تعبیر خواب شنیدن صدای باران در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب شنیدن صدای باران در خواب توسط ابن سیرین امروز با تعبیر یکی از خواب های بسیار عجیبی که عده زیادی می بینند و می خواهند معنی و تعبیر آن را بدانند آشنا می شویم. در مورد تمام تفاسیر و نشانه هایی که در مورد آنها صحبت می کنید یاد بگیرید.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، جز به کسی که دوست دارد، نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

تعبیر خواب شنیدن صدای باران در خواب ابن سیرین

 • دیدن شنیدن صدای باران در خواب هنگام خواب، نشانه موفقیت انسان در کارهایی است که برای آن دوره در نظر گرفته است.
 • هر کس در خواب صدای فرودگاه را ببیند، نشانه خیری است که در دوران آینده به او خواهد رسید.
 • خواب دیدن صدای باران در خواب برای مرد نشان دهنده تغییرات مثبتی است که در دوره آینده در زندگی او رخ خواهد داد.
 • هر کس در خواب خود صدای باران را ببیند، دلیل بر رزق و روزی فراوان و مال فراوانی است که بیننده خواب اکنون به دست می آورد.
 • تعبیر خواب باران شدید همراه با رعد و برق در خواب ابن سیرین

 • دیدن باران همراه با رعد و برق در خواب، نشانة شغل جدیدی است که مرد در دوران آینده به دست خواهد آورد.
 • دیدن رعد و برق در خواب دختر مجرد، نشانه ی آسودگی نزدیک و پایان بحران ها و مشکلات اجتماعی است که از آن رنج می برد.
 • دیدن رعد و برق در خواب مرد بیانگر پایان بحران های مالی است که در آن دوران دچار آن شده بود.
 • دیدن باران و رعد و برق در خواب، علامت آن است که انسان دچار مشکل روحی و روانی بزرگی خواهد شد که مدتی به آن مبتلا خواهد شد و به زودی به پایان می رسد.
 • تعبیر خواب باران با گل در خواب ابن سیرین

 • دیدن باران و گل در خواب، بیانگر آن است که در زمستان بوده است، نشانه خیری است که در آینده به سراغش می آید.
 • دیدن گل و باران در خواب، بیانگر فراوانی رزق و روزی و برکت در زندگی در آن دوران است.
 • دیدن مریض گل و لای و باران در خواب، نشانه شفای امراض و رهایی از نگرانی است.
 • دیدن باران و گل و لای در تابستان، نشانه اختلاف و مشکلاتی است که بیننده خواب مدتی است با آن مواجه بوده است.
 • تعبیر خواب باران و باد در خواب ابن سیرین

 • دیدن مردی با باران و باد، نشانه قدرت یا مقامی بلند در آن دوران است.
 • دیدن باران و باد در خواب بیانگر تغییرات جدیدی است که در آن دوران در زندگی بیننده خواب رخ می دهد.
 • هر که در خواب باد را در باران ببیند، نشانه رزق و روزی فراوان و نیکی است.
 • دیدن باران و باد در خواب، بیانگر بیماری است، نشانه شفای بیماری ها و رهایی از نگرانی و مشکلات در آن دوران.
 • تعبیر خواب نوشیدن باران در خواب ابن سیرین

 • ديدن نوشيدن آب باران در زمستان، نشانه بلاهايي است كه بيننده خواب به آن مبتلا مي شود و يا بيماري اي است كه به او مي رسد.
 • دیدن آشامیدن آب باران در خواب، نشانة ضرری است که در آن دوران متوجه حاکم یا پادشاه خواهد شد.
 • دیدن مردی که در حال نوشیدن آب باران است، نشان دهنده ناراحتی شدید مالی است که ممکن است در آن روزها برای او پیش بیاید.
 • خواب دیدن آب باران در خواب، نشانه نگرانی و غم و ناراحتی شدید در آن دوران است.
 • تعبیر خواب باران بر بالین در خواب ابن سیرین

 • تعبیر خواب باران در داخل خانه و روی تخت، نشانه نزدیکی بیننده خواب به خداوند تبارک و تعالی در آن هنگام است.
 • وقتی زن شوهردار می بیند که باران بر بالین می بارد، نشانه پول و رزق و روزی فراوانی است که در آینده در زندگی آنها خواهد آمد.
 • اگر زن مطلقه ببیند که بر بالین باران می بارد، نشانه خیر و برکت و مژده ای است که در آن روزها به او خواهد رسید.
 • دیدن مردی که در خواب باران بر بالین می بارد، بیانگر مژده ای است که در ایام آینده به او خواهد رسید و خدا اعلم.
 • تعبیر خواب سنگ باران در خواب ابن سیرین

 • هر کس در خواب ببیند که آسمان در خواب سنگ می بارد، دلیل بر گناه کبیره بیننده است و باید دست بردارد.
 • دختر مجردی در خواب دید که در آن هنگام سنگ هایی از آسمان فرود می آید که نشانه نافرمانی خداوند تبارک و تعالی است و باید توبه کند و به سوی خداوند متعال برگردد.
 • دیدن آسمان که در خواب سنگ می بارد، نشانه سخنان بدی است که مردم در آن دوران می گویند.
 • وقتی زن متاهلی در خواب می بیند که آسمان سنگ می بارد، بیانگر مشکل بزرگی است که در آن دوران با آن مواجه است.
 • تعبیر خواب پر کردن آب باران در خواب ابن سیرین

 • خواب دیدن مردی که در خواب آب باران را پر می کند، نشانه پول فراوانی است که بیننده در آن مدت دریافت می کند.
 • تعبیر دیدن پر شدن آب باران در خواب، نشانه ی خیری است که در آینده برای بیننده خواب خواهد آمد.
 • هر کس در خواب ببیند که در حال پر کردن آب باران است، نشانگر تغییرات مثبتی است که در آینده در زندگی او رخ خواهد داد.
 • و خداوند برتر و داناتر است

  مشاوره انسان نباید به رویاها وابسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او اهمیت دهد و از بدی او مضطرب شود، شیطان با او بازی می کند و او را در خواب از چیزهایی که او را آزار می دهد و گیج می کند جلوه می دهد. ()

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا