تعبیر دیدن خروس در خواب

تعبیر دیدن خروس در خواب – خروس در خواب را تقدیم می کنیم.خروس یکی از پرندگان خانگی سنگین است که مردم به پرورش آن در خانه ها عادت دارند و از این رو دیدن آن معانی به دست آوردن پول و دراز را به همراه دارد. اصطلاح حفظ خیر بندگان و زمین و مال است، اما این به معنای خیر مطلق این رؤیت نیست، ممکن است در تعبیر بندگی و اسارت معانی شر را حمل کند و در اینجا به مهمترین آنها اشاره می کنیم. مطلبی که امام محمد بن سیرین در تعبیر دیدن خروس در خواب فرموده است که در کتاب تعبیر خواب بزرگ و معجم تعبیر خواب آمده است.

تعبیر دیدن خروس در خواب - خروس در خواب

تعبیر دیدن خروس در خواب به معنای خیر است:

دیدن خروس بیانگر آن چیزی است که بیننده خواب در بیداری از پولی که برای روز نیازش نگه می دارد به دست می آورد.خروس در اصل متعلق به فرزندان مطلوب است و همین امر در بینش جوجه ها نیز صدق می کند، زیرا آنها برای انسان مانند هستند. اسیری که قادر به فرار نیست.

هر که خود را صاحب خروس بزرگ یا آن یا چند خروس ببیند، مردی است صاحب مال و یاور، و پدر و مادرت در مرغ خانه گواه بر مردی جوانمرد در میان ضعیفان است، و هر که خروس زیاد بیاورد. کنیزان خوب و خدمتکاران زیادی به دست می آورد.

دیدن خروس ماده از مرغ، نشانگر زن خانه دار با اخلاق است و خروس عظیم الجثه گواه بر مردی بلند مرتبه و نشاط و صدای خروس اذان است، پرواز نمی کند.

هر که ببیند خروس‌ها مانند سربازان جنگی می‌جنگند، نشان‌دهنده بزرگواری صاحبش و شجاعت او در دفاع از ناموس اوست، پدر و مادر شما مردی شلاق‌زن، جنگجو و بداخلاق هستند، حرف‌های نیکو بدون منفعت می‌زنند، خروس‌های جوان فرزند یا صاحب هستند، همچنین جوجه‌های گوشتی و جوجه‌های جوان شواهدی از وجود دختران جوان هستند.

خروس دلالت بر صاحب خانه و خانه، مرغ معشوقه خانه است و به هر کس خروسی از خروس داده شود، پسری مالک یا مردی جنگجو از نسل صاحب خانه برای او به دنیا می آید. خروس پسری است که در دل خانواده اش محبت دارد و هر کس خروسی بگیرد آنچه را که بین او و مردی است درست می کند و هر که در خواب خروس بگیرد در جمع علما حکمت به دست می آورد. از آن سود می برد.

خروس سفيد بزرگ گواه مؤذن خوش صدا است و هر كه خروسي شود كه پرواز كند، صاحب يا مؤذن يا داناي روزگار مي شود. زیرا خروس راهنمای مؤذن، واعظ یا خواننده و ترانه سرا است.

خروس گواه مردی است که سخاوت او بر دیگران تأثیر می گذارد، یا به آنچه کم بخت می بیند راضی است و نان آور غالباً در بدبختی ها و سختی ها می افتد و هر که خروس داشته باشد فرزند ذکور دارد. یا غلامان زیادی خرید و هر که از دور خروسی ببیند مسافری نزد او باز می گردد.

تعبیر دیدن خروس در خواب به معنای شر است:

خروس به معنی اسیر افتادن و برده شدن است. آن وقت بود که از نوح خبر رسید که خروس در کشتی گروگان گرفته شده تا سیاه چال با آب برگردد.

هر کس خروسی را ذبح کند تا گوشت آن را بخورد، ندا مؤذن را می شنود و او را اجابت نمی کند و هر که ببیند خروس تبدیل شده است، نزدیک است بمیرد و هر که خروس ببیند آن را نوک زده است. بدن با یک یا دو کلیک، سپس بیننده خواب به دست مردی می میرد که متعلق به عجم است، و هر که ببیند خروس بر سر در خانه اش بانگ می زند، اگر خوابش برآورده شد، مرد. پس از سی و چهار روز، و اگر نافرمانى آن را ببیند و جامى بنوشد، از آن پرهیز کند و توبه کند و ناگهان بمیرد، پس دال در خروس چهار، یا ده، و کاف بیست است.

خروس در خواب نشانه ای از یک برده مالک است. زیرا خروس در حبس صاحبش است و نمی تواند کاری را خارج از جای خود انجام دهد و هر که در خواب خروس شود، مرد بد خلقی است که سخنان بیهوده بر زبان می آورد.

خروس گواه بر مردی است که به تنهایی امر به معروف و نهی از منکر می کند، چنانکه هنگام بانگ زدن یاد نماز می اندازد و صدا نمی زند، و هر که ببیند خروس وارد خانه او شده و جو می چیند، مؤذن آن را بدزدد و گروهی از پرندگان گواه اسارت به خاطر پول برده است و خروس درنده مردی است که در اسکله ها و آمیزش های مکرر به زنان مراجعه می کند.

هر کس خروس سرخ را بزند، غلام بد خلقی با برجسته ترین صفات به دست می آورد و هر که خروس را بکشد با غیر عرب دعوا می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا