تعبیر خواب دیدن پلکان بلند در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن پلکان بلند در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن از پله های مرتفع در خواب توسط ابن سیرین تعبیر دیدن انتهای پله در خواب به بالاترین درجات زندگی در کار و علم و دانش او را تقدیم شما می کنیم. پول و این اهداف و رویاها ممکن است شکست بخورند و با آنها از بین بروند و وقتی می بینید که در خواب، رسیدن خواب بیننده به پله ها یا انتهای راه پله سالم بدون افتادن، ترس یا تاخیر، در آن موفقیت و پیروزی، سقوط، ترس یا بیماری مانع از ورود او می شود، زیرا او به چیزی مشابه می افتد، و در اینجا مهم ترین جنبه های این خواب را از جنبه های خیر و شر که در فرهنگ تعبیر خواب ذکر شد، توضیح می دهیم. ، و کتاب تعبیر خواب.

تعبیر خواب دیدن پلکان بلند در خواب ابن سیرین

بهترین تعبیر بالا رفتن از کوه بلند در خواب

بالا رفتن از پلكان بلند مرتبه، وصول به وسيله اعتلا و عبادت دنيا و آخرت است، اعراب گفتند: فلانى در مرتبه بالا رفته، و مقام فلانى بالا رفته است. و دلالت بر املاء و وسوسه دارد، به خاطر فرموده حق تعالی: «آنها را از جایی که غافلند می کشانیم».

راه رفتن روی پله ها گواه مراحل سفری است که بینا به گونه ای طی می کند و ایستگاه هایی که مسافران در آن فرود می آیند و یک پله سال ها و سال های زندگی است که به مقصد می رسد و پله های معروف آن است. شواهدی از خادم خانه، برده ای که صاحب آن خانه است و سواری که برای خرج کردن نیازهایش در این دنیا از آن استفاده می کند.

بالا رفتن از پله ها نشانه تلاش برای رسیدن به اهداف است.اگر بیمار ببیند که وارد اتاقی در بالا شده است. روحش به بهشت ​​رسید و اگر سالم بود و می خواست به سفر برود به آن بیرون می رفت و روزی بسیار می یافت، اگر سفرش برای کاری بود که او را مشغول می کند یا مالی که جمع می کند و اگر باشد. برای چیزی غیر از آن، پس مراد آن چیزی است که به آن منتهی شد یا در هنگام عروج ملاقات کرد که دلالت بر خیر و شر دارد.

هر کس از پله ها بالا رود و چهل مرد را در انتظار خود بیابد، یا دیناری را با آن بیابد، دلیل بر اتمام امر اوست، و بشارت باد که به خواسته اش می رسد، هر چند سی عدد باشد. برای او تکمیل نخواهد شد. چون سى كمبود و چهل كامل است، خداوند متعال آن را براى موسى با يك دهم تمام كرد و اگر سه مرد يا يك دينار بود و بيرون آمدنش به وعده بود، به قول حق تعالى، وعده او وفا شد. {این قولی است که جعل نمی شود}.

اذان هنگام بالا رفتن از پله ها دلیل بر کسب خیر و رزق از پول و عمل نیک است.

تجديد بناي پلكان در خواب حاكي از عادل بودن امور صاحب رؤيت از مفاسد اوست پيش از آن كه به دست آيد سخت است ولي به آن مي رسد.

بالا رفتن از پله ها یکی پس از دیگری دلیل بر انجام کار نیک است که اول آن نماز و سپس روزه و سپس زکات و سپس حج و ششمین آن جهاد و هفتمین آن قرآن و هر چه شنیده می شود. از مروجین، حسنات است، چنانکه درود خدا بر او فرمود: «بخوان و اطاعت کن.» و هر که از پلکانی که از خشت یا خشت ساخته شده است بالا رود، در اعمال خود خیری به دست می آورد.

پلکان اگر از خشت باشد بلندی و جلال است و برای بازرگانان است که با دین تجارت می کنند و اگر از سنگ باشد بلندی است با سختی دل و اگر طلا باشد این است. دلیل بر حصول باروری و نیکی و ولایت است و اگر از نقره باشد دلیل بر دستیابی به کنیزان است و عدد هر معراج و اگر از صفر باشد لذات دنیوی بسیار به دست می آورد. و هر که به معراج برود، تیزبینی و فهم پیدا می کند.

ابن سیرین می گوید: مقام وارسته ای است که زاهد را عبادت می کند و هر که به او نزدیک شود به مقامی می رسد و هر درجه ای برای والی حکم سال نو است و پایین آمدن از پله ها برای مسافرین دلیل بر بازگشت است. به دیار وطن و اگر ببیند که مسافر بود پیاده راه رفت و صاحب بینا اگر مریض بود و از پلکانش به جایی که می شناسد پایین رفت یا به خانه اش بیدار شد. از بیماری او

تعبیر شیطانی بالا رفتن از پله های بلند در خواب

راه پله دلیل بر تطمیع کفار و مکر و مکر است، و هر کس از پلکان ناشناخته ای بالا رود و مریض باشد، به پایان آن می رسد، مرگ اوست، و هر کس در انتهای آن اتاقی ببیند و بعد از ورود به آن مانع شود. به آن می رسد، روحش از بهشت ​​مسدود می شود.

بالا رفتن از پله های آجری دلیل بر اتلاف مال و مرگ فرزندان و نیمکت چوبی یا آهنی دلیل بر نفاق و نفاق است و افتادن از پله های بلند دلیل بر مرگ یا از دست دادن موقعیت و شکست در علوم پایه.

پایین آمدن از پله ها دلیل بر شکست اهداف و شکست اهداف است و اگر رئیس جمهور از پله های کاخ خود پایین بیاید دلیل بر عزل و از دست دادن مقامش است.پله ها روزهای زندگی اوست. که در شرف پایان هستند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا