تعبیر خواب دیدن حجامت در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن حجامت ابن سیرین هر که در خواب ببیند اعم از حجامت باشد یا حجامت در بین مردم اعتلای پیدا می کند و مقام خود را بالا می برد در اینجا مهم ترین مواردی که در این زمینه ذکر شده است را برشمرده ایم. در کتاب بزرگ تعبیر خواب، و فرهنگ تعبیر خواب.

تعبیر خواب دیدن حجامت در خواب ابن سیرین

 • هر که ببیند منصرف است یا بازداشته می شود، او را تکلیف می کنند یا امین منصوب می شود. زیرا گردن امانت است و هر که حجامت کهنه ببیند دوست اوست و هر که برای جوانی حجامت کند بر دشمن پیروز شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که برای شخصی حجامت می کند در حالی که حجامت نمی کند، از نگرانی ای که نزدیک بود به آن بیفتد نجات می یابد و یا خیری از مقامی از او به دست می آورد.
 • حجامت رفع بیماری است و هر که حجامتی به اندازه او ببیند به نفع او انفاق می کند و هر که ببیند و صاحب اختیار باشد عزت و بلندی پیدا می کند و هر که بعد از حجامت از خون بیرون بیاید در آن سال سالم است. و گفته شد: هر که دید حجامت دارد منفعت و مالی به دست آورد.
 • و گفته شد: حجامت صدمه به سنت است، و گفته شد: رهایی از گرفتاری است، یزید بن المحلب دید که حجامت کرده و اسیر حجاج است، او را رها کرد.
 • و هر کس ببیند که گردنش را با چاقوی جراحی بریده اند تا حجامت کنند، با زن صیغه ای ازدواج می کند که از او نفقه می خواهد و آنچه را که طاقت ندارد بر او سنگینی می کند.
 • و هر که ببیند حجامت شد و خونی از او بیرون نیامد، مال دفن می کند و جای خود را نمی یابد، و چه بسا به کسی که به او نمی دهد ودیعه داده است و اگر به جای آن سنگ بیرون آید. خون، سپس همسرش مرد دیگری به دنیا می آورد و او نوزاد را نمی پذیرد.
 • و هر کس حجامت را شکسته ببیند زن خود را طلاق دهد یا به جای او بمیرد و هر کس حجامت کند و بدنش را به خونش آغشته کند به دست دشمن او کشته شود و هر که اثر حجامت را ببیند. وضعیت گردن او، این گواهی بر او است.
 • و هر کس ببیند که حجامت کرده و روزه گرفته یا خواب در ماه رمضان بوده، دلیل بر این است که عملی انجام داده که روزه او را باطل می‌کند و هر کس خون حجامت بنوشد مالی حرام به دست می‌آورد و گفته شد: حجامت. دلیل بر خرج کردن پول حرام از جانب کسی است که تحت کنترل است.
 • و گفته شد: ترازو دزد است و چاقوی جراحی کلید آنهاست، و هر که حجامت کرد و ثروتمند شد، نصف پولش جریمه شد، یا برای بهبودی داروی عقیم نوشید، پس به او نمی رسد. و حجامت زن اگر ساخته او نباشد له کردن است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا