گنبد در خواب و تعبیر دیدن گنبدها به صورت کامل و دقیق

گنبد در خواب و تعبیر دیدن گنبدها به صورت کامل و دقیق

تعبیر دیدن گنبد در خواب، تعبیر قبه الصخره و گنبد مسجد النبی در خواب، خواب گنبد طلا و تعبیر گنبد سبز در خواب، ساختن و تخریب گنبدها و موارد دیگر. از دیدن گنبد در خواب

النابلسی و ابن سیرین تعبیر مبسوطی از دیدن گنبد در خواب ارائه نداده اند، گنبد در خواب استحکام است و دیدن گنبد در خواب دلالت بر اقتدار و منزلت دارد و چه بسا دلالت بر زن داشته باشد، در حالی که مفسر رویاها در وب سایت شیرین خود می گوید که گنبد در خواب نماد محافظت، مراقبت، ایمنی و نشان دهنده همسر است و کار ممکن است نشان دهنده ارتفاع باشد.

بیایید با هم با نماد گنبد در خواب آشنا شویم، از طریق تعبیر دیدن بنای گنبد در خواب و رؤیت تخریب گنبدها، معنای رنگهای گنبد در خواب و تعبیر دیدن گنبدهای مطهر مانند قبه الصخره، مسجد اقصی و گنبد مسجد النبی در خواب علاوه بر تعبیر دیدن گنبد طلایی و مسی و موارد دیگر دیدن گنبد در خواب (در سایت شیرینی بیشتر بدانید).

ابن سیرین و شیخ نابلسی در مورد تعبیر دیدن گنبد در خواب آنگونه که اشاره کردیم توضیحی ندادند، لذا تعبیر رؤیت گنبد توسط ابن سیرین و نابلسی را در یک پاراگراف ارائه می دهیم تا تعبیر خواب در در پاراگراف های بعدی تعابیر منحصر به فرد و متمایز از دیدن گنبد در خواب ارائه خواهد شد.رویت گنبد بنا به گفته ابن سیرین بیانگر استحکام است و گنبد سبز رنگ در خواب بیانگر وضعیت خوب بیننده است، به خصوص اگر بین معلق باشد. آسمان و زمین شیخ نابلسی با ابن سیرین موافق است و می افزاید که دیدن گنبد در خواب ممکن است بر زن دلالت کند و از این رو دیدن بنای گنبد یا خریدن گنبد در خواب دلیل بر نکاح یا نزدیکی و تخریب است. یا فروش گنبد در خواب طلاق یا جدایی است.با تعبیر دیدن طلاق در خواب و موارد دیدن ازدواج در خواب آشنا شوید

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن قبه های مطهر در خواب می گوید: قبه الصخره و قبه مسجد النبی:دیدن قبه های مطهر در خواب عموماً بیانگر علاقه به علم و علما است و اما تعبیر دیدن گنبد مسجد النبی و گنبد مسجدالحرام در مکه در خواب ممکن است بیانگر زیارت مسجد الحرام باشد و مسجد النبی و دعوت به زیارت انشاءالله و همچنین تعبیر دیدن قبه الصخره در خواب به زیارت آن انشاءالله یا رؤیت علمای فلسطین است.(تعبیر دیدن مساجد در خواب را به صورت کامل و دقیق بخوانید)دیدن گنبد مسجد القبلی در مسجد الاقصی، بیانگر قبولی عمل صالح است، زیرا اعمال از مسجد الاقصی به درگاه خداوند بلند می شود و دیدن گنبدهای مسجد اعظم بنی امیه در دمشق و حلب، بیانگر ملاقات است. با علمای سوریه و بینش آنها، مقدسات از بیرون حکایت از نشستن و دیدن آنها دارد.

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن گنبد سبز و رنگ گنبدها در خواب می گوید.گنبد سفید در خواب نشان دهنده خانه همسر است و دیدن گنبد سرخ در خواب بیانگر رفیع و بلندی است و گنبد سیاه نشان دهنده کبر و ظلم به مردم است و خداوند اعلم و تعبیر گنبد سبز در خواب. که بیانگر علوم دینی است گنبد زرد در خواب بیانگر مبالغه در اندیشه است، مگر طلایی بودن، بیانگر تسلط بدون پایه محکم (بخوانید تعبیر دیدن طلا در خواب) و گنبد در خواب اگر باشد. از الماس ساخته شده، سپس نشان دهنده جلال و جلال در دنیاست، در حالی که دیدن گنبد شیشه ای حکایت از پاکدامنی زنان دارد، و گنبد از قلع است در خواب بیانگر بلندی با کار است، در حالی که گنبد مسی در خواب بیانگر شکوه است. بلندی و استحکام، گنبد آهنین استحکام و حالت است، گنبد از خشت در خواب و شرف و طایفه و خانواده گسترده است و گنبد چوبی استحکام خانواده است، علم و اعلم.

شیخ النبلسی می گوید: ساختن گنبد در خواب، نمایانگر ازدواج است و تخریب آن موجب طلاق می شود، و تعبیر خواب در حلاوت آن می گوید: ساختن گنبد در خواب، بیانگر آن است که بیننده خانه ای برای ملاقات خانواده می سازد، یا ازدواج می کند یا کتابی می نویسد که در آن علم هست یا به احوال و موقعیتش نصیحت موفقیت آمیز می کند تعبیر دیدن خانه و خانه سازی را در خواب بخوانید دلالت بر پیروی از غریزه طبیعی دارد و بنای آن آجر، بیننده برای یک پروژه کاری آماده می شود و اگر بنا از فلز گرانبها باشد، برای بیننده قلعه است و اگر از فلزات ارزان قیمت باشد، قلعه توانایی اوست.او در حال بازسازی است. گنبد مسجد، پس مردم را رهبری می کند یا گرد هم می آورد و هر که ببیند گنبد خان را مرمت می کند، مهمانانش را به اقامت دعوت می کند یا به مهمانی دعوت می کند، و ساختن گنبد در خواب برای مسکن نشان دهنده کمک به دیگران است. ازدواج کن

و درباره خراب كردن گنبد در خواب تعبیر خواب در حلاوت آن گویدتخریب گنبد در خواب برای ایجاد دیگری، بیانگر طلاق زن یا ازدواج با دیگری یا تغییر کار است، بین او و همسرش و هر که ببیند گنبد مسجدی را خراب می کند، ظلم کرده است. اما هر که ببیند گنبد خان را خراب می کند، بخیل است و مردمی اضافه نمی کند.

تعبیر خواب در شیرینش می گوید دیدن گنبد در خواب برای زن دلالت بر جاه طلبی او دارد، دیدن بنای گنبد برای زنان استواری و تخریب گنبد نافرمانی زن است، و اما دیدن گنبد در حال سوختن برای زن، بیانگر از دست دادن گنبد است. حکمت از روی بدخواهی گنبدهای مقدّس عبارت است از پذیرش حکم خدا و راضی بودن زن به تقسیم او گنبد طلا در خواب غرور و تکبر زن است و نقره حکمت اوست و هر که ببیند زیر آن می خوابد. گنبد، امان وصی اوست، دیدن خوابیدن بر گنبد برای زن مجرد، از وفاداری به خانواده خود امتناع کرد، و زن متاهل از وفاداری به شوهر خودداری کرد.

و تعبیر خواب در شیرینی خود موارد دیگری از دیدن گنبد را در خواب می افزاید

 • دیدن گنبد در خواب بعد از استخاره ایمنی و امنیت است ان شاء الله.
 • رویای گنبد برای ثروتمند چتری است برای پول او و گنبد برای فقیر چتر عفت اوست و تاجر ادامه کار و پیشه خود را دارد و گنبد در خواب مال کشاورز است. و محصول او فراوان است اگر گندم یا جو باشد (تعبیر دیدن زراعت و زراعت را در خواب بخوانید).
 • گنبد در خواب برای مجرد ازدواج و خانه او و برای مریض مرگ و قبر اوست و خداوند اعلم است و اما دیدن قبر برای زندانی نشان دهنده پایان حکم اعدام است. تعبیر دیدن زندان در خواب).
 • دیدن گنبد برای مؤمن در خواب مصونیت اوست و برای اندکی ایمان همنشینی با اوست.
 • هر که خواب ببیند زیر گنبد می خوابد، این نشان دهنده نجات اوست و هر که ببیند بالای گنبد می خوابد، در حال مسافرت است (تعبیر دیدن سفر در خواب را بخوانید).
 • دیدن قبور گنبدی در خواب یادآور و هشدار است (تعبیر دیدن قبر و قبور را در خواب بخوانید).
 • «دید نگاه به گنبد دور در تفسیر آن خوب نیست». تعبیر خواب معروف غربی گوستاووس هندمن میلر می گوید که دیدن قدم زدن در زیر گنبد در خواب بیانگر موفقیت و تغییرات مثبت است، به خصوص اگر مناظر زیبایی در زیر گنبد وجود داشته باشد جاه طلبی های او، دید ضعیف عاشقان است.

  منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. کتاب «عطر الحیوان فی تعبیر خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. کتاب «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال طهطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. کتاب «تعبیر خواب خوش بینی» محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  5. کتاب بیان القدری بیان در بینش شیخ ابی سعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب بیروت، چاپ دوم 1379ش.
  6. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا