تعبیر خواب دیدن رنگهای بنر یا پرچم در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن رنگهای بنر یا پرچم در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن رنگهای پرچم یا پرچم در خواب ابن سیرین پرچم سیاه و سفید در خواب معنی پرچم با رنگ قرمز و زرد و سبز بالا بردن پرچم سفید معنی تسلیم و تعبیر آن در خواب و افتادن پرچم و پرچم سیاه در خواب این است که در کتاب تعبیر خواب به من رسید.

دیدن پرچم در خواب و تعبیر آن در خواب با توجه به رنگ پرچم یا پرچم و محل آن متفاوت است.پرچم جنگی سیاه متلاطم معانی زیادی از بلندی در موضوع دارد و همچنین معانی زیادی از رویت در تفسیر رنگ های دیگر

تعبیر خواب دیدن رنگهای بنر یا پرچم در خواب ابن سیرین

بهترین آنچه در رؤیا گفته شد

دیدن بنر یا پرچم نشان دهنده فردی با مقام بالا در میان مردم است که ممکن است قاضی باشد. چون پرچم در اهتزاز همیشه مورد نظر است و پرچم امری معلوم است، رئیس جمهور معروف، نائل شدن به رهبری و اعتلای عظیم، و پرچم با پرچم دلیل بر مردی زاهد یا امام عالم و یا عالم است. یک جوان باهوش و شجاع

رنگهای پرچم یا پرچم در خواب به معنای خیر و به دست آوردن مال و جان و ثمرات فراوان است، پس هر که پرچم سرخ را ببیند و با دست بگیرد یا بر بام خانه ببیند. این گواه بر آن است که مرد توصیف شده به سعادت و سرو خواهد رسید و رنگ قرمز در پرچم ها نشان از عشق و نزدیک شدن به ازدواج زنان است.

هر کس در جنگ یا صلح خود پرچم سیاه را ببیند، دلیل بر مقام رسیدن و پیروزی او بر دشمنان است و سیاهی معانی پیروزی و رسیدن به مطلوب و پرچم سیاه در خواب زن را در خود دارد. مدرک شوهر است

هر که ببیند پرچم‌ها به رنگ‌های مختلف گلدوزی شده‌اند، گواه بارانی است که در نواحی مختلف زمین می‌بارد.

هر کس پرچم و پرچم را ببیند و همرنگ باشند، این دلیل بر هدایت و هدایت و رهایی از غم و اندوه و انجام امور بسته از امور زندگی است.

پرچم رنگین در خواب عقد است و برای حامله دلیل بر ولادت نر و ماده است و پرچم بزرگ باد و باران است و صاحب پرچم و هر که آن را گرفت تعبیر می کند. قاضی و هر کس بنر را حمل می کرد و از شاگردان قوه قضائیه بود آن را دریافت کرد.

شر آنچه در رؤیا گفته شد

پرچم سرخ در جنگ گواه بر کثرت کشته ها و گستردگی دشمنان در زمین است و در هر شکافی فساد به بار می آورند و حسادت به خود برای این امر از ازدواج خودداری می کند.

پرچم یا پرچم با رنگ زرد در خواب، دلیلی بر شیوع بیماری همه گیر، تعداد زیاد بیماری ها و عدم رفاه روح و میوه است.

اگر زنی ببیند که سه پرچم در زمین دفن کرده است و هر کدام رنگی شاد دارد، دلیل بر این است که با سه مرد بزرگوار ازدواج می کند که در زمان حیات او جان خود را از دست می دهند، پرچم سفید نیز.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا