تعبیر دیدن کرم سیاه در خواب

تعبیر دیدن کرم سیاه در خواب و معنی کرم سفید در خواب را به شما تقدیم می کنیم، کرم سیاه در خواب دلیل بر فرزند دختر و پسر مرد است و کرم هایی که از حیاط خانه بیرون می آیند بیانگر چه چیزی است. انسان را از پول و بیماری و سایر چیزهایی که با خروج آنها ممکن است حامل خیر و شر باشد جدا می کند در اینجا مهم ترین تعابیر امام محمد بن سیرین را در کتاب تعبیر خواب و معجم تعبیر خواب ذکر می کنیم.

تعبیر دیدن کرم سیاه در خواب - کرم سفید در خواب

تعبیر دیدن کرم سیاه در خواب

كرم: در خواب اگر سياه بود، دلالت بر دختر دارد و كرم‌هاي زيادي از دختر و پسر فرزند مرد است و كرم سياه در شكم مرد، گواه بر فرزندانش است كه از مال او مي‌خورند و وارد مي‌شوند. مخارج او و نیز کرم هایی که از بدن انسان غذا و رزق می گیرند.

هر کس کرمی را ببیند که گوشت می خورد بدون اینکه با بدنش مخلوط شود، این دلیل بر فرزندانی است که از مال دیگران می خورند، و هر کس ببیند کرم سیاه از مقعدش خارج می شود، اینها فرزندان فرزندان او هستند. نوه ها در کنار بچه ها

هر کس ببیند که از دهانش کرم بیرون می‌آید و رنگ آن سیاه است، دلیل بر این است که اهل خانه‌اش می‌خواهند او را به دام بیاندازند و او را در مال و خود نقشه بکشند، مگر اینکه از قبل بداند چه می‌خواهند. پس آنها را رها می کند و از مخارج خود خارج می کند و در آن زنده ماندن است.

هر كه بيند كرم سياه از شكمش بيرون مي آيد بدون اينكه دستش را بگيرد از شروري كه هميشه همراه آنها بودند دوري مي كند و با اين گروه عزت و صفا در روح پيدا مي كند و كرم ها زندگي تازه مي كند.

خروج چرک با کرم سیاه در خواب، دلیل بر زوال نگرانی است، یا خروج مالی برای منفعتی که صاحب آن به دست می آورد، کرم سیاه دشمن خانواده و خویشاوندان است، کرم ابریشم رعیت سلطان، مشتری تاجری که به خرید کالای خود ادامه می دهد، سازنده ماهر صنعت خود، و هر که کرم ابریشم را صید کند، فوراً سود می برد.

هر کس بر بالین خود کرم بسیار ببیند و رنگ آن سیاه باشد، دلیل بر بیماری و نگرانی است، و هر که کرم سیاه به دست آورد، دلیل بر احوال بزرگی است، و گفته شد کرم سبز یا کرم ابریشم است. شواهدی مبنی بر به دست آوردن پول جریمه و به دست آوردن حدس.

هر کس کرم سیاه بر جامه خود ببیند، نشان می دهد که مال و مال بسیار دارد، و هر که کرم سیاه بخورد یا ببیند که چیزی از آن را فرو می برد، این حسد و غیبت است که بلع یا بینا بر آن اصرار دارد. و کرم های سیاه مرده در همه جا شاهدی بر فاجعه در ساکنان آن مکان است و تعدادی از آنها را وادار به حذف آن کردند.

تعبیر دیدن کرم سفید در خواب

کرم های سفید در خواب، دلیل بر به دست آوردن پول و خیر فراوان از فرزندان و نیکی های دنیا و آخرت است و کرم های سفید فراوان دلیل بر بارانی است که بر زمین بایر می بارد و آنچه را که هست زنده می کند. در آن

هر که ببیند کرمها در جایی که طعام است جمع می شوند، دلیل بر تکبر و نعمت فراوانی است که بیننده خواب در آن زندگی می کند یاری از بیرون.

كرم سفيد گاهي ممكن است اشاره به دشمن ضعيف داشته باشد كه بر بالي خواب يا در غذاي او ديده شود و هر كه كرم سفيد را بدزدد، دليل بر دزدي مال يا نيرنگ در كار و امرار معاش است. کرم سرخ اگر با سفید مخلوط شود سختی زندگی و خستگی در آن است و خدای متعال آن را و از ما بالاتر می داند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا