تعبیر خواب دیدن بالا و پایین رفتن از پله ها در خواب

تعبیر خواب دیدن بالا رفتن از پله و پایین آمدن از آن در خواب, تعبیر دیدن خواب افتادن از پله در خواب, معنی تعبیر خواب رسیدن به بالای پله در در خواب، بالای پله های بلند اشاره به اهدافی است که انسان در زندگی دنیوی خود آرزوی دستیابی به آن را دارد و پله ها راه هایی است که انسان در پیش می گیرد و وسیله ای است که از آن استفاده می کند و در اینجا به مهمترین موارد اشاره می کنیم. که در معجم تعبیر خواب و کتاب تعبیر خواب صاحب آن، مفسر امام ابن سیرین، درباره خوبی و بدی خواب بالا رفتن یا پایین آمدن از پله گفته اند.

تعبیر خواب دیدن بالا و پایین رفتن از پله ها در خواب

بالا رفتن از پله ها در خواب

بالا رفتن از پله ها اگر در خواب دیده شود، دلالت بر اسباب بلندی و نیل به بلندی و مقام بلند و میل به دنیا و خیر آن و آخرت و سعادت آن دارد.

بالا رفتن از پله ها نیز بیانگر مراحل سفری است که انسان برای رسیدن به خیر طی می کند یا خانه های مسافران است که در آن پله ها یکی پس از دیگری پایین می آیند و یک مرحله روزهای زندگی انسان است که به آن منتهی می شود. پایان، و رسیدن به بالای پله ها گواه پایان زندگی است.

پلكان معروف گواه بر خادم خانه است كه حاجتش را برآورده مي كند و صاحب آن خانه از غلام و حيوان و اموال دارد و هر كه از پلكان مجهولي بالا رود و به آخر آن برسد و مريض باشد. درباره او پس از مرگش می میرد.

هر کس از پله های بلند بالا رفت و تن سالم و مرض نداشت و قصد مسافرت داشت به سوی مقصد بیرون رفت و در آنجا روزی وسیعی یافت و کمبود آن مانند آن است که چهل مرد او را ملاقات کنند یا دیناری بیابد. با این عدد، مژده است برای او که آنچه را که به آن خارج شده است، تمام کرده است، و اگر عدد سی باشد، برای او کامل نیست. زیرا نشانه کمبود است.

اذان در بالا رفتن از پله ها برای کسی که می خواهد حج را به جا آورد، دلیل بر وصول اوست، هر چند هدفش حج نباشد و بیرون آمدنش در غیر ماه های حرام به مقام و منزلت برسد، یا به وسیله یک به فرمانروایی آن، یا با سخنی که می گوید، یا با اذان بر مناره، فرمان می دهد.

ساختن پله و نوسازی قدیم دلیل بر درستی آن چیزی است که از امر بصیر فاسد شده است و پلکانی که از آجر ساخته شده دلیل بر درستی دین و کار اوست روزه و سپس صدقه و سپس حج.

مراکی حسنه ای است که در آن ثواب و برکت است و بالا رفتن از آن اگر از گل یا شیر باشد دلیل بر دین نیکو و ایمان کامل است هر که بخواهیم.» و گفته شد: المراقی. شرف و افتخار است و برای بازرگانان است که با دین تجارت کنند و اگر از چوب باشد سختی دل و نفاق است و اگر از طلا باشد دولت صاحب آن است. .

صعود درجات دلیل بر فهم و تیزبینی است و یک درجه دلیل بر مرد و زاهد و عابد است و هر کس به او نزدیک شود یا با او همراه شود به اعتلای می رسد و هر درجه ای دلیل بر یک سال تکلیف است. که حاکم بود و بلندی و پول برای مردم عادی.

پایین رفتن از پله ها در خواب

پایین رفتن از پله ها برای مسافر، دلیل بر بازگشت او از سفر است، و اگر ببیند مردی را که مانند رئیس جمهور مقام والایی دارد، برکنار می کنند و از رهبری او فرود می آید و اگر مسافر باشد، راه می رود. پا و اگر زن مرض داشته باشد به جای او هلاک می شود و اگر صبور باشد و در مکان معلوم یا در خانه و خانواده اش یا به یونجه بسیار یا جو نازل شود. یا آنچه بر پول دنیا دلالت می کند از امر خود بیدار شد و اگر افتادن در جایی بود که مارها و بدیها در آن بودند، خیری در آن نیست.

تعبیر خواب دیدن بالا و پایین رفتن از پله ها در خواب

افتادن از پله ها دلیل بر شکست اهداف و مقاصد است و هر کس از پله ها در گودال یا چاه یا مدفون یا شیری که آن را بلعیده و یا به پرنده ای که آن را ربوده فرود آید، پلکان است. روزهای زندگی او و تمام آنچه از آن بر او نازل شد به هنگام فرارسیدن زمانش از دنیا رفت.

اگر كافر از پلكان به جايى كه در آن نيكوكارى است، مانند مسجد يا رياض فرود آيد، توبه كند و تسليم كند و آنچه را كه از گناه و معصيت به سراغش مى آمد، رها كند، و اگر فرود آمدن او حاكى از كارهاى بزرگ باشد. از کفر و عقیم و آتش و مار آمده است، سپس به سوی او فریفته می شود و ناگهان گرفته می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا