تعبیر خواب دیدن باد در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن باد در خواب گفته است که بیانگر معانی بسیاری از رسیدن به مطلوب و رسیدن به مصالح و حرکت از موقعیتی که تنگی و پریشانی است به سوی رفاه و آسایش است. یعنی اگر وزش خفیف داشته باشد نسیم هایش گوارا و بی ضرر و خنک است برای کسی که به آن اصابت کرده یا بوییده شده باشد. بادهای طوفانی در تندبادهای آنها، آنچه را که در مسیر آنهاست از بین می برد. نه خیری در آن است و نه در خواب فایده ای.

تعبیر خواب دیدن باد در خواب ابن سیرین

پس از این منظر به تعبیر دیدن باد و وزش باد در خواب با توجه به آنچه امام محمد بن سیرین در کتاب تخصصی تعبیر خواب بزرگ و واژه نامه تعبیر داشته است می پردازیم. از رویاها

بهترین چیزی که در تعبیر خواب آمد دیدن باد در خواب

باد: در خواب باد به خودی خود دلالت بر اختیار دارد. این به خاطر قوت و ظلم و اقتداری است که بر سایر موجودات دارد، با منفعت و ضرری که ممکن است در آن باشد، و بادها مطیع مولای ما سلیمان علیه السلام شدند.

وزش بادهای سرد در خواب، بیانگر باروری، گسترش خیر، رزق و روزی فراوان، پیروزی بر دشمنان و پیروزی با مژده و بشارت است. زیرا خداوند متعال پیش از رحمتش بشارت می‌دهد که به فرمان خود کشتی‌های بادبانی را نجات می‌دهد و بهترین چیزی که در بادها دیده می‌شود، گرده‌ها است.

هر کس باد آرامی را ببیند که از دور بر او می وزد و بداند که آن بادی است که گرده را برای کاشت می برد، پس این دلیل بر خیری است که بر انسان و درخت می رسد و عاد را زنبوری هلاک کرد.} صبا بادی است که در میان اعراب شایع شد که باد قبول است و مخالف باد زنبور است.

هر کس باد را ببیند که او را از جایی به جای دیگر می برد و ترس و وحشت او را فرا نمی گیرد و در آن تاریکی و غبار و غبار نمی بیند. در امری است که مردم را در اختیار او قرار می دهد; این است اگر سزاوار است که چنین کند یا بر آنان ریاست کند و آنان با چهره‌های شریف در خدمت او باشند و چه بسا در دریا سفری سالم داشته باشد، اگر از اهل حرکت و سفر بود. و هر که آن را دید و داد و ستد داشت، نفاق آن است، و اگر باد او را از زمین بردارد و فقیر شد، ثروتمند شد.

هر کس بادهای ساکن یا بادهای گرده ببیند و مردم در مظلومیت یا مضطر یا بیماری همه گیر و یا محاصره دشمن باشند حالش عوض می شود و کارشان منتقل می شود و غمش برطرف می شود. و هر که ببیند باد بر لشکر دشمن می‌بارد و در جنگ هستند، بر او برتری می‌یابد.

شر آن چه آمد در تعبیر خواب دیدن باد در خواب

دیدن وزش بادهای طوفانی بیانگر عذاب، شیوع بیماری های همه گیر، فراوانی کشتار و بی عدالتی، گسترش آفات و بیماری های همه گیر و بدی هایی است که مردم را فرا می گیرد. به دلیل وقوع آن در هنگام خشم و ریزش درختان زیاد بر سر راه آن و غرق شدن کشتی ها با آن، مخصوصاً باد زنبوری که مردمان پیشین را با وزش خود در نوردید، پس گفتم قوم عاد هلاک شدند. زیرا باد است که گرده افشانی نمی کند.

تعبیر خواب دیدن باد در خواب ابن سیرین

هر کس بادهای تند را ببیند که از دور می وزد و به شدت در میان خلق منتشر می شود، این دلیل بر بیماری های شدیدی است که در میان مردم منتشر می شود و بیماری هایی که انسان را آرام می کند، مانند سرماخوردگی و سردرد، و از جمله آن هاست که خلقت می گوید: باد خشمگین؛ زیرا بیماری هایی دارد که خداوند متعال به هنگام وزش آن را ایجاد می کند و هر که ببیند بادهای شدید و ویرانگر به خانه او می زند، آن دردها در خانواده اوست.

هر کس باد را از زیر خود ببیند، توپی او را در حالی که می ترسد، ترسیده، مضطرب است، یا هوا تاریک و غبار آلود بوده، و در کشتی بوده است، به آن آسیب می زند، و اگر در کشتی باشد. مرض زیاد می شود وگرنه زلزله و حوادث زندگی او را درگیر می کند یا با او بیرون می رود دستور سلطان هر چند چنین نباشد. این امتحانی است که بر او می آید که گرد و خاک و باد خواهد بود.

هر کس بادهای طوفانی را ببیند که از دور می وزد و درختان را از ریشه می کند و دیوارها را ویران می کند و تقریباً مردم و حیوانات را می برد، این بیماری همه گیر است که آفرینش را ویران می کند، یا طاعون، یا شمشیر، یا یورش، یا فتنه، یا اسارت. یا در عشق و بادهای زهر بیماری داغ است باد با زردی بیماری و درد و ناله تند است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا