تعبیر خواب دیدن خوک در خواب ابن سیرین خوک

تعبیر خواب دیدن خوک در خواب ابن سیرین را تقدیم می کنیم خوک مردی است بد خصلت، پلید که دستوری به او سپرده نمی شود، اما ممکن است حامل برخی از معانی نیکو و ناپسند باشد. عدالت عالیه

تعبیر خواب دیدن خوک در خواب ابن سیرین خوک

بهترین چیزی که در تعبیر خواب آمد دیدن خوک در خواب

خوک مردی است بزرگ و مرفه و مال بسیار و یاور و اهل بیت آن مردی بارور است پس هر که خوک را ببیند بر قومی از یهود یا نصارا ولایت پیدا کرده است و هر که ببیند. که بر پشت خوک سوار شده یا پولی به دست می آورد یا به قدرت زیادی مبتلا می شود و هر که خوک ها را گله کند نگهبان خوک ها است و مردم چنین می کنند و هر که ببیند مانند خوک ها راه می رود فوراً برای او خواهد بود. راحتی در چشم

گوشت خوک برای همه مردم خوب است، پس هر که گوشت خوک کبابی بخورد، مالی به او می رسد که در آن شبهه است، و گفته شد: گوشت خوک پخته سودی سریع است که از آن به دست می آید، و هر که گوشت آن را بپزد تا پخته شود. حاجتی طلب می کند و او را انفاق می کند و خوک اشاره به زن زیبا دارد و شاید تعبیری بود که خوک مردی از یهودیان یا نصاری است.

هر که دید به خوک زد و من گفتم این دلیل بر پیروزی او بر دشمنان است و چه بسا توانست بر خار محکمی غلبه کند در خواب با ذلت در خود مال و باروری به دست می آورد و ذلت می کند. در میان مردم، و هر کس در خانه خوک‌های جوانی را ببیند که بر او وارد می‌شوند، خدمت سلاطین به او می‌رسد.

هر کس خوکی را ذبح کند سپس گناهان را ترک کند و هر کس گروهی از آنها را مرده ببیند از دشمنی که نزدیک بود بر او بیفتد در امان است.

شر آن چه آمد در تعبیر خواب دیدن خوک در خواب

خوک مردی است فاسد و دارای منفعت بد و کافر و پلید و بسیار خار و پست و مو و پوست و شکمش حرام است پول و اولادش و شیرش مصیبتی است که بر سرش می‌آید. ذهن کسانی که آن را می نوشند و گوشت خوک پخته شده و پیاده روی پول حرام فوری است و در بین صاحبان آن نیز هست یا چیزی از آن را در جایی به دست آورید و بیابان خوک ها باران شدیدی است.

هر کس خوکی را ببیند که از ظرفش آب می نوشد، کنیز هرمافرودیت دارد و گفته شد: خوک دشمن ملعون سختی است، پس هر که او را ببیند و در دریا سیر کند، باران و سرمای سختی بر او وارد شود. بذری می کارد که آنطور که باید نیست و هر که خوکی ببیند و بخواهد ازدواج کند با کسی که مناسب او نیست ازدواج می کند.

خوک زنی است بداخلاق، پس هر که در پروانه خوک ماده ببیند با زن یهودی همبستر شود و خوک جوان برای هر که او یا پادشاهش را ببیند نگران است و هر که تصمیم بگیرد با همسرش دعوا کند. در خواب خوکی می بیند او را طلاق می دهد و چه بسا تعبیر خوک مردی از یهودیان یا مسیحیان باشد و وفاداری را پنهان می دارد دشمنی و رؤیت خوک حکایت از نزاع و بدی و تکبر و فسق و حرام دارد. پول برای کسانی که آن را محروم می کنند.

هر که خوک بخرد پولی به دست می آورد و در گناه خرج می کند و هر که خوک را از خانه بیرون کند کارش را از دست می دهد یا از خدمت سلطان می رود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا