تعبیر خواب حج ابن سیرین

تعبیر خواب رؤیای حج در خواب ابن سیرین را تقدیم می کنیم، رؤیت حج بیانگر تعابیر فراوانی از مقام بلند و والا است اگر به موقع انجام شود و به مقصد معلوم شود، اما ممکن است دارای جنبه هایی باشد. از دست دادن و عزل از مناصب اگر در آخرالزمان واقع شود و در اینجا مهم ترین مطالبی را که مفسر در کتاب المعجم الکبیر و تفسیر العالم ذکر کرده است ذکر می کنیم. کبیر.

تعبیر خواب حج ابن سیرین

 • هر کس ببیند که برای حج خارج شد و به وقتش رسید، حج به او روزی داده می شود و اگر مریض باشد از رنجش آسوده می شود، و اگر بدهکار است، مدیونش است. اگر بترسد در امان است و اگر ورشکسته باشد آسانتر است و اگر در سفر آرام باشد و اگر تاجر باشد سود خواهد برد و آن خواب را دید و از یک مقامی که به آن حالت برگردانده شد و زیارت برای گرفتاران مایه آرامش و برای گمراهان هدایت بود.
 • و هر کس در خواب ببیند که حج و زیارت اسلام را به جا می آورد و مناسک لازم را انجام می دهد، سپس خانه را طواف می کند، این دلیل بر درستی فرمان او و درستی دینش است.
 • و هر کس در حج یا عمره خود را در حال طواف بر کعبه ببیند، دلیل بر عمر طولانی و راستگویی او در امورش است.
 • هر کس در حال سوار شدن به حج سفر کند، برای او و دیگران خیر او یاری می شود، و حج تحقق هدف بیننده است، و سوار شدن بر شتر اگر شتر باشد دلیل بر یاری نیرومند است. مرد در رسیدن به این امر، و هر که کاروان شتر را رهبری کند، از زنی کمک می خواهد.
 • و هر کس حج واجب را بجا آورد و آن در روز عرفات بود، رحمت کند و با هر کس با او اختلاف داشته باشد آشتی می کند و هر که ببیند و غیبت کند در آسان ترین حالت به سوی او باز می گردد. ، زیرا خداوند متعال آدم و حوا را در او جمع کرد و او را به او شناخت.
 • و هر کس در خواب ببیند که در زیارت در کعبه نماز می خواند، از برخی از پیشوایان زمام می گیرد و از آنان امنیت و خیر فراوانی می گیرد و هر که از کعبه چیزی می گیرد، از چیزی از خلیفه محروم شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که به حج رفته و دلش تنگ شود، دلیل بر ضرر و پشیمانی است، اگر ببیند که والی بود عزل می شود و اگر تاجر باشد زیان می کند و اگر بر او باشد. یک سفر، راه بر او قطع می شود و اگر از نظر خود و مالی سالم باشد، بیمار می شود و هلاک می شود.
 • و هر که خواب ببیند بر اسب سوار کعبه را طواف می کند، یعنی در محرم می آید شکر.
 • و هر کس با پای پیاده قصد حج کند، قسمی می بندد که نیاز به توبه دارد و هر کس حج را انجام دهد و هیچ یک از مناسک خود را انجام ندهد، دلیل بر بطلان دین و فساد عقیده است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا