تعبیر خواب دیدن آب روان در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن آب روان در خواب ابن سیرین

جريان آب يا چرخ آب در خواب به حصول معيشت، طبيعت كارهايي كه سبب مي شود اين پول به صاحب رؤيت، محل معيشت و در رؤيت است، اشاره دارد. جریان آب در داخل خانه یا جاری شدن آب در داخل باغ نشانه های بسیاری است و همچنین کسی که دید زمین را از آب سیراب می کند در جریان است و در اینجا به آنچه در تعبیر خواب دیدن آب روان در خواب ابن سیرین و در کتاب تعبیر خوابهای بزرگ او موجود است.

بهترین تعبیر خواب دیدن آب روان در خواب ابن سیرین

جاری شدن آب در خواب بیانگر سیر رزق و علت آن و محل کار است تا از پول رزق و روزی به دست آورید، مانند دکان، صنعت، مسافرت و مانند آن که سودآور است، شاید چرخ آب در که آب جاری است اشاره به آب دادن و آب دادن است و شاید دلالت بر حلق کند; زیرا آب وارد آن می شود و از طریق آن بدن سیراب می شود.

هر که ببیند در جایی آب جاری است، حکایت از حیات آفرینش در آن مکان است، اگر آب برای عوام باشد، مانند چرخ آب عمومی، یا عمر سازنده، اگر برای آبیاری زراعت یا برای استفاده باشد. توسط اهل خانه و هر کس نهر آبی برای خود داشته باشد، این نشانگر زندگی خوب است، آن را در سعادت و ثروت می گذراند، پس گرفتار فقر و نگرانی نمی شود و چرخ آبی که یک نفر آن را مسدود می کند و غرق نمی شود. در نه جریان رودخانه در تفسیر.

هر کس در زمین یا باغ و مدخل خانه خود نهر آب یا چرخی بسازد و مخصوص امری است که برای آن ساخته شده است، اگر آب از مسیر محدود خود در آن جاری نشود، بیانگر کفایت و ثروت است. زمین و هر که بین خانه‌ها و نقش آب شیرین جاری شود، زندگی نیکو است به قدر پاکی آب و شدت شیرینی طعم آن.

ابن سیرین می‌گوید: «پادشاهی از آب روان، امامت و منفعت پیدا کرد، و هر کس نهر آبی را دید که پر از کود یا رفتگر بود و آن را شسته و آلودگی‌های درونش را از بین می‌برد، نشان از ازدحام بودن آن بود و طبیعت آن را آسان می‌کرد. نابودی گیاهان و موجودات.

هر کس چرخ آبی را ببیند که آب از بیرون شهر روان است تا به صورت شیاری با آب زلال در آن وارد شود و مردم از آب آن بنوشند و ظروف خود را از آن پر کنند و خدای سبحان را ستایش کنند که بعد از آن می نوشم. تشنگی، اگر در بیماری همه‌گیری باشند که از شرشان رهایی یافته است، و خداوند به اذن خود به آنها حیات عنایت می‌کند، و اگر باشند، در کاری که آنها را رها کرده، سختی می‌بینند، و خداوند به آنها رفاه داده است. به آنها باران خوب می دهد، یا با غذا روزی می دهد، یا شرکتی به آنها پول زیادی داده است تا آنچه را که می خواهند از کالاها و نیازهایشان به عنوان جایگزین محصولاتی که در دوران خشکسالی و گرفتاری راکد کرده اند، بخرند.

و هر کس آب روان را در چرخ آب دید که به خانه یا مغازه خود باز می گردد، بیانگر سود مالی یا منفعتی از کاری است که به اندازه آب و میزان پاکی آن نصیب او می شود، با او ازدواج می کند و اگر کسى که زن یا کنیزى دارد، این را مى‏بیند، این نشان مى‏دهد که با او همبستر مى‏شود، و باردارى در اینجا بستگی به این دارد که درختان چقدر از آب بهره مند شوند و گیاه آنها ثابت شود.

هر کس از چرخ آب بنوشد، در زندگی او به خیر و نیکی می رسد، و هر کس آب از نهر یا چرخ آبی بنوشد، لذت زندگی و عمر طولانی را خواهد داشت.

تعبیر شیطانی دیدن آب روان در خواب ابن سیرین

ریزش آب گاهی اوقات نشان دهنده زخم است. زیرا آن را با آب در مسیر خود امتداد می دهند و برای باغات آبیاری می کنند و هر که ببیند آب از پاهایش به طرف راست یا چپ جاری می شود، برای مردم آن محل و برای صاحبان چرخ آب دلواپس و اندوه و گریه است. و هر که ببیند آب از پاهایش جاری می شود، او را در معرض آبریزش قرار می دهد.

و هر کس ببیند که آب در چرخ آب جاری است و این آب آلوده یا شور یا کدر یا در خارج از چرخ آب برای مردم زیان آور است، این بلا بر سر او می‌آید و در درونشان سرایت می‌کند، یا بیماری و درد است. مانند سرما در زمستان و تب در تابستان و یا خبرهای نفرت انگیز در مورد مسافرانی که آنها را انتخاب می کنند یا آواز خواندن را حرام کرده اند یا مالی که در آن سوء ظن و سوء نیت است.

هر که ببیند در خانه ای به جای آب در چرخ آبی خون جاری است، این نشان دهنده فساد زن در آن خانه است و هر که ببیند آب از چرخ آب بیرون آمده است، نشان دهنده خبر بدی است که به بیننده می رسد و چرخ آب. ممکن است یک زن باشد

و هر کس چرخ آب را قطع کند و جریان آب را در آن قطع کند، بیانگر تحریم او و همسرش است و چه بسا او را طلاق داده باشد که بر او حرام باشد و آب او خون است، زیرا خانواده اش با او ازدواج می کنند. به فرد دیگری.

همچنین ببینید:

تعبیر خواب طلاق

تعبیر خواب آب آلوده

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا