تعبیر خواب دیدن تخم مرغ در خواب تخم مرغ ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن تخم مرغ در خواب تخم مرغ ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن تخم مرغ در خواب توسط ابن سیرین به شما تقدیم می کنیم، تخم مرغ در خواب دلیل بر زنان خوب و کنیزان دریانورد است و دیدن تخم مرغ در خواب برای مجرد دلیل بر ازدواج با زنی ثروتمند با مال، با اخلاق بالا، در دیدن تخم مرغ برای متاهلین، دلیل بر این است که فرزندان خوب و فرزندان مهم و جوجه در خواب دارای معانی نیکو و رزق فراوان است.

تعبیر خواب دیدن تخم مرغ در خواب تخم مرغ ابن سیرین

در یک دید خوب چه گفته شد؟

خواب تخم‌ها در خواب، دلالت بر آن دارد که در ظرف یا ظرفی نزد کنیزان نیکو دیده می‌شوند، به‌سبب فرموده خداوند متعال (گویا تخم‌های پنهان هستند) و هر که در خواب ببیند مرغش برای او یک تخم گذاشته است. دلیل بر این است که او پسری زیبا خواهد داشت و هر کس همسرش را ببیند برای او تخمی گذاشته است و پسری کافر به دنیا می‌آورد که نسبت به پدر و مادر خود نافرمانی می‌کند، زیرا خداوند می‌فرماید: مرده را از زنده بیرون می‌آورد. و هر کس زیر جوجه ها تخم بگذارد و جوجه های زیادی برای او بیرون بیاید، دلیل بر این است که فرزند مؤمن و صالح پدر و مادر خود را به دنیا می آورد.

یک تخم برای کسی که آن را گرفته دلیل بر ازدواج مجرد و رزق اولاد برای متاهل و هسته سفید تخم ها دلیل است بر به دست آوردن نقره و طلای زرد از روزی و هر کس. تخم مرغ را می فروشد تا به قیمت آن برای خود خرج کند، به اندازه ای که از آن می فروشد، روزی گسترده ای به دست می آورد، و تخم مرغ اندک برای مردم منفعت دارد و سالمندان، تخم ها پسر هستند و خردسالان دختر، و تخم مرغ ها در کنار هم چیده می شوند. همدیگر شواهدی از یک اتحاد مجدد خانوادگی است که مدتهاست از هم جدا شده است.

ابن سیرین می گوید: تخم مرغ پول است، اما تخم جرثقیل فقیر یا پسر فقیر است و تخم طوطی کنیز متدین و متدین و متدین است، دلیل بر توانایی اوست. کار بزرگی انجام دهد و هر کس بعد از خوردن آن تخم مرغ آروغ بزند، مرد از مال همسرش اسراف می‌خورد و می‌گوید: خوردن تخم‌مرغ ازدواج با زن پولدار و پسر است و هر که برای خوردن تخم‌مرغ پوست کند پول می‌گیرد. و هر کس پوست تخم مرغ را بیندازد و بقیه را بخورد، دختری زیبا برای او خواهد بود.

هر کس ببیند که تخم ها بیرون می آیند و جوجه های کوچک از آن بیرون می آیند، گواه بر این است که زنی از زنان خانواده، پسر و دختر زیادی به دنیا آورده است، با گرفتن تخم های او، نشان از آنچه در انتظار صاحب خانه است. بینش رزق و پول، و هر که گوشت مرغ خورد، روزی وسیعی به دست آورد، و ذبح مرغ سیاه دلیل بر ازدواج با زنی باکره و بارور و دوستدار است.

هر که ببیند زیر مرغ تخم می گذارد تا روی آن دراز بکشی و از تخم بیرون بیایی، این دلیل بر حاملگی همسرش است، اما تخم مرغ آب پز و سرخ شده خوب و پول است و خوردن تخم مرغ بعد از پوست کندن، دلیل بر حل مشکلات لاینحل است. و اگر مرده تخم مرغ پخته بخورد، دلیل بر سپردن او به فرزندان صالحی است که پس از مرگش برای او دعا کنند.

تخم مرغ آب پز که پوست آن جدا شده باشد، روزی وسیع و مفیدی به دست می آورد.

در مورد رؤیت شیطانی چه گفته شد؟

تخم مرغ بسیار گواه بر غصه هایی است که بر دل بیننده خواب می فشارد و هر که ببیند تخم ها را در جایی جمع می کنند تا بسوزانند و زیاد بود، این دلیل بر وقوع جنگ داخلی یا نزاع است که شعله ور می شود. آتش در آن مکان.از او و کنیزکی مانند او برای او به دنیا آورد.

تخم جرثقیل گواه حال بد بیننده در امرار معاش است، شترمرغ کودکانی ترسو هستند که هیچ چیز را هدایت نمی کنند و تخم حشرات مایه فتنه و کنجکاوی و نوشیدن تخم مرغ خام دلیل بر نگرانی و ارتکاب فحشا و خوردن است. تخم مرغ با پوستش دلیل بر ربودن اعضای بدن مرده پس از بازکردن قبر است و هر کس تخم مرغ بخورد و آروغ بزند، پول زن را به ناحق می خورد و تخم مرغ سوخته زندگی بدی دارد.

شکستن تخم مرغ در خواب، دلیل بر جدا شدن پرده بکارت کنیز باکره است و هر که بخواهد او را بشکند ولی نتواند او را بشکند، نمی تواند ازدواج کند و یا پرده بکارت را بشکند. زمین خورده و زن باردار داشت، این بارداری را رد می کند و او را مجبور به ترک آن می کند.

خوردن تخم مرغ بدون جوشاندن آن دلیل بر مال حرامی است که بیننده خواب از منبع حرام به دست می آورد و او را نگران و ناراحت می کند و گفته شد: خام خوردن تخم مرغ دلیل بر زنا است و چه بسا در زن خورنده بوده یا باشد. دخترش و هر که در خواب پوست تخم مرغ بخورد، مردی است که بر قبر مردگان می آید و آن را می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا