تعبیر دیدن خمیر در خواب ابن سیرین و ابن شاهین و امام صادق

درود بر شما مجردیم خواب دیدم رفتم نان فطیر بخرم پس نان فطیر در B2 و در B3 بود. به او گفتم از مادر دو پوندی دو پوند می‌خواهم، گفت: «یک پوند پای برداشتم.» و سه تا خریدم.. این یک رویاست.

و خواب دیدم که دارم از پله های بیمارستان پایین می آیم، نمی دانم، قرار بود به کی مراجعه کنیم، پس می رفتم پیش بابا و اقوام، پس می بستم و خود را ناخواسته دیدم. دست یک ناشناس را گرفتم تا پایین بیاید، یک لحظه او را نگه داشتم، اما چون در حال زمین خوردن بودم و مدت زیادی می خوابیدم، احساس کردم بابا یا اقوامم توسط همه آنها اذیت شده اند. گفتند باشه تا بیفتی ولی اونی که دشمنش مال منه ولی اینطوری

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا