تعبیر خواب دیدن شیشه در خواب ابن سیرین

امام محمد بن سیرین تعبیر خواب دیدن شیشه در خواب، تعبیر دیدن شیشه شکسته در خواب، تعبیر دیدن خانه از شیشه، دیدن اعضای بدن از شیشه و بسیاری موارد دیگر از دیدن شیشه و تکه های کوچک شیشه

با وجود مواد فراوانی که می توان از آنها به عنوان جایگزینی مطمئن برای استفاده از شیشه های تیز استفاده کرد، این ماده همچنان جایگاه خود را برای بیش از ده قرن حفظ کرده است، به طوری که محبوب ترین و پرمصرف ترین محصول شیشه ای محسوب می شود.

در دنیای تعبیر خواب دیدن شیشه معانی تعبیر زیادی دارد و معانی در تعبیر دیدن چنین خوابی بیشتر از طبیعتی نشأت می گیرد که شیشه از نظر درخشندگی و سرعت شکستگی مشخص می شود.

تعبیر خواب دیدن شیشه در خواب ابن سیرین

در این مقاله به بررسی مفصل می پردازیم تعبیر خواب دیدن شیشه در خواب ابن سیرین، با بیان جهات خیر و اشارات شر مندرج در کتاب بزرگ تعبیر خواب و معجم تعبیر خواب.

بهترین از آنچه در تعبیر خواب به قول ابن سیرین آمده است

شیشه: در خواب از ذات زنان است، پس معانی ازدواج و ازدواج را با زنی خوش اندام و ظاهری زیبا حمل می کند و شیشه ساز در خواب مردی است که کار مسی دارد. شیشه و آنچه از آن کار می‌کند، آن را باطل می‌برد، و آنچه از آن می‌شکند پول بسیار است، و پاکت ظروف شیشه‌ای، یا همسر، یا خدمتکار، یا زنان دیگر، و فراوانی شیشه در خانه نشان دهنده جمع شدن زنان در آن برای شادی یا عروسی است.

هر كه در خواب ببيند كه بر شيشه اي پا نهاده است، دليل بر غم و اندوهي است كه بيننده در آن مي افتد، و آسان است و طولي نمي كشد تا از بين برود. زیرا شیشه هیچ گاه آنچه را که درون آن است یا آنچه در پشت آن نهفته است را پنهان نمی کند.

در مورد آنچه که از شیشه سبز و قرمز و زرد مخصوصاً یا از مروارید ساخته شده است، این و مانند آن: سوء ظن به پول و همسر و فرزندان و هر که کسی را ببیند که با آن در بطری معالجه شده است. ، این گواه کسب حکمت و حکمت و دانش است.

هر کس در دستش جامی ببیند که در آن شراب یا شراب است و از آن شکسته شده باشد، دلیل بر آشکار شدن راز و به دست آوردن مطلوب است، و هر کس از شیشه آب بنوشد و در او چیزی تشنه باشد، پس بصیرت نشانه به دست آوردن رزق و روزی وسیع و مال مفید فراوان و لیوان سفید فراوان برای صاحبان آن حلال و سود بسیار به صاحب آن است.

هر کس از لیوان کوچک چیزی بجود، دلیل بر قوت ظلم او بر خود و بسیار پایدار است و نشانگر قدرتی است که در تشخیص مشکلات دارد، آب تازه و از آن نوشیده است، زیرا پسری است در رحم مادرش، مردی که بیننده خواب از آن روزی می‌گیرد. يعنى اگر جام سالم بماند و آب بنوشد و هر كه بعد از نوشيدن آب جام را شكسته ببيند، اين مرگ مادر و بقاى فرزند است.

هر کس در خواب شیشه شکسته ببیند و آن را جارو کند و جمع کند و به جای دیگر برد، دلیل بر مالی است که به دست می آورد و پس انداز می کند.

شرور آنچه در تعبیر خواب به قول ابن سیرین ذکر شد

صاحب لیوان کنیز مسی است و لیوان در خواب نشانه بطالت در نفس و پول با دوستی با احمقان و تطهیر او برای آنان است و لیوان دلال کنیز رومی است. لیوان امری است که باقی نمی ماند و در دیدن آن به صورت ظرفی که در آن علامت ضرر است گفته شد: بلکه بی پایان هستند.

تعبیر خواب دیدن شیشه در خواب ابن سیرین

لیوان دلالت بر مرگ دارد از ام سلمه – رضی الله عنه – روایت شده که گریان از خواب برخاست و از آن سؤال شد، گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم و درود بر او قمقمه ای در دست، به او گفتم: این چیست یا رسول الله؟! گفت: خون حسین را در آن جمع می کنم، چیزی نگذشت که عزاداری حسین علیه السلام بر او آمد.

و اما شیشه و آنچه از آن ساخته می شود، آن را باطل حمل می کند و کم باشد یا زیاد آسان است. زیرا برای او زنده ای نیست و شیشه رنگی مشکوک به پول و شوهر و فرزند و شهرتی است که در آن نفاق و نفاق باشد و هر که در خواب ببیند که با شیشه جواهرات خریده یا خانه ای با آن عوض کرده است. صدف ها، این دلیل بر انتخاب دنیا به جای آخرت، یا نافرمانی به جای اطاعت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا