تعبیر خواب دیدن مهدکودک یا باغات سبز در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن مهدکودک یا باغات سبز در خواب ابن سیرین

آنچه ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن باغی سرسبز با آب فراوان یا باغهای سرسبز پر از حیات داشته را تقدیم می کنیم. چشم انداز مهدکودک یا سرزمین سبز معانی بسیاری از دستیابی به مطلوب و رسیدن به اهداف و مقاصد را به همراه دارد. زیرا منظور از زندگی مجللی است که انسان به دور از غم و غصه می گذراند و اما زمین بایر یا مرداب شور با خاک نابارور هیچ خیری در آن نیست.

تعبیر خواب دیدن مهدکودک یا باغات سبز در خواب ابن سیرین

در کتاب امام المفسر تعبیر خواب های کبیره معجم تعبیر خواب و آنچه در ذیل آن آمده معانی فراوانی در تعبیر باغ های سبز زندگی برای دیدگان در خواب آورده است که به آن پرداخته است. بسیاری از جنبه های خیر و شر

بهترین از آنچه در تفسیر رؤیت آمد

الروضه: در خواب اگر در ذات و مالکیت آن مجهول باشد; فقط بوسیله گیاه سبز و شکل پر زندگیش توصیف می شود. اشاره به اسلام و حسن نیت و اخلاق است; پیامبر این امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر عینک و زیبایی شادی او آن را به این معنا تعبیر کرده است و ممکن است بر اسلام دلالت کند بر هر مکان فضیلت و مکانی که خداوند در آن باشد. حق تعالی اطاعت می شود، مانند قبر رسول باوفایش، و قبور اهل عبادت و صالح; به خاطر فرموده او که درود خدا بر او باد: {میان قبر و منبر من باغی از باغهای بهشت ​​است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: قبر یا باغی از باغ های بهشت ​​است یا گودالی از حفره های جهنم. دیدن چمنزار سبز و پر از آب و حیات در خواب، ممکن است دلالت بر قرآن کریم و هر کتابی که علم و حکمت دارد، باشد، از جمله این که می فرمایند: «الکتاب، مهدکودک خردمندان و گردش علما است». شاید مهدکودک یا ریاض سبز نشان دهنده بهشت ​​و باغ های آن باشد.

و اما کسی که خود را در باغی ببیند که در آن زندگی زیبا و سرسبزی است و از میوه ها و سبزیجاتی که در آن است می خورد یا جمع می کرد و این در هنگام بیرون رفتن مردم برای انجام مراسم بود. حج یا عمره، یا در خواب دید که در آن اذان است، سپس به هدایت خداوند به سوی خانه جلیل خود می رود تا این عبادت را بجا آورد.

هر کس ببیند که در زمین سرسبز مکه و باغ های آن نشسته است و می خواهد قبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را زیارت کند، دلیل بر آن است که به سوی آن بیرون رفت و پاسخ داد. زائر طلب، پس قبر او را زیارت می کند و آنچه را که می خواهد دارد و آن ثواب و ثواب را می گیرد.

هر کس یکی از کفار را ببیند که در باغ های سرسبز نشسته است، دلیل بر خروج او از دین باطل به دین اسلام است، پس سنت پیامبرش را در دلش وارد می کند و هر که خود را در میان درختان سبز نشسته ببیند. و هوا سرد است در حالی که گناهکار است، این دلیل بر توبه اوست، و هر کس آن را ببیند و دانش آموز قرآن یا علوم دنیوی بود، به اذن پروردگارش آنچه را که بخواهد به دست می آورد.

هر کس میوه های سرسبز یا باغ ها را جمع کند و در حال خرسندی آنها را بچراند، دلیل بر این است که کاری انجام داده که برای او ثواب و برکت دارد، مانند جمعه ای که می بیند یا جنازه ای که در آن نماز می خواند یا قبور. از صالحان زیارت می کند و اگر مرده در مهدکودک سبز دیده شود در بهشت ​​است در آن خوشگذرانی می کند و ثواب اهل اوست و مهدکودک دلالت بر دنیا و زینت آن دارد و زن دارد. پول و تجهیزات زیاد و شاید ریاض نشان دهنده بهشت ​​باشد.

شر از آنچه در تعبیر خواب آمد

هر که از چمنزاری سرسبز پر از جان و آب به مردابی نمکی یا به زمین سیاه سوخته ای یا به مکانی پر از مار و عقرب سیاه یا به خاکستر یا سرگین یا افتادن در گاوآهن هایی که می بینی بیرون رود. اگر مرده باشد با بهشت ​​عوض می کند و سعادت ابدی عذاب خوار کننده ای است و اگر مسلمانی که زنده است ببیند با کفر و بدعت از گره دین بیرون می آید. یا نافرمانی

هر که مهدکودکی دید، ناگهان آسیب دید. و هر کس در مهدکودکی که خود را در آن می بیند درختان را بسوزاند یا به زراعت صدمه بزند، فاسدی است که مردم را به بدی اعمال خود می اندازد و از آن بدعتی است که مردم را به پیروی از آن فرا می خواند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا