تعبیر دیدن جوراب در خواب ابن سیرین

دیدن جوراب در خواب دلیل بر مالی است که ان شاء الله به بیننده خواب می رسد.

عطر او یا بوی مطبوع جوراب، نشانه پول حلال است.

بوی نامطبوع جوراب در خواب، نشانه پول حرام و دزدیده شده است.

دیدن جورابهای کهنه در خواب دلیل بر منع صدقه بیننده در حقیقت است.

دیدن جوراب نو در خواب، نشانه مهربانی انسان با مردم است.

دیدن جوراب در خواب دلیلی بر اشتباهات بیننده خواب و ضعف او در زندگی به طور کلی است.

در حالی که جوراب تمیز می بینید، این نشان دهنده شخصیت قوی بیننده رویا است.

جوراب های پاره در خواب نشانه شخصیت بسیار ضعیف بیننده خواب است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، جز به کسی که دوست دارد، نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

تعبیر دیدن جوراب در خواب

دیدن جوراب های بدبو در خواب دلیلی بر تلاش بیننده خواب برای پنهان کردن عیوب بیننده خواب برای خود در زندگی است.

دیدن مجردانی که جوراب سفید می خرند نیز نشان می دهد که آنها به دنبال زندگی جدیدی هستند.

ديدن جوراب سفيد در خواب زن متاهل گواه بر خوبي و فراواني اوست.

دیدن زن متاهل در حال خرید جوراب نو در خواب، نشانة رفاه و کامیابی در زندگی اوست.

دیدن جوراب های تمیز در خواب یک زن متاهل گواه تغییرات آینده برای بهتر شدن است.

دیدن جوراب های تمیز در خواب دختر بیانگر زندگی زناشویی خوشبختی است.

خواب زن که مشروب شوهرش را می بیند، نشانه فراوانی زندگی است.

دیدن جوراب سفید در خواب زن باردار نیز بیانگر سلامت و امنیت جنین است.

پوشیدن جوراب ساق بلند در خواب، نشانه نزدیک شدن به زایمان است.

دیدن یک زن باردار در حال شستن جوراب یا جوراب های خوشبو نشانه تغییرات مثبت مهمی در زندگی اوست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا