تعبیر خواب دیدن راه پله در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن پله در خواب ابن سیرین تعبیر دیدن رؤیت بالا رفتن از پله در خواب تعبیر خواب پایین رفتن از پله و افتادن از آن در خواب بالا از پله ها یا پله های بلند به آنچه انسان در زندگی دنیوی خود آرزوی دستیابی به آن را دارد، اطلاق می شود و پله ها گواه راه هایی است که انسان برای رسیدن به اهدافش طی می کند و قدم هایی که پیوسته برمی دارد، در اینجا به بیشترین موارد اشاره می کنیم. مطالب مهمی که در تعبیر این رؤیا آمده است و آنچه در فرهنگ تعبیر خواب و کتاب تعبیر خواب بزرگ در مورد خوبی و بدی این خواب آمده است.

تعبیر خواب دیدن راه پله در خواب ابن سیرین

بهترین تعبیر خواب دیدن راه پله در خواب

رؤیت پلکان در خواب اشاره به راهی است که انسان برای رسیدن به مقاصد و درجات عالی توفیق دنبال می کند، در میان اعراب: مقام فلانی بالاست، و او در مرتبه بالاست. و راه پله بلند گواه آن است مسافرت رفتن به جای دور

دید پلکان نیز به مراحلی اطلاق می شود که مسافر در سفر طی می کند یا منزل مسافرانی است که در طول سفر یکی پس از دیگری از آن پایین می آیند و پله ها عمر انسان است که برای رسیدن به آن طی می کند. عاقبت او و پله های معروف گواه بر اهل خانه و بندگان بر حسب آسایش و غلام صاحبش و جانورش هر که از پلکان ناشناخته ای بالا رود و بیمار شود و وارد اتاقی شود در بالای پله ها، که گواه ورود اوست. بهشت.

بالا رفتن از پله ها دلیل بر قوت ایمان و حسن نیت است و هر که ببیند در اتاقی بدون آسانسور و نردبان است، باید در آن بالا رود. کمال دین او و اعتلای مقام او نزد خداوند است. به خاطر فرموده ی حق تعالی «به هر که بخواهیم درجات را بالا می بریم» و راه پله ها از گل رفیع و جلال دین است و تاجران با دین معامله می کنند هر چند از سنگ باشد. بلندی است با قساوت دل، و هر کس به بلندی صعود کند از فهم بهره می برد و خود را اعتلا می بخشد.

رسیدن به انتهای پله‌ها دلیل بر رسیدن به مقاصد و رسیدن به آن است، پس هر که به آخر رسید و می‌خواست سفر کند به سوی مقصد بیرون رفت و در آن رزق و روزی و خیر یافت، اگر سفرش برای مالی یا علم بود. متصرف بود و اگر غیر از این بود، از آنچه به آن منتهی شد یا ملاقات کرد، زمانی استنباط می شد که صعود او حاکی از دید خوب یا بد باشد، مانند برآورده شدن یا عدم نیاز، مانند ملاقات با چهل مرد در انتظار او، یا دیدن. دینار بر این عدد، مژده است برای او به اتمام آنچه خارج شد، زیرا خداوند متعال چهل سال را برای موسی به ده، هر چند سه تا، تمام کرد، و بیرون آمدنش در وعده بود. به خاطر قول خداوند متعال برای او محقق شد (وعده ای است که به آن دروغ گفته نشده است) و اگر کمتر از آن باشد، آنچه را که می خواهد انجام نمی دهد.

اذان هنگام بالا رفتن از پله ها، اگر قصد حج بیت الله الحرام را داشته باشد، دلیل بر خروج از پله است، پلکانی که از طلا ساخته شده است، دلیل بر حصول زایی و حسن و ولایت است و اگر بخواهد حج کند. از نقره ساخته شده است، پس آن کسب لطف کنیزان است، و اگر صفر باشد، کسب لذت بسیار در دنیاست.

ساختن یا تعمیر پله ها دلیل بر درستی فساد در زندگی بیننده خواب است. خیریه، و پنجم زیارتو ششم قرآن است و هفتم تلاش یا مبارزهو گفته شد: درجات، مردی زاهد و عابد است و هر که به او نزدیک شود، به عزت و زهد نایل می شود، به خاطر فرموده ی حق تعالی: {خداوند کسانی را که از شما ایمان آورده اند و آنان را که علم به آنها داده شده، با نو برانگیزد. درجه برای حاکم

پایین رفتن از پله ها برای مسافر، دلیل بر بازگشت از سفر است و اگر مسافر بود پیاده راه می رفت و اگر فرود می آمد که بینایی داشت و در خود بیمار بود به حال او بنگرید. اگر هبوط او به مکانی شناخته شده بود، یا به خانه ای که خانواده اش در آن خانه او هستند، یا به مکانی که در آن از بهره مندی از این دنیای پول و کاه و جو است که از مرضش بهبود یافته است، و اگر در بیداری از بیماری سالم است و ظالم یا کافر است، بهترین خواب در آن چیزی است که به آن نازل شده است، اگر وارد مسجد و یا باغ یا حمام شود و توبه کند و تسلیم شد و گمراهی را در آن رها کرد.

تعبیر شیطانی دیدن پله در خواب

دیدن راه پله نشان دهنده وسوسه و دیکته است به کسی که در دلش شرک یا کفر است، به خاطر فرموده خداوند متعال: «از جایی که نمی‌دانند آنها را می‌کشیم». به او نگریستم و اگر به آخر رسید و مریض بود، مرگ اوست و اگر از آخر آن رزرو شد یا اتاقی در آن دید و نتوانست داخل شود، دلیل است. که پس از مرگش از بهشت ​​باز ماند و پله های چوبی دلیل بر نفاق و نفاق است.

پایین آمدن از پله ها برای کسی که حاکم بوده دلیل بر نزول او از امامت و عزل او از مقامش است و اگر کسی که زنی بیمار داشت هلاک شد و سقوط او ضربه مغزی بود یا او. از او در چاله ای افتاد، یا به چاهی افتاد، یا به شیری که او را شکار کرد، یا به سوی پرنده ای که او را ربود، یا به کشتی ای که با او سفر کرد، زیرا پله ها روزهای زندگی او هستند، و هر چه بود. از جانب آنان بر او نازل شد: مرگش در هنگام پایان یافتن مدت او و تمام شدن روزهایش.

فروریختن پله‌ها دلیلی بر مرگ کسانی است که از آن بالا رفته‌اند یا از آن پایین آمده‌اند، اگر سقوط از بالاترین نقطه آن بوده است، این دلیل بر عدم دستیابی به اهداف است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا