تعبیر خواب دیدن خانه ویران در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خانه ویران در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن ویرانه خانه در خواب ابن سیرین را تقدیم می کنیم خراب شدن خانه یا خراب شدن آنچه در داخل آن است بیانگر فساد عقیده و گمراهی علاقه است همچنین ممکن است در صورت خرابی بیانگر مرگ باشد. در خانه مرد دیده می شود، اما این رؤیت حامل شرّ محض نیست، بلکه ممکن است در لابه لای آن وجوه خیری در تعبیر اعتلای مقام و حصول آرامش باشد، و در اینجا مهم ترین چیزهایی را که آمده است برمی گردانیم. در این رویا در فرهنگ لغت تعبیر خواب و کتاب تعبیر خواب بزرگ.

تعبیر خواب دیدن خانه ویران در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن خانه ویران در خواب دارای جنبه های خوبی است:

هر کس در خواب ویرانه‌ای ببیند به عمارت سالم باز گشته است که در دوران گذشته‌اش بوده است، این دلیل بر آن است که صاحب بینش در دینش به حق و صلاح می‌رسد و از ضلالت به هدایت باز می‌گردد، و هر کس بناهای زیبا را در روستایی پر از ویرانه، این گواه بر حقانیت برخی از چهره های مردم در زمانه ای است که در آن بدعت و گمراهی در بین مردم گسترش یافته است.

هر کس ببیند که در خانه و خانه یا قصرش در داخل آن سیراب می شود و مردی غایب نزد او آمده است و اگر دختر یا خواهری داشته باشد نامزدی و خروج او از خانه است و هر که ببیند. این که خانه یا خانه اش به طور کامل یا جزئی به دست او افتاد، دلیلی بر آنچه از مال و ثروت فراوان به دست می آورد، زیرا سنگریزه ها و ماسه گواه پول زیاد است.

هر کس در خواب ببیند خانه اش را خراب کرده است تا خرابه های آن را تعمیر و بازسازی کند، دلیل است بر رزق و روزی و مال او از طرف مردی محترم.

هر کس در خواب ببیند که برای یکی از مسیحیان یا کفار کلیسا یا معبدی را ویران کرد، دلیل بر استحکام عقیده و عشق شدید او به اسلام است.

تعبیر خواب دیدن خانه ویران شده در خواب دارای جنبه های شیطانی است:

هر که ببیند ویرانی در اماکن عمومی منتشر شود، این دلیل بر گمراهی اهل آن است، و هر که ببیند ساختمان‌هایی که فرو ریخته و خراب شده است، بلاهایی است که بر سر اهل آن مکان می‌آید.

هر که در خواب ببیند بر خانه اش پرید تا خراب شد، این دلیل بر مرگ همسرش است و هر که خانه اش را ببیند بر آن افتاده است و غبار غلیظ ببیند، این دلیل بر مصیبتی است که از دور می داند. و نزدیک، و هر کس سقف خانه اش را ببیند ترک خورده و ویران شده، مصیبتی است که به او می رسد، و هر کس خانه ای قدیمی را خراب کند، چون در تنگی افتاده و بدی به او می رسد، و هر که دیوار سقوط کرد خانه او گواه فاجعه ای است که در یکی از گوشه و کنار خانه رخ می دهد، چه پدر، چه مادر و چه فرزندان.

هر کس ببیند سقف خانه اش ترک خورد، دلیل بر بیماری شوهرش است، و اگر از جای خود بیفتد یا سقوط کند، مرگ اوست، و هر که ببیند استوانه خانه اش شکسته یا فرو ریخت، او یا چند نفر. از اهالی خانه‌اش که دوستشان دارد می‌میرند، و هر خرابی و شکافی هم همین‌طور است، ممکن است به دیوارها و خانه‌ها بیفتد، مرگ فاجعه‌باری است و بدبختی‌ها پیش می‌آید.

هر که ببیند آب سیلابی به دیوار خانه خورد تا خراب شد، این نشان دهنده مرگ اهل آن است. به طوری که طوفان باد عذاب می دهد.

هر کس ببیند که زمین لرزه در شهر باشد تا ویرانی در آن بیفتد، کسی را به مرگ محکوم کند یا آبروی بزرگواران را از بین ببرد، بمیرد و یا صاحب آن به بلای وحشتناکی بیفتد.

هر که خود را خراب ببیند گرفتار قومی می شود که قدرت مقابله با آنها را ندارد و اگر سلطان ببیند که قصرش ویران یا ویران شده دلیل بر گوشه گیری یا مرگ اوست و خرابی غم و اندوه، مرگ رخ می دهد و فاجعه رخ می دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا