تعبیر خواب زانو زخم زدن و بریدن آن در خواب برای تعبیر کنندگان بزرگ

در تعبیر خواب زانو گفته شد که نشان دهنده خستگی مرد در کار و سختی کار است و برخی دیگر بیانگر صداقت در نماز و حفظ آن است و بر حسب نوع دید تعبیر آن متفاوت است. بنابراین می توانید زانو را مجروح یا دارای بیماری یا بریدگی ببینید و از این رو تعبیر خواب زانو را به مترجمین ارشد ارائه می دهیم و مصادیق بینایی را با توجه به نوع بیننده اعم از مرد بودن یا مرد بودن او روشن می کنیم. یک زن، و جزئیات رویا.

این موضوع شامل …

تعبیر خواب زانوی ابن سیرین

تعبیر ابن سیرین در خواب دیدن زانو دلالت بر کار و اعتبار و پیشه و رزق و روزی مرد دارد، دیدن ساق یا زانو به معنای پول است و هر چه در زانو ببیند چه کم و چه زیاد باشد. به خاطر پول مرد یا قوت بدنش و گفت هر که زانویش را آب یا جراحت ببیند مریض است که مرگش نزدیک است.

اما اگر ببیند که پوستش از او کنده شده است، این خستگی در کار زیاد است، اما اگر پوستش کلفت یا غده باشد، نشان دهنده کمبود پول یا بیماری است، و ابن سیرین ابتدا گفت. هر کس دو زانو ببیند نشانگر قوت بدنش است و اگر قوی و صحیح بود به سفر یا مسافرت به جایی رجوع می‌کرد، اما اگر آنها را مریض یا مرض دید، نشانگر سنگینی زانو است. بینا و سختی آنها در کار

تعبیر خواب زانو برای نابلسی

نابلسی می‌گوید دیدن زانو دلیل بر سفر است و دیدن زانو به معنای برادر یا شریک است و توضیح می‌دهد که ممکن است از نامش دلالت کند که دلالت بر غم و اندوه دارد و هر که زانو را دید و در سفر بود. بر سواری و سفر او دلالت می کند و هر که دید زانویش بزرگ و استخوان هایش را محکم می کند و مضطر بود آن را رها می کند خدا بر اوست یا بر نمازش اصرار دارد و بر آن متعهد است.

و اگر ببیند که شکسته یا مجروح شده، حاکی از مانعی برای او و اشکال در حرکت است، و اگر در سفر بود، از آن برمی‌گشت و می‌نشست، یا رابطه‌اش با کسی قطع می‌شد، یا سواری می‌کرد. سواری مختل شد

توضیحات دیگر

 • برخی از مفسران گفته اند که دیدن زانو بیانگر اصل و اصل کارها و دلیل انجام آن ها و نیز حاکی از منزلت کارگری است که در محل کارش ضروری است یا دلیل بر وابستگی و وابستگی و دلالت بر سلامت آن است. قدرت و پول
 • و هر کس ببیند زانویش را می بوسد دلیل بر آن است که چیزی را که می خواهد به دست می آورد یا از آن مراقبت می کند، و هر که آن را گاز بگیرد، کسی را دوست دارد و به او وابسته است و هر که به زانوی دیگران دست بزند، بر اعمالی نظارت می کند. اما اگر به زانوی زنی دست بزند او را دنبال می کند.
 • و زانو در رؤیت ثروتمند نشان دهنده پول است و فقیر دلیل بر فقر است.
 • تعبیر خواب زانوی دختر مجرد

 • زانو در خواب دختر بیانگر زندگی کاری او و میزان اطاعت او از خداوند است.
 • اما اگر ببیند این زانو مبتلا به مرض یا زخم است، دلیل بر افتادن به گناه و بد مصاحبتی است و اگر ببیند که زانوی او جراحت یا خستگی دارد، دلالت بر آن دارد که در مواردی دچار لغزش شده است. برای او یک بحران روانی ایجاد کند.
 • و هر کس زانوى سالم و بدون جراحت ببیند، نشانگر مال و رزق و کار بزرگ است، و اگر زانوى سفید ببیند، اگر بیمار باشد و اگر سیاه باشد، دلیل بر سلامتى یا بهبودى است. نشان دهنده خستگی و تلاش دختر برای رسیدن و رسیدن به آرزوهایش است.
 • تعبیر خواب زانو برای زن متاهل

  اگر زن ببیند زانو مشکل دارد، دلیل بر مشکلات و اختلافات زناشویی بسیار است، اما اگر ببیند زانو آلوده است، کوتاه شدن و دوری از خداوند متعال است، اما اگر اندازه آن از حد طبیعی بیشتر شود، نشان دهنده نگرانی و گرفتاری یا شکست در نماز است.

  و اگر ببیند که زانویش او را فاش می کند، رازی در زندگی اش فاش کند، و اگر این زانو حق باشد، زن نافرمانی شوهر است، و اگر ببیند زانو درد دارد، او در گناهان و گناهان غوطه ور است.

  شما همچنین ممکن است علاقه مند باشید:

  تعبیر دیدن زانوی مرده

  می گفتند دیدن زانوی مرده نشان دهنده تعهد به کار است و هر که زانوی مرده را ببیند و سفید بود نشانگر حسن کارش است و اگر سیاه باشد کارش بد است ولی هر که ببیند می پذیرد بستگی به ارث او از این مرده دارد.

  اما اگر ببیند عیب دارد، عقیده ناقص دارد و هر که مرده ای را دید که از زانو درد می کند، بیننده باید برای او صدقه دهد، ولی اگر زخم داشته باشد، دلالت بر آن دارد. که یک نفر در مورد اعمال این مرده صحبت می کند.

  تعبیر دیدن آسیب دیدگی زانو

  دیدن زخم یا زخم در زانو نشان دهنده به دست آوردن مال و روزی پس از تلاش و خستگی است، اما هر که زخمی در زانو ببیند سخنانی می شنود که او را آزار می دهد از شخصی که متکی به عقیده است، و هر که در زانویش آتش ببیند. ، این حکایت از وقوع فتنه در زندگی او دارد و هر که زانوهایش را مجروح ببیند این دلیل بر ضعف در سلامتی است و هر که بعد از استخاره ببیند و مجروح شود خیری در آنچه می خواهد نیست.

  تعبیر بریدن زانو

  وقوع هر گونه جراحت زانو نشان دهنده نقص یا خلل در زندگی است، هر که در خواب ببیند که بریدن زانو را بریده است، بیانگر بیماری بیننده و ناتوانی او در تکیه بر خود است و هر که ببیند زانوی راست بریده شده است، بیانگر نافرمانی و واگذاری اوست. مساجد و مجالس خوب، یا ممکن است نشان دهنده پسر بد باشد.

  اما اگر زانوی چپ قطع شود نشان دهنده توبه بیننده یا شریک در تجارت یا تجارت است.

  اما هر که ببیند زانو بریده شده ولی خون نبیند دلالت بر ضرر بزرگ است و اما دیدن خون دلیل بر حال ناگوار است و دیدن قطع زانو به عنوان عقوبت در خواب دلیل بر گناه است. قطع زانو به عنوان یک درمان، ختم کار است.

  تعبیر خواب زانوی غیر انسانی

 • هر کس در خواب خود زانوی آهنین و زانوی راست ببیند، دلالت بر پسری دارد و شدیداً به او وابسته است، اما اگر زانوی چپ نشان دهنده شریک و وابسته به بیننده باشد، و اگر زانوی که می بیند. از چوب نیز دلالت بر وابستگی به بیننده دارد، چنانکه کسی که زانوی بیننده را از شیشه ببیند به زن بستگی دارد.
 • زانوی سنگی دلیل بر تکیه بر پیرمرد یا روشی قدیمی است که در زندگی برای همگام شدن با امور خود به آن تکیه می کند و زانوی کاغذ یا مقوا دلیل بر تکیه اوست. انسان ضعیف دیدن زانوی سفالی نشان دهنده کار طولانی مدت است و هر که زانوی مصنوعی ببیند وابسته به چیز غیر واقعی یا هذیانی است.
 • زانوی نقره ای نشان دهنده اطاعت از خداوند و تعهد به نماز در مساجد است، در حالی که زانوی طلا نشان دهنده بیماری و تقلب است و دیدن آن از گارنت یا الماس نشان دهنده حسن انجام کار است.
 • پس ديدن زانو در وضعيت سالم و سالم حاكي از سلامت بيننده و قوت و بركت در مال اوست و در ديدن آن مجروح يا بيماري، سلامتي و عملي بد و حركت مشكل است. جزئیات رویا باعث تفاوت در تعبیر می شود که باید در نظر گرفته شود.

  شما همچنین ممکن است علاقه مند باشید:

  😍برنامه های مجلات نازک رایگان را از اینجا کشف کنید 😍

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا