تعبیر خواب دیدن کرم روی تخت در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن کرم روی تخت در خواب ابن سیرین دیدن کرم یا کرم بر بالین بیننده یا در شکم او اشاره به اهل خانه او و فرزندانش است که زیر دست او زندگی می کنند و از مال او می خورند. و اما کرم ابریشم، قوم سلطان و گله او در کشور اوست، او را در خواب دیدند که گوشت یا غذا می خورد، یا رنگش سفید بود، و آن که خود را در حال خوردن کرم یا کشتن کرم دید. این دلیل بر حیله گری است و هیچ خیری در آن نیست فرهنگ تعبیر خواب.

تعبیر خواب دیدن کرم روی تخت در خواب ابن سیرین

در یک دید خوب چه گفته شد؟

کرم در خواب دلیل بر دختر است و کرمها دخترند و هر که در خواب کرمها را بر بالین خود ببیند این دلیل است بر فرزندان مردی که از پول او می خورند و کرمهای درون شکم فرزندان مرد هستند و اهل خانه او را بر عهده دارند و هر کس در زمین خانه یا لباسش کرم بیابد، دلیل بر مال و روزی بسیار است.

هر کس کرم‌هایی را ببیند که گوشت می‌خورند یا کرم‌هایی را ببینند که از بدن انسان امرار معاش می‌کنند، این دلیل بر کثرت مردم خانه‌اش است که از مال او می‌خورند، و هر که ببیند کرم‌ها از گوشت دیگران می‌خورند فرزندانش از آن می‌خورند. مال دیگران، و هر کس کرم ببیند و با بدن و بستر خود مخلوط نگردد، پس از مدتی طولانی برای او خوب است.

هر كه بيند كرم از شكمش بيرون مي آيد در حالي كه روي تخت مي خوابد، دليل بر دوري او از بدكاران است كه عزت و پاكي دارد، شفاي بيماري ها و مال گرفتن.

کرم ابریشم رعایای سلطان در کشور و خانه خود است و شاید دلالت بر مشتریان تاجر باشد که از او خرید می کنند و بر پول او می افزایند و یا او صنعتگر ماهر است و کرم بر تخت نافع و نیکو می شود و هر که می بیند کرم های سفید روی تختش پول و خوبی می گیرد.

کرم‌هایی که از بستر بیرون می‌آیند، گواهی بر نسل آن مرد است، و هر که کرمی از حیاط خانه‌اش بیرون بیاید، به تعداد آنها فرزندانی دارد، و هر که کرم‌هایی را روی زمین ببیند و بی‌احساس از رختخواب بیرون آمدند. این دلیل بر هوشیاری او نسبت به چیزی نزدیک به افتادن در آن است، و هر کس کرمی را که در بستر خود دید، خورد، عزت و بلندی یافت و بر کسانی که او را برگرداندند، پیروز شد.

هر کس کرم‌های مضر ببیند از رختخواب و خانه یا لباس بیرون آمده، دلیل بر زوال غم و شادی و سرور است و هر کس کرم‌ها را خودش از رختخواب و پشت یا پشتش بیرون آورد. معده با توانایی خود از آسیب دوری می‌کند، و هر که ببیند کرم‌ها جیب‌هایش را پر می‌کنند، این دلیل است بر فواید فراوانی که به دست می‌آورد، و هر کس کرم‌های فراوانی را در جایی ببیند که او یا بر بستری که در آن است. ، این شاهدی بر دستیابی او به یک مأموریت بزرگ است.

گفته شد: هر كه بيند از كرم خويش مي خورد، از مال خود مي خورد و نيازي به عنايت هيچ يك از اهل بيت ندارد و خروج كرم از مخرج مرد يا عورت زن دليل است. از فراوانی روزی فرزندان و پسران و نوه ها، و اگر زن حامله در شکم خود کرم ببیند، دلیل بر دختری حامله است و هر که ببیند پس از بیرون آمدن کرم از مخرج او خون بیرون می آید، دلیل بر خروج از گناه و ترک راه های حرام کسب و کار.

در مورد رؤیت شیطانی چه گفته شد؟

هر کس ببیند کرمها از دهان یا از داخل رختخواب و لباس بیرون می‌آیند، پس از آن که به آنها آسیب رساند، دلیل بر این است که فرزندانش قصد آزار و اذیت او را دارند، ولی او این را می‌داند و از فریب آنها جان سالم به در می‌برد و از انفاق آنها صرف نظر می‌کند.

كرم در بستر دشمن اهل خانه است و گفته شد: كرم ابريشم بر حرام مال و دسترسي به امان است، هر كه در بيداري غني شد و هر كه خود را در حال خوردن از كرم ديگران ديد، حسد مي ورزد. آنها برای خوبی هایی که از آن لذت می برند.

خروج کرم از تمام بدن، دلیل بر بیماری است و هر که ببیند شپش با کرم از مقعدش بیرون می‌آید، دلیل بر جدایی و مرگ است و اگر از بدنش کرم کوچکی خارج شود، نشان می‌دهد که خرج بچه هایی می کند که اهل خانه او نیستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا