تعبیر دیدن مستراح در خواب ابن سیرین و نابلسی

مردی که در خواب وارد توالت تمیز می شود، نشانه مشکلات فراوان است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، جز به کسی که دوست دارد، نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

شستن و خوشبو کردن توالت در خواب نشانه تجارت سودآور است.

غسل در خواب مرد و تمیز بودن توالت دلیل بر پاک شدن خود از گناه است.

دیدن توالت در خواب زن متاهل، دلیل بر این است که سخنان نادرست می گوید و گناهان و کارهای نادرست انجام می دهد.

توالت در خواب زن شوهردار دلیل بر گناه است و باید توبه کند.

دیدن توالت در خواب زن متاهل دلیل بر تردید در شرافت و درستی شوهر است.

ديدن زن متاهل در حال ادرار كردن و ادرار كردن در خواب، بيانگر از بين رفتن اضطراب و مشكلات است.

دیدن توالت در خواب برای فرد مجرد، دلیل بر آشکار شدن عورت او و رفتن او در مسیر اشتباه است.

دیدن توالت در خواب مرد متاهل بیانگر مشکلات زیادی است که برای او پیش می آید.

دیدن توالت زنانه و مردانه در خواب دلیل بر مشکلات کلی است

دیدن توالت تمیز و معطر در خواب در بیشتر موارد نشانه خوبی است.

تعبیر خواب توالت برای نابلسی

النابلسی تصریح کرد: دیدن مستراح مژده ازدواج مرد مجرد است، زیرا توالت محلی برای آشکار شدن عورت است که ممکن است بعد از ازدواج آشکار شود، اما دیدن متاهل دلیل بر افشای راز خاصی است که انجام می دهد. نمی خواهد راز مربوط به ارائه همسرش را فاش یا فاش کند.

دیدن توالت به طور کلی برای زن یا مرد معنای خوبی ندارد مگر اینکه توالت تمیز باشد و بوی معطر بدهد و بهترین دید در آن بول کردن است، یعنی رهایی از غم و اندوه، در حین ورود به توالت و لکه دار شدن لباس. با مدفوع دلیل بر بدعت ها و گناهان و بدی ها است زیرا توالت یکی از مکان های نجس است که در آن نماز خواندن جایز نیست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا