تعبیر خواب دیدن خدا در آسمان و زمین در خواب

تعبیر خواب دیدن خداوند متعال در آسمانها و زمین در خواب، معنی دیدن خداوند در آسمانها یا زمین، تعبیر رؤیت آسمانهای هفتگانه و زمین، تعبیر رؤیت را ارائه میکنیم. معراج به آسمان و رؤیت خدا و رسول و تعبیر خواب دیدن خدای متعال و رسول و آدم علیه السلام و هر که ببیند او در دست خدا ایستاده پروردگارش او را می خواند. حساب كردن و صحبت كردن با او و پذيرفتن و هديه دادن به او اين همان است كه در كتاب تعبير اعظم رؤيا آمده است.

تعبیر خواب دیدن خدا در آسمان و زمین در خواب

بهترین آنچه در رؤیا گفته شد

هر كه قيامت را ببيند برخاسته و از قبر بر حيوانى برخاسته و به آسمان اعلاى عروج كرده، خداوند آدم عليه السلام را در كنار خود ديد، پس آدم او را در كنار خود نشست و به يارى نشست. و به پروردگارش گفت: پروردگارا! تو با عفو خود به شیخ شادمان شدی، پس خداوند شنید که فرمود: قیام کن ای آدم، ما تو را عفو کردیم، این دلیل بر استغفار است و هر که ببیند بر ذغال داغ راه می رود، دلیل بر این است. گناهانی که از آن توبه می کند.

هر کس خدای آسمانها و زمین را بدون تشبیه و مثل ببیند، دلیل بر نیل به خیر است و برای او در دنیا و آخرت مژده رستگاری و پیروزی است و بهشت ​​نشانه پیروزی است. و پیروزی بر دشمنان

هر کس سخنان پروردگارش را بشنود و گمان کند که در زمین است، این دلیل بر امنیت و نجات از غم و اندوه است، و هر که خدا را در حال سخن گفتن ببیند، دلیل بر قرائت فراوان او از قرآن است، و هر که خدا می نگرد و با او سخن می گوید، این دلیل بر رحمت او و شهادت در راهش است.

هر کس در خواب ببیند که چیزی از بهره‌مندی دنیا از خداوند پروردگارش گرفته است، دلیل بر آن است که به مصیبتی سخت گرفتار شده است که سزاوار آن است که ثواب و ثوابش مضاعف شود، آن شخص برای خود نیکوکار و صالح است. و ديدن او علم و بركت است.

هر كه سخنان پروردگارش را در حالى كه با او سخن مى‏گويد بفهمد، دليل بر آن است كه به حكمت و علم دست مى‏يابد، و از پيشواى يا سلطانى سخنان نيكو شنيده باشد، و هر كه ببيند خدا در حالى كه سرش را مسح مى‏كند. از او راضی است و به خود و جانش برکت می دهد، دلیل بر این است که او را با عزت و کرامتی جدا می کند که در آن سرنوشتش رقم می خورد، مگر اینکه در بلایی بیفتد که تا هنگام مرگ از او دور نمی شود.

هر كه خدا را از پشت پرده ببيند و با او سخن بگويد، دليل بر دين نيكو و وفاي به امانت و مقام عظيم اوست و او را در زمين مي شناسد كه گواه بر گسترش عدل و باروري در آن است.

و هر کس از خدا وعده رحمت و مغفرت بگیرد، دلیل بر ترس از پروردگار آسمان و زمین است و هر کس خدا را در آغوش بگیرد و یکی از اعضای او را ببوسد، این دلیل بر کسب ثواب و پیروزی در بهشت ​​است.

شر آنچه در رؤیا گفته شد

هر که خدا را ببیند و در خود به بیماری مبتلا شده باشد، دلیل بر مرگ او و حرکت او به سوی سرای حق است، همچنان که دیدن خدا حق است، خداوند بر او غضب کرده است، این دلیل بر نافرمانی پدر و مادر است. .

و هر کس حجابی ببیند که او را از دیدن خدای متعال باز دارد، دلیل بر ارتکاب گناهان و گناهان کبیره است و هر که خدا را ببیند بر او خشم گرفته است، این دلیل بر پیروی مکرر او از بدعت ها و هوی و هوس است و هر که خدا را ببیند با او صحبت کرد و در حال نافرمانی یا کافر بود، این هشداری است برای او.

و هر کس با خدای سبحان سخن بگوید و میان او و پروردگارش حجابی نباشد، دلیل بر خطای او در عبادت است و هر که ببیند پدر و مادرش بر او خشمگین هستند، دلیل بر غضب خدا بر اوست و هر که لعنت خدای سبحان در خوابش ناسپاس نعمت هایش است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا