تعبیر خواب دیدن قلعه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن قلعه در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن دژ در خواب ابن سیرین تعبیر دخول یا خروج از دژ در خواب را تقدیم می داریم در افعال باطل این مطلبی است که تعبیر خواب در کتب تخصصی خود آورده است. ما در اینجا ذکر می کنیم.

تعبیر خواب دیدن قلعه در خواب ابن سیرین

 • دژ نشانه اسلام است، پس هر که خود را در دژ ببیند، به همان اندازه که جایگاه رفیع قلعه و توانایی خود و قلعه را ببیند، زیارت دین و صلاح خود و ترک گناه می کند. از اخلاق حسنه برخوردار است
 • دژ در خواب دلیل بر صداقت در گفتار و عمل است. زیرا صداقت دژ انسان است و دژ نیز به کسانی که در آن هستند از سربازان و یاوران است و چه بسا بیانگر علم و قرآن و آنچه که انسان از شر و حیله شیطان به آن مستحکم شده باشد، مانند معابد. و نام های بزرگ
 • و هر کس خود را در قلعه ببیند از دشمنان در امان است و هر کس در قلعه نفوذ ناپذیری وارد شود نشانگر مصونیت دین او و استحکام عقیده است که سینه او را می لرزاند و قلعه مایه ای است از هر چیزی که ممکن است. برای او اتفاق بیفتد
 • و هر که خود را در دژ بر تخت پادشاهی نشسته ببیند و شایستگی آن را داشته باشد به آن می رسد.
 • و هر کس قلعه ای را ببیند که بر روی آب یا بالای کوهی ساخته شده است، دشمنانش از نزدیک شدن به او می ترسند.
 • و هر کس در خواب دژی بسازد پس از شناخت دشمنان خود را مستحکم سازد و عورت خود را از حرام حفظ کند و مال و جان خود را از بلا و ذلت و هر که بر عزت بنشیند. از قلعه، برادر یا پسر یا رئیسی بهره مند می شود.
 • هر که برج‌های دژ را دید، دلالت دارد که صاحبان امر و نهی در آن، و بالکن قصر، نگهبانان و خادمان در آن، و اهداف آن یاوران او، و درهای آن حجاب اوست. وزير او وزير اوست و خانواده و خويشاوندان او در آن مي‌نشيند، يا خزانه‌اي است كه از آن خرج مي‌كند.
 • و گفته شد: قلعه مردی است محكم كه كسى بر آن تسلط ندارد، پس هر كه آن را از دور ببیند; اوج یاد او و مصونیت عورت اوست.
 • هر که ببیند در دژی است و امورش برایش جمع می شود و در دنیا زنده می ماند; او بر مرگ و تغییر وضعیت نظارت داشت. زیرا اگر همه چیز تمام شود، اگر در بیداری قلعه در آب بود و در خواب ببیند که در بیابان شده است، دشمن و متصرف او می تواند او را کنترل کند.
 • و هر کس ببیند که دژ یا خانه اش ویران یا ویران شده است، نشانگر فساد دین و امور دنیا یا مرگ همسرش است، و هر که از بالای قلعه بیفتد، دلیل بر توانایی دشمنان اوست. این کار را انجام دهند، زیرا ممکن است او را بکشند یا به او آسیب برسانند.
 • و هر کس ببیند که جانوران به قلعه او حمله می کنند، این دلیل بر کثرت دشمنان است که در کمین بیننده هستند، و هر که در قلعه خود مارها ببیند، در معرض فریبکاری قرار می گیرد که از مجادله بر او می افتد، و هر که از آن رانده می شود. قلعه او دین او را فاسد می کند یا موقعیت خود را از دست می دهد.
 • و هر کس ببیند که شکافی به دژ او می خورد، ضعف دینش است یا نقص در اموالش، یا عذابی است که در مال او فرو می ریزد، و هر که ببیند قلعه اش از کوه می افتد، این دلیل بر از دست دادن فرزندان و از دست دادن والدین.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا