تعبیر خواب دیدن گرگ سیاه در خواب

تعبیر خواب دیدن گرگ سیاه در خواب

تعبیر خواب دیدن گرگ سیاه در خواب گرگ را تقدیم می کنیم دیدن گرگ سیاه در خواب اشاره به دزدانی است که وارد خانه می شوند یا پسر بچه زاده ای که پول کفالت و بزرگ کننده او را می دزدد. در وجوه خیر ممکن است اشاره به پیروزی و پیروزی بر دشمن و احساس امنیت باشد و در اینجا به تفصیل آنچه در تعبیر و تعبیر خواب از امام محمد بن سیرین در کبیر آمده است. کتاب تعبیر خواب، و فرهنگ تعبیر خواب.

دید خوب

 • هر که در خواب گرگ سیاهی ببیند که حیوان خانگی شده است، نشانه توبه و دوری از نافرمانی است.
 • هر که گرگ سیاه ببیند گاو نر شده است، این دلیل بر کسب پول از مأخذ حلال و اجتناب از کسب مال حرام است.
 • هر کس صدای گرگ را از دور بشنود و آن را نبیند و در آن احساس رضایت و آرامش کند و از آن نترسد، این دلیل بر حمد نیکویی است که درباره او گفته می شود.
 • صدای گرگ دلیل بر خبری است که به گوش شنونده می رسد و حسن آن آن است که بدون فریاد و بدون بلندی باشد.
 • هر کس گرگ سیاهی را شکار کند و محکم ببندد، دلیل بر صید دزدان است و شهید و خشنود می شود.
 • اگر گله گرگ در خواب سیاه باشد، این گواه سالهای شکوهی است که او در تمام عمر خود در آن زندگی می کند و نشان از عمر طولانی او دارد.
 • هر کس قبل از آزار گرگ را بکشد، دلیل بر فرار از بلایى است که به او نزدیک مى شد، و گرگ مال و سعادت در مال و جان است.
 • هر کس در خواب گرگ خانگی بیابد، در مال او خیر خواهد بود و توله گرگ گواه بر کودکی است که توسط خفته در خانه اش بزرگ شده است.
 • دید شیطانی

  هر که در بیداری گرگ سیاه و سگی را که بر خلاف واقعیت آنهاست ببیند، دلیل بر ترکیب خیانت و خیانت در بیننده است.

  گرگ سیاه مرد فریبکاری است که زیاد دروغ می گوید یا دزد حیله گر است و هر که گرگ بیمار را ببیند و او را معالجه کند دزد را در کارش یاری می کند یا دزد را در کارش مدیریت می کند و هر که از سیاهی می نوشد. شیر گرگ دچار غم، ترس و وحشت خواهد شد.

  هر کس ببیند که گرگ سیاه با گوسفندان خود غذا می خورد یا به مال خود آسیب می رساند، دلیل است دزدی که مال دیگران را بدون پنهانی و بیم می دزدد و هر که پوست گرگ را بگیرد یا گوشت آن را خورد، این فقر اوست و نیاز او به پول

  دیدن گرگ سیاه در خواب دلیل بر شهادت دروغ و تهمت است زیرا برادران یوسف علیهم السلام او را به دروغ به خون برادر خود متهم کرده اند و هر که گرگی را گرفته و به خانه خود بیاورد با آنان همراهی می کند. که به طرف آنها ایمان نمی آورد و آنها را وارد خانه خود می کند.

  هر کس گرگ جوانی بگیرد و در خانه اش نگهداری کند و سیاه رنگ باشد، پسری از نسل دزد بنیانگذار تربیت می کند که در سایه سرپرستی او و ویران شدن خانه اش بزرگ می شود. و دزدی پولش روی دستش است.مدرک مرگ یا خطر.

  بالاخره گرگ سیاه در خواب دزد، فریبکار، ظالم، دروغگو، فریبکار، از دوست یا دشمن در امان نیست، یا دزدی با این صفات است و گرگ در خانه با صاحبش از طرف دشمن دشمن است. اهل خانه یا یکی از خدمتکاران و کارگران او.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا