تعبیر خواب دیدن حضرت محمد که در خواب با من صحبت می کند – ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن حضرت محمد که در خواب با من صحبت می کند – ابن سیرین

دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خواب در حالی که با کسی صحبت می کرد یا با من صحبت می کرد، در تعبیر ابن سیرین معانی بسیاری از کسب تسکین و درستی دارد. فرمود: در رؤیت پیامبر، بدی ها، گمراهی ها و بدعت ها نزول و دفع وسوسه هایی است که خلقت و عوام در زندگی دنیوی خود بر آن گام برمی دارند و در رؤیت آن حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) جزئیات بسیار است. موجود در کتب تعبیر خواب و از مفسران بزرگ از جمله امام محمد بن سیرین.

تعبیر خواب دیدن حضرت محمد که در خواب با من صحبت می کند - ابن سیرین

در این مبحث به تعبیر خواب دیدن پیامبر یا رسول الله در خواب و معنی تعبیر و تعبیر دیدن آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم صحبت با من یا صحبت با من می پردازیم. یا بخواهد مرا از کاری نهی کند یا به کاری امر کند که در کتاب تعبیر خواب بزرگ و معجم تعبیر خواب ابن سرعین آمده است.

بهترین آنچه در تفسیر ابن سیرین آمده است

در کتب تفسیر آمده است که رؤیت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) چیزی نیست جز رؤیای حقیقی که در آن نه گمراهی است و نه خواب، و از جمله خواب‌هایی است که مؤمن هر شب آرزو می‌کند در خواب ببیند. زیرا شیطان نه می تواند به شکل شریف خود بیاید و نه می تواند از شخصی که شخصیت بهترین مخلوقات دارد تقلید کند، محمد رسول الله است، نزد ابن هریره آمد که گفت: از رسول خدا (ص) شنیدم. خدا رحمت کند، بگو: {هر که مرا در خواب ببیند، گویا مرا در حال بیداری دیده است; شیطان از من تقلید نمی کند. و در حديث ديگر فرمود: هر كه مرا ببيند حق را ديده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای جهانیان و همه خلقت مبعوث شد، پس خوشا به حال کسانی که او را در خواب دیدند.

این است که اگر بدهکار او را در خواب ببیند که قرضش از آن پرداخت شده است، و اگر بیمار او را ببیند بهبودی او نزدیک است، و هر کس برای اعتلای اسلام و دین حق بجنگد و رسول خدا (ص) را ببیند. امت در خواب بر دشمنان خود پیروز شده است و اگر بهترین خلقت در زمین بایر دیده شود دلیل بر تبدیل حال او به بارور است و دیدن رسول از خوابهایی است که تعبیر آن چنین است. به شخص بیننده خواب یا خودش بدون هیچ کس محدود نمی شود، بلکه به شخصیت کلی مسلمانان تعبیر می شود.

هر کس رسول را در خواب ببیند در حالی که با او سخنان نیکو سخن می گوید یا به زبان نرم و آسان با او سخن می گوید، این دلیل خیری است که به همه مسلمانان می رسد یا خبری است که دل های مؤمن را شفا می دهد. مردم، و به وعده خدا و آنچه بر رسول معتمدش نازل شده است با پیروزی و تعالی و توانا وفا می کند، و هر کس از خون حبیب خود محمد نوشید به خاطر محبت با او و اشتیاق به او، جان خود را به شهادت رساند. جهاد، و هر کس پیامبر را ببیند، پس از ابتلا به بیماری شفا یافته است، این صحت امر او پس از فسادش است، و هر که سوار بر اسب یا اسب بود و پیامبر را دید، دلیل بر شدت آن است. مسافری که قبرش را زیارت کند و طواف در خانه خدا حرام است و هر کس پیامبر را ایستاده ببیند امور دنیوی او برایش درست می شود.

هر کس ببیند پیامبر با او گفتگو می کند و او را از چیزی خبر می دهد، حدیث صحیح است و هر کس از پیامبر شنید که او را به کاری امر می کند یا از کاری نهی می کند، باید آنچه را که به او امر شده است، انجام دهد. پس آن واجب است و آن را از اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام داد، برای او ترک بدی و توبه خالصانه به خدای تعالی و هر که صدای پیامبر را بشنود در حالی که او ندا می دهد. در جایی که خراب یا ویران شده است، دلیل بر درستی آن نقطه است.

هر کس در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله غذا بخورد یا با او غذا بخورد، این امر بر اوست که زکات مال خود را بپردازد و هر کس قبر پیامبر را زیارت کند، سود و مال بسیار خواهد داشت، و هر کس از او شکایت کند. غایب پیامبر بر سر قبر است و در خواب نزد او می‌آید و نانی به او می‌دهد و او از آن می‌خورد، این دلیل بر مال و عفت است و هر که از اولاد پیامبر نباشد و ببیند که او فرزند او بود، زیرا بینش او نماد کامل بودن عقیده و ایمان خالص است و رؤیت یک نفره رسول خدا در خواب تنها مختص او نیست، بلکه جامعه مسلمانان را فرا گرفته است.

هر کس پیامبر را ببیند و او چیز بد یا بی ارزشی به او بخشید، دلیل بر آن است که بیننده خواب از امر بزرگی که در شرف سرزنش یا سرزنش است، نجات می یابد و اگر به او سختی و سختی برسد، موجب می شود. به نسبت آنچه داده و گرفته، خیر به دست می آورد، و هر کس از پیغمبر چیزی فقیرانه مانند هندوانه بگیرد، دلیل رستگاری پس از مصیبت است.

و اما کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را شاد و خندان دید و به نحوی که او را توصیف کرد، زیارت و طواف کعبه بزرگوار و هر که پیامبر را مشاهده کرد. در مملکتی که ظلم و فساد رواج یافته بود، صلاح امور آن و جایگزینی ظلمت هایش با صالحان، و در زیارت پیامبر، رسیدن به ثروت و نیکی و بهبود اوضاع است.

شر آنچه در تعبیر ابن سیرین آمد

هر کس رسول خدا محمد مصطفی امین را ببیند به بیماری و خستگی مبتلا شده و رنگش پریده و لاغر و در برخی از اعضای شریفش آسیب یا نقصانی پیدا کرده است، نشان دهنده ضعف و ضعف است. دین و ضعف در دل صاحب آن و پیدایش بدعت ها و نیز دستور کسانی که بر او لباس پوشیده دیده اند بدبخت و هر که در ملأ عام از خون پیامبر بنوشد تا عشق خود را به او اعلام کند. او منافقی است که ظاهراً ریاکار است.

هر کس در خواب خون بنوشد، پس از آن که در قتل یاری کرد، به خون خانواده اش وارد می شود، و هر کس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را ببیند، در خواب مرده است، سپس یکی از اولاد او می میرد. و هر کس جنازه محمد را در مکانی یا کشوری ببیند، منادی بلا است، و هر که رسول خدا را به قبر او هجوم آوردند، زیرا او به گمراهی و دروغ می پردازد.

هر کس خود را در حال تلاوت قرآن در حضور قومی ببیند که به او اهمیت نمی دهند و آنچه را که می خواند نمی شنوند، پیامبر آمد و او را از آن نهی کرد، سپس زبانش را تا مدتی از سخن گفتن نگه می دارد. در مسائل و مسائل فقهی خود لذت می برد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا