تعبیر دیدن مجروح در خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن مجروح در خواب توسط ابن سیرین در اینجا با یکی از خواب هایی آشنا می شویم که بسیاری می بینند و می خواهند همه تعابیر و نشانه های آن رؤیا را بدانند و آیا این خواب خیر است یا بد. امروز با جزئیات در مورد آن بیاموزید.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خواب نیک از جانب خداست، پس اگر یکی از شما چیزی را که دوست دارد ببیند، جز به کسی که دوست دارد، نگوید. رسول الله صلی الله علیه وسلم.

تعبیر دیدن مجروح در خواب ابن سیرین

 • هر کس در خواب ببیند که مجروح است، نشانة پریشانی و تنش شدید در آن مدت است.
 • وقتی شخصی می بیند که شخص دیگری زخمی شده است، نشان دهنده درد شدیدی است که بیننده خواب در آن روزها احساس می کند.
 • وقتی انسان در خواب ببیند مجروحی است و آن شخص مریض است، نشانه شفای بیماری ها و رهایی از دردی است که از آن رنج می برد.
 • خواب شخص مجروح در خواب، دلیل بر رهایی از غم و اندوه زیاد در آن دوران است و خداوند اعلم.
 • تعبیر دیدن خراش در خواب ابن سیرین

 • دیدن خراش در خواب، نشانه کثرت منافقان و کینه توزان در زندگی بیننده خواب در آن روزگار است.
 • هر که خراش دست را نشانه مال مادی یا کاری ببیند که بیننده خواب به ارث زیادی می رسد یا به او می رسد.
 • خاراندن گربه در خواب، نشانه ضرری است که از دشمنان به خواب بیننده وارد می شود یا بیماری ای است که به بیننده خواب می رسد.
 • دیدن خاراندن پشت در خواب برای دختر مجرد، نشانه نامزدی یا ازدواج اوست و خدا اعلم است.
 • تعبیر خواب زخم دست در خواب ابن سیرین

 • دیدن زخم دست در خواب، نشانه یک بحران روانی بسیار بزرگ در آن دوران است.
 • هر که در خواب ببیند بدنش زخمی شده است، دلالت بر غم و اندوه فراوان زندگی بیننده در آن روزها دارد.
 • خواب شخصی که در خواب دستش زخمی شده است، بیانگر مشکلاتی است که بیننده خواب در آن دوره با آن مواجه خواهد شد.
 • دیدن زخم دست در خواب، نشانه مشکلات و گرفتاری هایی است که بیننده خواب در آن روزها به شدت با آن مواجه می شود.
 • تعبیر خواب زخمی شدن صورت با گوزن در خواب ابن سیرین

 • هر که در خواب ببیند صورتش زخمی شده است، نشانۀ نافرمانی بیننده در آن ایام است.
 • تعبیر خواب زخمی شدن صورت با گوزن در خواب، حکایت از غیبتی است که بیننده در آن می افتد و به دروغ بین مردم سخن می گویند.
 • خواب شخصی که با گوزن بر روی صورتش زخمی است، بیانگر این است که او به دلیل اعمال بدش بسیار منفور است.
 • خواب زخمی شدن صورت با گوزن، علامت آن است که شایعاتی که او و دوستانش در آن روزها زیاد انجام می دهند.
 • تعبیر خواب زخم باز در خواب ابن سیرین

 • هر که در خواب ببیند که زخمش باز شده است، نشانه غلبه بر سختی ها و بحران هایی است که در آن دوران زندگی اش در آن بوده است.
 • خواب شخصی که زخم شما به دلیل چاقو باز است، بیانگر خیر و برکتی است که در آن روزها به او خواهد رسید.
 • هر کس در خواب ببیند زخمی شده و زخم باز است، دلالت بر آرامشی دارد که بیننده در آن دوره آینده به دست می آورد.
 • اگر ببیند زخمش باز است، یعنی از گناه و معصیتی که بیننده در آن روزها مرتکب شده بود، خلاص شود.
 • تعبیر پیچیدن دست در گاز در خواب ابن سیرین

 • خواب بستن دست در گاز نشانه حل مشکل بزرگی است که بیننده خواب در آن روزها از آن رنج می برد.
 • هر که در خواب ببیند که در خواب دست خود را در گاز پیچید، نشانة پایان یافتن مشکلی در کار یا خانواده ای است که مدتی از آن رنج می برد.
 • تعبیر خواب دوختن زخم و پیچیدن آن با گاز در خواب، علامت آن است که به مشکل بزرگی دست و پنجه نرم می کنید و مدتی از آن رنج می برد و بعد تمام می شود.
 • رؤیت پیچیدن دست با گاز و بخیه زدن زخم، نشانه خلاصی از بدهی ها و تعهدات مادی است که بیننده خواب در آن دوران دچار آن بوده است.
 • تعبیر خواب بستن زخم شخص در خواب ابن سیرین

 • دیدن زخم دیگری که در حال پانسمان کردن است، نشانه آن است که در آن روزها به اطرافیانش کمک و کمک می کند.
 • هر کس در خواب ببیند که در حال مرهم کردن زخم های شخصی است، نشانه آن است که کسی است که به دیگران کمک می کند و همیشه در کنار آنها می ایستد.
 • ديدن کسي که زخم ديگري را پانسمان مي کند، نشانه آن است که در آن دوران به آن شخص بسيار نزديک بوده است.
 • اگر دختر مجردی ببیند که دیگری را پانسمان می کند، نشانة بدبختی نزدیک او یا ازدواجش با آن شخص است.
 • تعبیر خواب زخم سر در خواب ابن سیرین

 • دیدن زخم سر در خواب، نشانه نگرانی های بزرگی است که بینا در آن ایام در زندگی خود دچار آن می شود.
 • هر کس در خواب ببیند که سرش زخمی شده است، بیانگر آن است که در مورد چیزی که بیننده خواب در آن وقت به آن دچار است، بسیار فکر می کند.
 • رویای فردی که از ناحیه سر زخمی شده است، نشانه نگرانی هایی است که به دلیل ناتوانی در دستیابی به اهداف و جاه طلبی هایش متحمل می شود.
 • هر که در خواب ببیند که سرش زخمی شده است، نشانه ی تفکر بسیار در خاطرات دردناک آن دوران است.
 • و خداوند برتر و داناتر است

  مشاوره انسان نباید به رویاها وابسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او اهمیت دهد و از بدی‌اش مضطرب شود، شیطان با او بازی می‌کند و او را در خواب از چیزهایی که او را آزار می‌دهد و گیج می‌کند ظاهر می‌کند. ()

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا