تعبیر خواب دیدن آب گل آلود برای زن مجرد و زن شوهردار ابن سیرین.

تعبیر خواب دیدن آب گل آلود برای زن مجرد و زن شوهردار ابن سیرین.

تعبیر خواب دیدن آب گل آلود برای زن مجرد و زن شوهردار ابن سیرین.

تعبیر خواب دیدن آب گل آلود برای زن مجرد و زن شوهردار در خواب برای صاحب خواب در تعابیر خواب از نظر ابن سیرین حامل خوش بینی و مژده نیست; چنانکه تبدیل طهارت و خلوص آب به کدورت یا آلودگی به معانی تغییر شرایط به بدتر شدن اشاره دارد و این برداشت مقدماتی از معانی بدی است که این رؤیت دارد و برای دانستن تعبیر خواب. دیدن آب گل آلود در خواب برای خانم های مجرد و متاهل باید جزئیات دقیق آن را مشخص کرد.در سناریوی خواب کامل با ما در ادامه مطلب همراه باشید تا با معانی این خواب آشنا شوید.

تعبیر خواب دیدن آب گل آلود برای زن مجرد در خواب ابن سیرین

آب مشکل برای زنان مجرد و آنچه حمل می کند تعبیر خواب دیدن آب گل آلود به نقل از ابن سیرین نشانه های فراوانی بر وقوع بلا و بیماری همه گیر و شیوع وسوسه و گمراهی در بین مردم خواهد داشت و در نتیجه خیری ندارد. برای رویاپرداز:

 • زن مجرد در دیدن آب گل آلود در خواب تعابیری از غفلت و خیانت دارد که در حق او نسبت به اهل خانه از برادران و خواهران و پدر و مادرش از او سرچشمه می گیرد.
 • هر كه در خواب آب گل آلود ببيند و مجرد باشد، در حق اهل آن خانه كوتاهي كرده و در امر خاصي با آنان مقصر است.
 • و هر کس ببیند که رختخوابش که بر آن می خوابد از آب گل آلود خیس شده است، نشانه آن است که به بیماری مبتلا می شود که او را به مدت طولانی در بستر می نشیند، و آب در اینجا یک نشانه تغییر وضعیت او از سلامتی به بیماری است.
 • اگر زن مجردی ببیند که یک فنجان آب گل آلود نوشید که رنگ آن بسیار سیاه است، خواب بیانگر آن است که بر گناهان و تهمت ها اصرار داشته است و فراوانی آن به اندازه آبی است که خورده است. .
 • آب گل آلود برای زن مجرد منادی اعمال نادرست و گناهان مستمری است که در زندگی خود مرتکب می شود، پس باید توبه کند و خود را مرور کند.
 • هر کس در خواب ببیند خانه را آب می کشد یا با آب گل آلود غذا می پزد و در خواب مجرد است، بیانگر این است که چیزی بر او وارد شده که زندگی و روابط عاطفی او را تباه می کند، پس باید زود خلاص شود.
 • اگر دختر مجردی در خواب آب کدر و کدر ببیند که بوی تند و بدی دارد، خواب بیانگر رسوایی است که بر اثر بدی هایی که انجام می دهد، گرفتارش می شود، آشکار می شود و رسوایی بر او وارد می شود.
 • همچنین ببینید: تعبیر خواب دیدن آب گل آلود در خواب ابن سیرین و نابلسی

  تعبیر خواب دیدن آب کدر برای زن شوهردار در خواب ابن سیرین

  ابن سیرین در تعبیر آب کدر برای زن شوهردار می گوید: دیدن آب کدر زن شوهردار در خواب، بیانگر جدایی و طلاق زن و شوهر است. این به دلیل تغییر شرایط و به هم خوردن آرامش دوستی بین هر یک از آنها به دلایلی است که آنها می دانند، ممکن است به این دلیل باشد که او با شوهرش بسیار اشتباه می کند یا اینکه هر چه او بخواهد و بخواهد از او امتناع می کند.

  و هر کس در خواب آب گل آلود نوشید و ازدواج کرد، در خواب دلیل بر فساد در امور زندگی است، و هر کس آب کدر به مردم عرضه کند که از آن بنوشند، زبان تیز است که اطرافیان خود را آزار می دهد. و او از آن نمی ترسد.

  اگر زنی متاهل آب سیاه و کدر بنوشد، خواب نشان می دهد که به بیماری شدیدی مبتلا می شود که بر او تأثیر می گذارد و بر توانایی حرکت و دیدن او تأثیر می گذارد.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا