تعبیر خواب جنگ به روایت ابن سیرین و ابن شاهین و نابلسی

یکی از رویاهایی که خیلی ها به دنبال آن هستند تعبیر خواب جنگ و این به دلیل ابهامات و پیام های مهمی است که این خواب برای انسان به همراه دارد و از این رو مفسران زیادی سعی در تعبیر آن خواب کرده اند و از جمله آنها ابن سیرین، ابن شاهین و نابلسی هستند و ما تعبیر خواب را برای شما مرور می کنیم. در بین این تعبیرگران خواب جنگ را ببینید تا اینکه تعبیر خواب جنگ را برای شما آسان می دانید، پس با ما همراه باشید.

این موضوع شامل …

تعبیر خواب جنگ به روایت ابن سیرین و ابن شاهین و نابلسی

تعبیر خواب جنگ به روایت ابن سیرین

ابن سیرین تعابیر زیادی از جنگ می بیند که هر کدام به روند خواب بستگی دارد، اما قوانین ثابتی دارد و به ندرت تغییر می کند.

 • تعبیر خواب جنگ بین دو سلطان

 • اگر جنگ بین دو سلطان باشد، این نشان دهنده فتنه یا یک بیماری همه گیر است.

 • تعبیر خواب جنگ بین سلطان و رعایا

 • اگر ببیند که جنگ بین سلطان و رعایا است، نشانگر ارزانی غذا است.

 • تعبیر خواب جنگ بین افراد مشابه

 • اگر جنگ بین سوژه ها باشد، این نشان دهنده گرانی غذاست.

 • تعبیر خواب جنگ

 • اگر خواب بیننده سلاح داشته باشد و از مردانی باشد که اسلحه نداشته باشد به مقام رهبری رسیده است و اگر این مردان پیر باشند دوست و اگر جوان باشند دشمنند و اگر بیننده خواب باشند. مریض است، پس نشان دهنده نزدیک شدن به زندگی اوست.

  شما همچنین ممکن است علاقه مند باشید:

 • تعبیر خواب جنگ و دوئل

 • بیانگر خصومت یک فرد یا نشان دهنده نفاق، اختلاف و شاید دعوا با دیگری است.

 • توضیح ضرب و شتم با شمشیر

 • زدن با شمشیر برای رضای خدا صدمه ناموسی است.

 • تعبیر پرتاب تیر یا زدن آن در راه خدا

 • اگر مجاهد در راه خدا باشد و تیری به او اصابت کرده باشد، از نزدیک شدن به خداوند متعال حاجتش را به دست می آورد. و اگر مجروح شد دلیل بر اجابت دعای اوست.

 • تعبیر خواب جنگ و جراحی در جنگ

 • هر کس ببیند که به دستش زخمی شده، نشان می دهد که پولی به او می رسد، اگر به حق باشد، پولی است از رابطه زن و اگر روی شست دست راست باشد، نشان دهنده بدهی است. او و اگر در سمت چپ باشد از رابطه زنان است و اگر از پای چپ زخمی شود نشان دهنده مالی است که از زراعت به او می رسد و اگر زخم در پاشنه پا باشد پول می آید. از پهلوی پسرش و پاشنه اش به او. به طور کلی زخم های گدایی بیان کننده نفقه یا ضرر مالی است، اگر ببیند از آن خون می چکد ضرر مالی است، اما زخم سر که خونی از آن بیرون نیامده، نشان دهنده نزدیک شدن اوست. جراحت مال، اما اگر خون بریزد، نشان دهنده مالی است که فوراً به او می رسد و بر او ظاهر می شود، اما اگر ببیند که زخم سر در سر سلطان است و پوست سر سلطان است. سر و استخوان بیرون آمده نشانگر عمر طولانی اوست و اگر خواب شکستن استخوان نشانگر شکست لشکر او باشد و اگر با دست چپ باشد بر مقام او افزوده است و اما زخم در دست راست پادشاه را زیاد می کند و شکم نشان دهنده زیاد شدن پول در بیت المال اوست و اگر ران خود را زخمی کرده باشد نشان دهنده افزایش طایفه است و از امور خود راست می گوید که او را جدا و پراکنده می کند. بچه ها جریان خون نشان می دهد که مجروح در مورد مجروح حرف درستی می زند. دید که دارد خود را می کشد، اتفاق خوبی برایش افتاد و خالصانه توبه کرد، و هر که ببیند کشته شد، نشانگر طول عمرش است و هر که ببیند شخصی را ذبح کرده است، دلالت بر این دارد که او کشته شده است. نسبت به کسی که در دینش ذبح شده یا در گناهی که به آن مجبور شده است ظلم است.

 • تعبیر خواب جنگ و ورود لشکر به شهر

 • هر کس ورود سربازان را به شهری دید، نشان می دهد که باران می بارد.

 • دیدن گروهی از سربازان

 • اگر دید سپاهیان جمع شده اند، نشانگر هلاکت اهل باطل و پیروزی اهل حق است.

 • دیدن تعداد کمی از سربازان

 • فقدان لشکر حکایت از پیروزی دارد و شاهد آن حضرت سبحان است که می فرماید: چه بسیار گروه اندکی که گروهی کثیر را شکست داده اند.

 • تعبیر خواب جنگ و دیدن تازیانه در دست سرباز

 • اگر خواب دیدن سربازی است که شلاق حمل می کند، این نشان دهنده زندگی خوب او است.

 • دیدن اسب سواری و برخاستن غبار

 • دیدن اسب سواری و دویدن در حال به هم زدن غبار، بیانگر بلندی کار است، پس تکبر او را می گیرد و به باطل می رود تا در آن اسراف کند، علاوه بر فتنه، فعالیت، حکایت از طغیان، و غبار، نشان دهنده فتنه است.

 • تعبیر خواب جنگ و دیدن پرچم در خواب

 • دیدن پرچم به طور کلی بیانگر دنیای زاهدانه ای است که مردم از آن پیروی می کنند، اما دیدن پرچم ها به رنگ قرمز نشان دهنده دانه و پرچم ها به رنگ زرد نشان دهنده وقوع بیماری همه گیر در ارتش است و دیدن پرچم های سبز نشان دهنده سفر خوب است و پرچم ها نشان دهنده سفر خوب است. رنگ سفید نشان دهنده باران و سیاه نشان دهنده خشکسالی است.

  و هر کس پرچمی ببیند دلیل بر آن است که در شهری که ذکر شده است می شود، ولی اگر سرگشته در خواب علم ببیند به معنای هدایت اوست، ولی اگر زنی علم ببیند، دلالت بر شوهر دارد، ولی اگر عالم زاهد در خواب ببیند. پرچمی که در خواب او به رنگ قرمز بود، نشان دهنده ی تسکین و لذت است و سیاه رنگ بود، پس از او دیده می شد.

  در مورد رنگ پرچم ها گفته شده است که رنگ سیاه نشان دهنده باران عمومی، سفید نشان دهنده باران در حال گذر و پرچم های قرمز نشان دهنده جنگ است.

 • تعبیر خواب جنگ و دیدن شمشیر

 • کسى که در خواب شمشیر بر سر دارد، مأموریت بزرگى بر عهده گرفته است، و ممکن است دلالت بر آن داشته باشد که از عده اى شهادت بخواهد و آنها شهادت ندهند، ولى هر که ببیند شمشیر را بلند نکرده و در زمین مى کشد، نشانه ضعف اوست. و ناتوانی در حکومت کردن

 • تعبیر خواب جنگ و رؤیای دست زدن به شمشیر

 • هر کس در خواب ببیند که تیغی به همسرش داده است، نشانگر فرزند ذکور است، اما اگر شمشیر در غلاف به او بدهد، دختری خواهد داشت و اگر همسرش شمشیری در غلاف به او بدهد، برای او دختری خواهد داشت. پسری از او، و گویند دختر است.

 • تصویری از حمل 4 شمشیر

 • هر که ببیند 4 شمشیر بر سر دارد که یکی از آن آهن و دیگری سرب و سومی صفر و چهارمی از چوب است، 4 پسر برای او به دنیا می آید که یکی از آنها نسبت به آهن شجاع است. شمشیر و دیگری منسوب به سرب غنی خواهد بود و سومی که از صفر ساخته شده زننده است و چوب، فرزندی منافق به دنیا می آورد.

 • تعبیر خواب جنگ و شمشیر زنگ زده

 • هر کس شمشیر را در حالی که زنگ زده است بکشد، نشان از تولد پسری زشت برای او دارد.

 • شمشیر و غلاف شکسته

 • هر کس ببیند شمشیر در غلاف شکسته است، پسر در شکم مادرش می میرد، اما اگر غلاف شکسته و شمشیر کشیده می شود، مادر می میرد و پسر به دنیا می آید، اما اگر هر دو می شکستند، پسر. و مادرش فوت کرد

 • شمشیر را از غلاف بیرون بیاورید بدون اینکه حامله باشید

 • هرکس در خواب ببیند که شمشیر را از غلاف بیرون کشیده و همسرش حامله نیست، بیانگر سخنی است که او آماده کرده است و نوع گفتار بستگی به شکل شمشیر دارد و اگر شیار در آن باشد، زبان قادر به بیان آنچه در مورد او صحبت می کند نیست.

 • در رقابت شمشیر بکشید

 • هر كه ديد كه شمشير كشيد و در نزاع بود، دلالت دارد كه حق از آن اوست.

 • دیدن یافتن و خوردن شمشیر

 • هر كه ديد شمشيرى يافت و گرفت، دلالت مى كند كه صاحب حق است و آن را يافته است.

 • تعبیر خواب جنگ و هل دادن شمشیر به مرد

 • اگر ببیند که شمشیر به او داده شده، یعنی زن است.

 • تعبیر خواب جنگ در کشور مسلمان

 • هر کس در خواب ببیند که در کشورهای مسلمان با شمشیر راست و چپ می زند، دلالت بر این دارد که زبانش را باز می کند و به کلماتی می گوید که نباید گفته شود.

 • دیدن شمشیر کنار گذاشته شده

 • اگر ببیند که شمشیر کنار گذاشته شده، نشان می دهد که او مردی قوی است.

 • تصویری از تقلید از حمیل بدون شمشیر

 • دیدن روسری بدون شمشیر نشان می دهد که او مردی است امانت دار.

 • تفسیر هر تکه شمشیر

 • قائم شمشیر به معنای پدر یا عمو است و گفته شده که او نیز مادر یا عمه است و شکستن آن قائم به معنای مرگ یکی از آنها و کف شمشیر است. نشان دهنده بنده است، زیرا فروش یا شکستن نشان دهنده فروش یا مرگ بنده است.

 • تعبیر بازی با شمشیر

 • بازی با شمشیر اگر به حالت نسبت داده شود به معنای هوش و ذکاوت شخص است، اما اگر منسوب به حدیث باشد، بیانگر فصاحت اوست.

 • دیدن شمشیر با باد

 • دیدن شمشیرها با باد نشان دهنده طاعون است و یا بیانگر خشم بیننده خواب و شدت دستور اوست.

 • تعبیر خواب جنگ و نیزه زدن

 • نیزه گواه حق یا سفر است و می گفتند زن است.

  ممکن است نشان دهنده نقص و تهمت باشد.

  تعبیر خواب جنگ به روایت ابن شاهین

  ابن شاهین می بیند، چنانکه ابن سیرین دید، تعبیر خواب جنگ و قتال به 3 قسم است، جنگ بین پادشاهان، جنگ بین پادشاه و رعایا، و جنگ بین رعیت.

  و می بیند چنان که ابن سیرین در جنگ شاهان و جنگ بین شاه و رعایا دید، اما در جنگ بین رعیت با او اختلاف دارد.

 • جنگ بین سوژه ها

 • ابن شاهین معتقد است که اگر جنگ بین رعایا باشد به معنای آشتی بین آنهاست.

 • مبارزه با دو گروه از سربازان

 • هر که ببیند دو گروه سرباز می جنگند، یعنی اکثریت آنها شکست خورده اند.

 • آشتی بین نظامیان پس از آمدن به جنگ

 • اگر دو گروه از سربازان برای جنگ و سپس آشتی به هم برسند، این نشان دهنده خیری است که در میان آنها حاکم است.

  تعبیر خواب جنگ به روایت نابلسی

  نابلسی می بیند چنانکه ابن سیرین و ابن شاهین در تعبیر خواب جنگ دیدند که جنگ بر سه قسم است و تعبیر او از سه قسم شبیه تعبیر ابن سیرین است.

 • تعبیر خواب جنگ برای همه

 • النابلسی می‌بیند که جنگ دلیل آشکار بی‌نظمی همه مردم و نشانه غم و اندوه است، به استثنای جنگ برای فرماندهان و سربازان.

 • تفسیر سلاح

 • النابلسی معتقد است که کار با سلاح یک راهنمای خوب و چپ دست است.

  شما همچنین ممکن است علاقه مند باشید:

  دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب برای مرور تعابیر بدون اینترنت و به صورت رایگان:

  اپلیکیشن تعبیر خواب اندروید را از فروشگاه گوگل پلی از اینجا دانلود کنید و تعبیر خواب بدون اینترنت را به صورت رایگان برای معروف ترین مترجمین بیاموزید.

  در نهایت هر خوابی شرایط و تعبیر خاص خود را دارد.

  ما شما را آوردیم تعبیر خواب جنگ به روایت ابن سیرین و ابن شاهین و نابلسی

  😍برنامه های مجلات نازک رایگان را از اینجا کشف کنید 😍

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا