فراوانی است که در آن روزها در زندگی بیننده خواب وجود دارد.
 • تعبیر خواب کلماتی که در آسمان در خواب نوشته ابن سیرین

 • دیدن یک زن مجرد که در آسمان کلماتی نوشته شده است، نشان از مشکلات و سختی های فراوانی است که این روزها در زندگی با آن دست و پنجه نرم می کند.
 • هر که در خواب ببیند که در آسمان سخنانی نوشته شده است، نشانه سعادت آینده صاحب رؤیا برای رسیدن به آرزوها و اهداف است.
 • دیدن زنی متاهل بیانگر این است که او کلمات نوشته شده را در آسمان دیده است که نشان از احساس اضطراب و ناراحتی شدید او در آن دوران دارد.
 • اگر زن مطلقه ببیند که کلماتی را که در آسمان نوشته شده است، نشان از نزدیک شدن آرامش و برکات بزرگی است که در آن روزها به دست خواهد آورد.
 • تعبیر خواب آیاتی که در آسمان در خواب نوشته ابن سیرین

 • هر کس در خواب آیات قرآن را در آسمان ببیند، نشان از حال خوب و پرهیزکاری است که بیننده در آن روزها از آن برخوردار است.
 • خواب دیدن آیاتی از قرآن کریم که در آسمان نوشته شده است، نشانه حیات واقعی است که در زندگی بیننده خواب وجود دارد و بر آن دلالت دارد.
 • هر کس در خواب آیاتی از قرآن کریم را در آسمان ببیند که نشانه اجابت دعا و برآورده شدن آرزوها و آرزوهاست.
 • خواب دیدن آیات قرآن کریم در آسمان و آیات عذاب، نشانه آن بود که بیننده خواب باید از گناهان و گناهانی که در روزهای گذشته انجام داده است، توبه کند.
 • و خداوند برتر و داناتر است

  مشاوره انسان نباید به رویاها وابسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او اهمیت دهد و از بدی او مضطرب شود، شیطان با او بازی می کند و او را در خواب از چیزهایی که او را آزار می دهد و گیج می کند جلوه می دهد. ()

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا