تعبیر خواب دیدن شن زیاد در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن شن زیاد در خواب ابن سیرین

ابن سیرین در تعبیر خواب دیدن رمل زیاد در خواب و تعبیر دیدن رمل سفید در خواب و معنی دیدن شن زیاد سفید یا سرخ در خواب ریمل رمل، لک لک گفته است. یا ریگ پرنده در هوا و چیزهای دیگر که حاکی از جمع آوری یا از دست دادن مالی و کار بسیار است که در آن صاحب بینایی به رفاه یا هلاکت می رسد.

بهترین چیزی که در تعبیر خواب آمد دیدن شن زیاد در خواب

دیدن شن بیانگر حیات و مال و وسعت زندگی و رونق در تجارت و شن سفید فراوان دلیل بر تلاش و اشتغال به امور دنیوی و علاقه به انجام واجبات و سنت های دین است و مالی که از کار به دست می آورد. بهره مندی از آن در کاری که پول می کشد و از سفر در تجارت و کار امرار معاش می کند.

تعبیر خواب دیدن شن زیاد در خواب ابن سیرین

هر کس شن زیادی حمل کند یا ببیند، دلیل بر کسب کار نیک و جمع آوری مال است، و هر کس اندکی شن بخورد، دلیل بر رضایت است، و هر کس بر روی شن راه برود و در آن مال یا طلا بسیار بیابد. پس دیدن او نشانه ی اشتغال به امور دنیوی است بدون خروج از آخرت، و هر که کوه های بلند شنی را ببیند، دلیل بر وسعت زندگی است.

هر کس در خواب شن سفید زیاد ببیند خوابش بیانگر مال فراوان است و شن سرخ دلیل بر مقامی بزرگ و بلند مرتبه و پستی است به اندازه آنچه بوده است. از آن دیده می شود، به همان اندازه که کمیاب است.

هر که شن زیاد ببیند، رؤیتش به پول اشاره دارد، و ریگ سفید، گواه فراوان صاحبان وقت است، و زردی ریگ، معانی توبه و نیک بختی دارد، و هر که ریگ در ریشه درختان ببیند. گیاهان، این شاهدی بر امرار معاش از کار در املاک و مستغلات است.

هر که در ریگ شن بزند یا در آن بدود، دید او حکایت از سفر به دوردست و کسب روزی و سفر برای جمع آوری پول دارد.

شر آن چه آمد در تعبیر خواب دیدن شن بسیار در خواب

دیدن کندن در شن حکایت از دزدی و کلاهبرداری و آوردن خانواده از غلامان و کنیزان دارد.معنای آرامبخش و مرگ فوری. و اما راه رفتن در رمل در خواب، اشاره به غم و اندوه و گرفتار شدن در ظلم و ستیز است، و هر که رمل دور را در بیند، دلالت بر خستگی و زحمت دارد، و راه رفتن در شن برای دختر مجرد پسندیده نیست. ، نشانه بیوه بودن است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا