تعبیر خواب درخت گلدار در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب درخت گلدار در خواب ابن سیرین، درختانی را مردم برای بهره مندی از میوه و الوار خود می کارند و درختان در جنگل ها به وفور می رویند.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، جز به کسی که دوست دارد، نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

تعبیر خواب درخت گلدار در خواب ابن سیرین

 • وقتی شخصی در خواب درختی گلدار می بیند، بیانگر خوشبختی و رفاهی است که بیننده خواب در دوره آینده زندگی خود در آن زندگی خواهد کرد.
 • در خواب، دیدن درختی گلدار بیانگر رسوایی دشمنان بیننده، آشکار شدن او برای آنها و پیروزی او بر آنها به زودی است.
 • دیدن درخت زیبا در خواب، نشان از خصلت ها و اخلاق نیک بیننده خواب است.
 • درخت گلدار و رسیده در خواب نشان دهنده طول عمر و عمر طولانی بیننده است.
 • دختر مجردی که در خواب درخت سبزی ببیند برایش مژده است که با مردی نیکوکار و سخاوتمند ازدواج می کند که او را خوشحال می کند و خدا اعلم.
 • تعبیر خواب بریدن درخت در خواب ابن سیرین

 • زن متاهلی که در خواب می بیند که درختی را قطع می کند، بیانگر طلاق و جدایی او از شوهرش است.
 • وقتی شخصی در خواب ببیند که با تبر درختی را می کند، بیانگر این است که پیوند خویشاوندی خود را با خویشاوندان قطع می کند یا از دوست نزدیک خود دور می شود.
 • قطع درختان در خواب ممکن است بیانگر گناهان و گناهان بسیاری باشد که باید انجام شود و به درگاه خداوند توبه کنید.
 • در خواب مردی متاهل، دیدن قطع درخت، بیانگر نزدیک شدن مرگ و مرگ همسرش است.
 • دیدن قطع درخت در مسجد در خواب، بیانگر مرگ قریب الوقوع فرد مشهوری است که در جامعه جایگاه بزرگی دارد و خداوند اعلم دارد.
 • تعبیر خواب کاشتن درخت در خواب ابن سیرین

 • وقتی مردی متاهل در خواب می بیند که در حال کاشت درختان زیادی است، برای او فرزندانی خوب و بلوغ او را با یک فرزند پسر نوید می دهد.
 • در خواب دیدن درختکاری نشان دهنده ایجاد بیننده خوب و برخورداری او از حسن شهرت در میان مردم است.
 • دیدن زن شوهردار در خواب که در حال کاشت درخت است، بیانگر نزدیک شدن حاملگی و زایمان اوست.
 • دیدن کاشتن درخت زرد رنگ در خواب، بیانگر این است که دوران غم و اندوه و مشکلات یا بیماری و ضعف سلامتی را پشت سر می گذارد.
 • دیدن درخت کاشت در خواب، بیانگر مقام والای بیننده و مقام والای او در میان مردم است و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب بالا رفتن از درخت در خواب ابن سیرین

 • وقتی شخصی در خواب می بیند که از درختی بالا می رود، بیانگر شادی، لذت و اتفاقات خوشی است که از کنار او می گذرد.
 • در خواب دیدن بالا رفتن از درخت بیانگر آن است که خواب بیننده شغل مناسبی پیدا می کند یا در کار خود ترفیع می یابد.
 • دختر مجردی که در خواب می بیند که از درخت بلندی بالا می رود، مژده ای است برای ازدواج با مردی خوش اخلاق که با او رفتار خوبی داشته باشد و برای او خوشبختی به همراه داشته باشد.
 • دیدن مرده ای در حال بالا رفتن از درختی سبز و بلند در خواب، بیانگر حسن جایگاه متوفی نزد خداوند و نزدیکی او به او در آخرت است.
 • بالا رفتن از درخت در خواب، این است که بیننده از آنچه می ترسد نجات می یابد و بدی از او دور می شود و خداوند داناتر است.
 • تعبیر خواب نشستن بر درخت در خواب ابن سیرین

 • وقتی انسان در خواب ببیند بر درختی نشسته است، بیانگر آن است که برای بیننده دوران شادی و سرور را می گذراند.
 • دیدن نشستن بر بالای درخت در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب به آرزوها، جاه طلبی ها و خواسته های خود می رسد.
 • در خواب دیدن مرده ای که بر بالای درخت نشسته است، بیانگر وضعیت مرده در آخرت است، اگر درخت خوش قیافه باشد، مرده در آخرت مقام بلندی خواهد داشت و اگر بد باشد، میت باید دعا کن و به روحش صدقه بده
 • مریض وقتی در خواب ببیند که بر درختی زیبا نشسته است، نشانه بهبودی و رهایی از بیماری ها و دردهایی است که از آن رنج می برد.
 • دیدن مجردی در خواب که روی درخت نشسته است نشانگر زیبایی همسر آینده او با توجه به شکل و زیبایی درخت است و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب درخت زیتون در خواب ابن سیرین

 • وقتی دختر مجردی در خواب درخت زیتون می بیند، بیانگر ازدواج او با مردی است که دارای مقام و منزلت بالایی است.
 • در خواب زن متاهل، دیدن درخت زیتون بیانگر برخورداری شوهر از اخلاق نیکو و احترام دیگران به او است.
 • زن حامله ای که در خواب درخت زیتون می بیند به او خبر می دهد که فرزندش در آینده صالح و صالح خواهد بود.
 • دیدن درخت زیتون در خواب بیانگر برکت زندگی بیننده و عمر طولانی اوست.
 • خواب دیدن درخت زیتون برای مرد، بیانگر ازدواج او با زنی خوب و خوش اخلاق است و با او احساس خوشبختی می کند و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب آتش زدن درختان در خواب ابن سیرین

 • دیدن درختان در حال سوختن در خواب بیانگر مرگ یک شخصیت عمومی است که در جامعه جایگاه برجسته ای دارد.
 • وقتی انسان در خواب درختان سوخته را می بیند، بیانگر مرگ بیمار نزدیک بیننده خواب است.
 • در خواب دیدن درختان در حال سوختن بیانگر این است که مسافری که به خواب بیننده نزدیک است دیگر برنمی گردد.
 • دیدن درختان در خواب، علامت آن است که مردم از گرانی و ناتوانی در تحمل گرانی رنج می برند.
 • سوزاندن درختان بدون دود در خواب، گواه به دست آوردن خیر و مال فراوان در دوران آینده است و خدا اعلم است.
 • تعبیر خواب درخت زقوم در خواب ابن سیرین

 • وقتی انسان در خواب ببیند که از درخت زقوم می خورد، بیانگر علمی است که بر او لعنت است و او را مشغول می کند و باید به خدای متعال تقرب یابد.
 • در خواب دیدن خوردن از درخت زقوم، بیانگر سختی کار و زندگی اوست.
 • دیدن درختان بد شکل و زشت بیانگر شخصیت بد بیننده خواب و صفات بد اوست و باید از آن دست بردارد و کناره گیری کند.
 • درختان پژمرده بدون برگ، فرا رسیدن روزهای سخت، پر از شکست و رنج را از بدبختی هشدار می دهند.
 • ديدن درخت ليمو در خواب بيانگر اخلاص و رغبت شخص به آنچه صادقانه و وجداني مي گويد و خدا داناتر است.
 • مشاوره انسان نباید به رویاها وابسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او اهمیت دهد و از بدی او مضطرب شود، شیطان با او بازی می کند و او را در خواب از چیزهایی که او را آزار می دهد و گیج می کند جلوه می دهد. ()

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا