تعبیر خواب دیدن مرغ در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن مرغ در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن مرغ در خواب ابن سیرین تعبیر خرید و فروش مرغ در خواب و خواب تعبیر دیدن مرغ برای زنان مجرد و متاهل خوردن گوشت مرغ در خواب چه تعبیری دارد. ? تعابیر رایج دیدن جوجه مرغ در خواب چیست؟ تعبیر دیدن مرغ سفید یا سیاه در خواب چیست؟ با این تعبیر همراه باشید.

تعبیر خواب دیدن مرغ در خواب ابن سیرین

جوجه ها پرندگانی هستند که نمی توانند پرواز کنند. این به دلیل سنگینی اندازه و ناتوانی بالهای کوتاه آن در حمل آن است و یکی از منابع اصلی پروتئین بدن به حساب می آید و دیدن آن در خواب بیانگر معانی نزدیک به خیر است و رزق فراوان و برکت در فرزندان و پول است، اما این بینش ممکن است معانی مربوط به ماهیت بینایی را به همراه داشته باشد، دیدن مرغ سیاه و سفید، کبابی و آب پز، و معنای بینایی بر حسب حالت متفاوت است. بیننده، چه مجرد، چه متاهل و چه همسر باردار.

بهترین تعبیر خواب دیدن مرغ در خواب

ابن سیرین می گوید: مرغ در خواب، زنی است که از کودکان یتیم مراقبت می کند و برای آنها صدقه می خواهد که منفعت و قوت است. ، و جوجه های جوان بچه هستند یا برای کسانی که در مضیقه هستند واژن می پوشند.

شکار مرغ در خواب گواه به دست آوردن مال حلال است که به نفع صاحب آن است و هر که گوشت مرغ خورد از عجم سود برد و پر مرغ مال سودمند است و هر که گوشت مرغ خورد برای رزق و روزی برکت یافت. و هر کس مرغ کبابی یا سرخ شده دید، دلیل بر رسیدن به مقصود و رسیدن به خواسته است و مرغ برای تاجر سودی حلال بعد از سختی است و اگر جوینده علم ببیند پس از مدت ها وصیت می کند. مشکل و بی خوابی

خوردن سینه مرغ دلیل بر سفر به کشوری است که بیننده در آن سود می برد و ممکن است وارد کاری شود که رزق او را زیاد کند و هر که ران مرغ بخورد با همسری زیبا و خوش اخلاق ازدواج کند و هر که مرغ را بعد از او ذبح کند. آن را شکار می کند، این دلیل بر تحقق چیزی است تا زمانی که بیننده آرزوی دستیابی به آن را داشته باشد و در جستجوی آن باشد، مرغ دروغگو گواه زن فعال در کارش است.

تعقیب مرغ در خواب دلیل بر تلاش در امری بزرگ است پس هر که ببیند مرغ را پس از تعقیب آن گرفته است پس از خستگی و سختی به مقصود خود می رسد.از اخلاق و دین.

تخم مرغ اگر خوابیده آنها را در خواب ببیند به اندازه ای که بیابد یا بردارد روزی و مالی می گیرد و هر که تخم مرغ بخورد در زندگی آسوده است و هر که در رختخوابش تخم بیابد. که برای او امرار معاش پنهان است و مرغ پخته دلیل بر پایان غم و پرداخت قرض است و شرایط به سمت بهتر شدن تغییر می کند.

خریدن جوجه در خواب دلیل بر خیر بسیار است و خوش شانسی بیننده را همسو می کند و هر که مرغ سفید چاق بخرد پول مفیدی به دست می آورد یا با همسری ثروتمند ازدواج می کند اگر سیاه رنگ یا لاغر باشد. فقر او و ازدواجش با زنی محروم از پول و اولاد.

تعبیر شیطانی دیدن مرغ در خواب

مرغ: زن جاهل، احمق، زیبا، از اولاد، یا از فرزندان امت مخفی، یا خدمتکار، و مرغ ها زنان ذلیل و ذلیل هستند و خوابیدن در میان آنها فعال و اصیل است و کوه پست است. منشأ و جوجه هایش فرزند زنا است و گوش مرغ تو بد است یا مرگ و ورود مرغ بر سالم برای او بیماری است.

مرغ سیاه در خواب غم و اندوه است و هر که در خانه جوجه سیاه ببیند، دلیل بر محرومیت اوست و هر که در خواب فضله مرغ ببیند، دلیل بر غفلت والدین از فرزندان در خانه است. و دیدن مرغ مرده در خواب دلیل بر حیله و نیرنگ و دسیسه هایی است که یکی از نزدیکان برای اهل خانه می بافد.

ذبح مرغ دلیل بر ارتکاب گناه است پس هر کس در خواب خود را در حال ذبح چیزی از آن ببیند از کنیز باکره جدا می شود و هر که مرغ یا خروس را با خرطوم ذبح کند با غلام مقعدی ازدواج می کند و هر که مرغ سیاهی را ذبح می کند، با زنی ازدواج می کند و کک را به جوجه رها می کند، همسرش و هر که ببیند مرغ و طاووس در خانه او غرش می کنند، صاحب بلا و فجور است و هر که مرغی را ببیند که جوجه او را احاطه کرده است. ، به مصیبتی می افتد که به وسیله آن پول خود را از دست می دهد.

خوردن سر مرغ دلیل بر فقر یا مردن زن است و هر کس در خواب ببیند که سر مرغ می خورد یکی از خویشاوندان خود را از خواهر و زن یا مادر از دست می دهد. هر کس مرغ را بدون پختن بخورد، دلیل بر آن است که بیننده علائمی دارد مردم یا با گفتار یا عمل، و هر کس پای مرغ بخورد، عملی انجام می دهد که او را از حق محروم می کند.

زن مجرد اگر در خواب مرغ نپخته ببیند یا از آن بخورد، دلیل بر ازدواج ناموفق و روابط نادرست است، برای زن باردار که مردن مرغ، از دست دادن آن، ذبح یا دفع آن را ببیند. ، پس ضرر و زیان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا