تعبیر خواب دیدن خون به دام افتاده در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خون به دام افتاده در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خون به دام افتاده در خواب ابن سیرین، آیا خون از بدن شخصی را دیدی؟ یا دیدی که در آن گرفتار شده و خونریزی ندارد؟ آیا در خواب روی لباس یا پیراهن خود خون دیده اید؟ رودخانه پر از خون دیده ای؟ آیا معنی خون دیدن در چاه و کوزه را می دانید؟ آیا می دانید دیدن زخم های خونی در خواب و رویا چیست؟ این همان چیزی است که در توضیح جامع در کتاب بزرگ تعبیر خواب، و معجم تعبیر خواب به او رسیده است.

تعبیر خواب دیدن خون به دام افتاده در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خون به دام افتاده در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خون در خواب

دیدن خون حکایت از به دست آوردن مال حرام و وارد شدن به گناه کبیره است، هر کس ببیند که بر زمین یا روی تخت خون می پاشد، پس از خوردن مال حرام یا گناه کبیره لذت می برد و هر که ببیند پیراهنش از جایی که می کند خون پر می کند. نمی دانم، پس از جایی که نمی داند به او دروغ می گوید. آن وقت است که در داستان یوسف خون دروغگو آمده است و هر که بدن خود را به خون گربه آغشته کند، فرمانروایی ظالم و ظالم و ظالم به او دروغ می گوید.

هر کس خون شخصی را بنوشد، مال و منفعت سلامتی و فرزندی به دست می آورد و از هر وسوسه ای که پیش می آید و به دیگران می رسد نجات می یابد و گناهی به دست می آورد و از آن نجات می یابد. بدن انسان دلیل بر سلامتی او و سلامتی بدن و فرزندانش است و اگر کسی که این را می‌دید از خانه یا خانواده‌اش غایب بود، سالم و در امان از هر بدی و بلا به آنها باز می‌گشت.

هر کس ظرفی پر از خون در دست مردی ببیند، خواب بیننده را از دست او می گیرند و در خون می گذارند، سپس دو انگشت او را به چشمش برمی گردانند، پس از بینایی نابینا می شود. مرد ظالمی که فرزندش را انکار می کند، پس از خدا بترسد و او را بازگردان.

هر كه بيند خون زياد از بدنش بيرون مي آيد، دليل بر آن بيماري است كه در همه مردم حادث مي شود، و چه بسا فتنه اي است كه در ميانشان سرايت كند، و اگر خون كمي مانند پفك باشد، مي افتد. بر صاحب خانه یا خانواده یا یکی از بستگانش و وفای خون توبه از گناهی است که در آن رخ داده است صاحب خواب یا تحصیل مال حرام و امانت بر او اداء می کند. گردن.

هر کس ببیند که از لاشه یا ذبح شده خون بر او تلمبه می شود، از آنچه بر او می پاشند شر می شود که خون مانند جرقه آتش است و هر کس ببیند خون بر او می ریزد، در آن می افتد. بیماری یا از کسانی که بر او می‌پاشند سخن بدی در مورد او می‌گیرد، مگر اینکه ببیند آن خون ضعیف بوده یا ببیند مقداری از آن را نوشیده یا خود را به آن آغشته کنند، این پول حرام است. که بر زندگی او مسلط است و اگر بیشتر باشد، خون است که به آن مبتلا می شود.

هر کس در چاهی بیفتد که در آن خون یا خمره یا کوزه خون است، غالباً بر اوست و نتواند آن را دفع کند، با خونی که به آن مبتلا می‌شود همبستر می‌شود، و همینطور هر خونی که به آن مبتلا می‌شود. بر بدن و لباس بیفتد و هر که ببیند خون از بدنش بیرون می آید و جراحات بدنش بر سلامتی بدن تأثیر می گذارد و زیاد شدن مال و نوشیدن خون دلیل بر کسب فیض و رهایی از کینه است. و هر که در محلی دره ای از خون ببیند، خونش در آنجا ریخته می شود و هر که ببیند خون آن مکان را پر کرده است، در آلمان جنگی رخ داده است که در آن جمعیت زیادی کشته می شوند.

هر کس ببیند خون از او بیرون می‌آید بدون فلبوتومی یا زخم و حجامت، با میمون پولی می‌گیرد که از آن بیرون آمده است و هر که در سوراخی پر از خون بیفتد می‌میرد و خون در کوزه حائض و اگر سر کوزه بسته باشد بند حائض است و حیض زن زن حامله مرگ فرزند است و حیض برای زن مجرد شوهر سخاوتمند است.

خونی که خون می‌آید، گواه زندگی صاحبش، قدرت و مال او، و آنچه در زندگی پسر و پدر و پسرش حمایت می‌کند، یا آنچه را که پوشیده است پنهان می‌دارد، و از ستایش یا تهمت به دست می‌آورد. و نقطه خون، دلیل بر نطفه‌ای است که از مرد بیرون می‌آید و در او ضعیف می‌شود، و خوردن خون، دلیل بر خوردن مال حرام است، و هر که زیاده‌روی کند، منفعت و روزی او را قطع می‌کند.

زیاد شدن خون دلیل بر نارضایتی است و بیرون آمدن خون در مواقعی که برای معالجه در بدن لازم باشد یا در آن امر ضروری است، این دلیل بر خروج از گناه است، و خون غرش انسان اگر خونریزی کند، دلیل بر آن است. بی‌توجهی خانواده‌اش به پول صاحبش و خروج پارچه از مقعد، دلیلی بر بیماری است که در آن مکان رخ می‌دهد.

تعبیر خواب دیدن خون به دام افتاده در خواب

هر کس خود را در حال خون دید و از آن چیزی نوشید تا آن خون را بند بیاورد یا خون را بند بیاورد، این دلیل بر تسکینی است که در کاری که به او رسیده است، و هر کس خون انسان را بدون اینکه خون ببیند بنوشد. از چیزی که مردم را آزار می داد کناره گیری می کند و توبه می کند و از هر گناه و ظلمی که مرتکب شده است خودداری می کند.

هر کس خون را در بدنش گرفتار ببیند به زشتی ها می رسد و روزی او بر آنها می ایستد و خون بسیار در بدن انسان حبس شده دلیل بر بیماری بزرگی است که به او مبتلا می شود و هر که ببیند زخم ها پر می شود. بدنش بدون اینکه خون و چرک از آنها خارج شود، سپس به بلایی می افتد که بدنش را فرا می گیرد.

هر کس خونی را در بدنش گرفتار ببیند، دلیل بر قطع فرزندش است، اما اگر خون زن گرفتار شود و حیض او مرگ حاملگی یا محرومیت او از حاملگی باشد، و اگر زن مجردی حائض نشود، دلیلی بر عدم ازدواج یا باردار نبودن او در صورت ازدواج است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا