تعبیر دیدن دارو در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن دارو در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن مرکب در خواب ابن سیرین را می گوییم مرکب به ظرفی گفته می شود که مرکب نوشتن در آن موجود است، ممکن است خوابنده ببیند که مرکبی به دست آورده تا با آن بنویسد و شاید آن را دیده باشد. افتادن بر زمین و ریختن مرکب در آن.صاحب رؤیا ممکن است عرقیات را بفروشد یا بخرد، در اینجا در این مقاله معانی موجود در تعبیر دیدن مرکب و نشانه های خیر و شر در آن را توضیح می دهیم. دیدن مرکب در خواب چنانکه امام محمد بن سیرین رحمه الله در کتاب تعبیر خواب بزرگ و معجم تعبیر خواب ذکر کرده است.

تعبیر دیدن دارو در خواب ابن سیرین

بهترین تعبیر دیدن دارو در خواب

 • دیدن عرقیات حکایت از منفعت مال و اولاد دارد و چه بسا بنده ای است که به صاحبش منفعت می رساند یا ملتی که آنچه را که هست انجام می دهد.
 • هر کس دارو را بخرد یا به دست آورد، از زنی منفعت یا خدمتی می‌برد و ممکن است پسری داشته باشد که در میان مردم جایگاهی بزرگ داشته باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که مرکبى خریده تا مرکب آن را بنوشد، کنیزى مى خرد و به ناحق در آن قدم مى گذارد.
 • اکثر بیان کنندگان از جمله ابن سیرین گفته اند که دیدن مرکب در خواب به زن یا کسی که با دیگری ازدواج کرده است و همچنین جوجه کشی تعبیر می شود.
 • قلم داخل مرکب گواه ازدواج با زنی است که نرهای زیادی به دنیا می آورد و مرکب جدید زنی است که قبلاً ازدواج نکرده است پس باکره است.
 • اگر دارو بر زن دلالت کند، عرضه او مالی است که از شوهر و فرزندش بهره مند می شود، یا شاید دغدغه و مصیبت او باشد.
 • هر کس در خواب ببیند که قلم را در مرکب‌دانی گذاشته و با مرکب آن طومار مفیدی می‌نویسد، این دلیل بر به دست آوردن مالی از ارث است، خداوند متعال می‌فرماید: {همانا این در طومارهای اولیه طومارهای ابراهیم است و حضرت موسی.}
 • مرکب بزرگ در خواب، گواه کسب جلال و مقام و منزلت است و دلالت بر همسر و پول دارد.
 • دوا دلیل بر دارو است، پس هر کس دارو را ببیند در حالی که دارویی است که مست یا فرو می رود، در امری افتاده است که ان شاء الله با دارو از آن شفا می یابد تا تفسیر دارو را ببیند. یک رویا اینجا را فشار دهید.
 • تعبیر شیطانی دیدن دارو در خواب

 • هر کس در خواب ببیند که مرکب را بیرون از خانه انداخته است، کنیزکی پیدا می کند که وزن او را نمی داند و هرگز با او همبستر نمی شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که به مرکب زنی می زند و مرکب آن خشک می شود، با همسرش نزاع می کند که به طلاق یا جدایی آنها ختم می شود.
 • هر کس در خواب ببیند که به مرکب آلوده شده است و شاهد نیکو ببیند، با زنی که خویشاوند او است ازدواج می کند و هر که مرد خود را در جوجه کشی بیابد، با مردان مردم فحشا می کند. منطقه خود یا یکی از فرزندان بستگانش.
 • و هر که بیند مرکبی را که در داخل انژکتور است بر او ریخته اند تا صورت یا لباسش به آن آغشته شود، دلیل بر آن است که در غم و اندوه افتاده است و ممکن است دم کرده نشان دهنده بیماری زخم باشد و قلم روی آهن
 • و هر کس قلم را ببیند در بدن او وارد شده است که گویی وسیله قلم شده است، از او مرکب می کشند، پس این دلیل بر آن است که مدت در بدن او گرفتار شده است، و هر کس ببیند که او نیز چنین است. جوهر جوهر خود را از بدن یا خون خود می گیرد.
 • هر که قلمش را در مرکب ابزارش فرو برد و ببیند که روی کاغذ می نویسد. او منکر آنچه میان خود و مردم است است، و هر کس از مردی با اخلاق و دین نامه بگیرد، دلیل بر برآورده شدن حوائج دنیوی اوست، پس چگونه اگر آن مرد امام باشد.
 • هر كه مركبى بخرد و مركبى در آن نبيند، دليل بر ازدواج او با چيزى است كه هرگز از آن خشنود نخواهد شد. چون قلمش با جوهر بیرون نمی آید.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا