تعبیر خواب دیدن سخنرانی و ایستادن بر منبر در خواب

موعظه در مردم در هنگام نماز به آن چیزی است که واعظ از ویژگی های خیر و درستی برخوردار است یا در طول زندگی اش دچار مصیبت و اندوه می شود و بنابراین این خواب بسته به ماهیت آن چه که دارد، دارای جنبه های بسیاری از خیر و شر است. خفتن می بیند و چه ویژگی هایی با صلاحیت او مشخص می شود برای اینکه مبلّغ مردم باشد یا نه، ما در این مقاله آن جنبه هایی را که به مفسر امام محمد بن سیرین در معجم تعبیر خواب و کتاب او رسیده است فهرست می کنیم. تعبیر خواب های بزرگ.

تعبیر خواب دیدن سخنرانی و ایستادن بر منبر در خواب

دیدن خطبه نماز در خواب چیزهای خوبی دارد

ديدن واعظ دلالت بر پاكدامني و حرمت و گريه و طول عمر و توبه از گناه دارد، اين دين و واعظ مردي است كه بر طاعت پايبند است و امر به معروف و نهي از منكر مي كند.

خطبه در موسم حج، دلیل بر رواج یاد واعظ صالح در میان مردم است، و هر کس در روز جمعه خطبه کند و گفتارش حکیمانه و اندرز نیکو باشد، دلیل بر حسن نیت او و قوت آنچه اوست. علم دارد و هر کس در خطبه لباس سیاه بپوشد این دلیل بر مهارت اوست و قوت او در حق است و هر که به جای سیاه لباس سفید بپوشد دلیل بر مقام بلند و رزق فراوان اوست.

هر کس برای سخنرانی خود به منبر برود بدون اینکه کسی او را مأمور کند، پشتیبان مستضعفان مردم است، یعنی برای رسیدن به هدف بزرگی که سرانجام به آن خواهد رسید، تلاش می کند.

شنیدن خطبه از دور دلیل بر سفر به کعبه و انجام مناسک حج است و خطبه در خیابان آنها را به نیکی دعوت می کند و هر کس خطبه خود را تمام کند و سپس نماز را در میان مردم به پا دارد، دلیل بر پایان روزگار است. نگرانی ها و غم های او

نامزدی دلیل بر خوشی و ملاقات در فصل است، اگر زن ببیند مردم را موعظه می کند، دلیل بر خیری است که با ارزش های او حاصل می شود، مردم برای ازدواج هستند و او یکی از آنها بود. شایسته تصدی مناصب است، پس اگر در خواب او بهترین شرایط نامزدی باشد، موقعیتی به دست می آورد که کمک می شود.

دیدن خطبه نماز در خواب، شر است

هر کس در خواب ببیند که مردم را موعظه می کند و شایسته خطبه نیست و یکی از اهل بیت او در میان اهل آن نیست، این به خاطر نام اوست یا به مصیبت می افتد، همتایانش چون به بیماری مبتلا می شوند. مصیبتی که به وسیله آن کار او آشکار می شود، و هر کس مسلمانان را در حالی که در میان آنان نیست خطاب کند، دلیل بر خروج قریب الوقوع او به سرای حق و صلح است، و هر کس در خطبه خود غیر از حق بگوید، اهل بدعت و هوس است.

هر كه بخواهد در كعبه خطبه بخواند و شايسته آن نباشد به مرضى مبتلا مى شود كه او را آشكار مى كند و هر كه خطبه خود را آغاز كند و آن را تمام نكرد و حاكم بود عزل مى شود و هر كه بگويد. خطبه در حالی که به پهلو خوابیده است و قرآن را در آن نمی خواند و لباس سفید می پوشد، این دلیل بر نزدیک شدن زمان اوست و چه کسی خطبه خود را در میان کفار ایراد کرده است، زیرا او مردی وفادار به دشمنان است. اسلام با دل مرده

اگر زنی در خواب ببیند که نامزد می‌کند و گفتارش عاقلانه و نصیحت نیست، عیب و نقصی در بین مردم آشکار می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا