صورت در خواب و تعبیر دیدن صورت در خواب

صورت در خواب و تعبیر دیدن صورت در خواب

نماد صورت در خواب تعبیر دیدن زیبایی صورت و صورت زشت در خواب تعبیر بدشکلی صورت و بیماری های صورت در خواب دیدن سفید صورت و سیاهی و تعبیر دیدن صورت در خواب برای زنان به طور کلی

صورت در زبان عربی تبسم نیز نامیده می شود و در صورت همه صفات انسان است و صورت مفسر دل ها است آن که از شرم سرخ می شود و از ترس سوت می زند.در این مقاله؛ با هم تعبیر خواب صورت را از طریق تعبیر صورت زشت و زیبای صورت در خواب، تعبیر دیدن بیماری های صورت و تغییر شکل صورت در خواب، دیدن سیاهی صورت، یک صورت سفید و نور بر صورت در خواب، علاوه بر تعبیر صورت در خواب برای مجردها، متاهل ها و به طور کلی زنان.

از آنجا که خجالتی بودن انسان بر چهره او نقش بسته است. ابن سیرین در تعبیر دیدن صورت در خواب می بیند که زیبایی صورت یا زشتی آن دلالت بر حیا و عدم آن دارد و شیخ النابلسی می فرماید صورت در خواب نیک بیانگر حال خوب و لذت و شادی است و زشتی ممکن است بر عکس آن دلالت کند خداوند متعال اعلم.

صورت در خواب به تعبیر ابن شاهین دلالت بر عزت و شکوه انسان دارد، هر کمبود و زشتی و سرخی صورت در خواب بیانگر کمبود و ضرر و زیان است، خواب از نظر اکثریت قابل ستایش نیست. از مفسران، و خدا داناتر است.

زیبایی صورت در خواب بیانگر حیا و حاکی از حال خوب و تندرستی استو شيخ النابلسي گويد هر كه در خواب بيند صورتش زشت شد و يا جمال خود را از دست داد، شايد شوخي زيادي كند، زيرا شوخي با آب صورت مي رود، به قول نابلسي.

و صورت زشت در خواب ممکن است نشان دهنده فساد دین و زوال آبرو یا زوال آبرو باشد، مخصوصاً برای کسی که در چهره خود کج یا تاریکی ببیند و صورت درشت در خواب نشان دهنده حیثیت باشد.

هر آنچه در خواب در صورت ظاهر می شود از نشانه های زیبایی مانند خندان، روشنایی یا سفیدی نشان دهنده حال خوب صاحب صورت است خواه زنده باشد یا مرده (تعبیر دیدن مرده در خواب را بخوانید. ). زیبایی چهره زن یا کودک در خواب مایه برکت استدر مورد صورت زشت، برعکس، ممکن است کمبود برکت باشد و خداوند اعلم و آراستن صورت برای خانم ها به طور کلی سفید کردن آن یا زدن خط چشم و عطر زدن است که نشان از خوب بودن ازدواج دارد. (تعبیر دیدن خط چشم و خط چشم در خواب را بخوانید) و این همان چیزی است که تعبیر کننده خواب در شیرینی خود از دیدن زیبایی صورت در خواب و زشتی آن می رود.

تعبیر دیدن چهره بد رنگ در خواب چیست؟شيخ نابلسي در تعبير ديدن صورت در خواب مي گويد; صورت سیاه در خواب ممکن است برای کسی که در انتظار فرزندی باشد، دلالت بر نوزاد دختر باشد، زیرا خداوند متعال می فرماید: ((و اگر یکی از آنها به ماده ای مژده می شد، صورتش سیاه می ماند و او بود. از دیدنش بیزار شد)) و در خواب صورتش سیاه شد.و بدعت.(تعبیر دیدن آبستن و زن باردار در خواب بخوانید)

و هر كه در اصل صورتش تيره بود و سفيد ديد، حاكي از عدم حيا و نفاق است و مقصود اين است كه عبرت آن قدر سفيد و سياه نباشد كه تغيير حالت صورت در خواب باشد. خشنودی او بهتر از آن است که اعلام می کند و کبودی صورت در خواب نشانگر جنایتکار است و سرخی آن شادی و حیا و شرم است جز اینکه سرخی صورت در خواب از خشم است که نشان دهنده نگرانی است. و زرد به قول نابلسی عشق و محبت است و صورت زرد در خواب بیانگر حسد و ریا یا ریا به بیماری است.

و تعبیر خواب به شیرینی خود به رنگهای صورت در خواب می افزایدسياهي در خواب بيانگر بدي است يا اينكه بيننده كار خلاف شرع انجام دهد و ديدن صورت زرد در خواب بيانگر ايمان است و اما سرخي صورت در خواب، ايجاد رام است. یا خوک خوردن، در حالی که صورت آبی در خواب نشان دهنده اشتباه خوابیدن است یا فشار بر قلب و ریه او باید نحوه خوابیدن او را تنظیم کند و شام سنگین نخورد، زیرا این هشدار ناخودآگاه است و خدا می داند. بهترین تعبیر سفید رخساره یا دیدن نور صورت در خواب حکایت از حسن خلق و وفای به عهد و عهد دارد، صورتش سیاه و سفید است، بر عهد وفادار است.

ابن سیرین می گوید کک و مک صورت در خواب بیانگر گناهان بسیار است، در حالی که تعبیر خواب در شیرینی آنها می گوید دیدن کک و مک در صورت، دلیل بر مرور مشکلات و امور جزئی است و از بین رفتن کک و مک صورت برای کسانی که داشتن کک و مک در واقعیت بیانگر وضعیت خوبی است.در مورد دیدن خال ها.وقایع زیاد روی صورت بیانگر تعداد زیادی از اتفاقات هیجان انگیز برای فرد است و مشاهده ناپدید شدن خال برای فردی که در بیداری آنها را داشته است نشان دهنده از بین رفتن ویژگی های او است. و دوری او از مردم، و خدا داناتر است.

در مجموع دیدن صورت مخدوش و بدتر شدن حال آن، خیری ندارد، چنانکه شیخ النابلسی می فرماید: تحریف صورت در خواب، دلالت بر دروغگویی و بیانگر زوال قدرت و از بین رفتن مناصب است. مکان نشان دهنده بدهی غالب است و خداوند داناتر است (بخوانید تعبیر دیدن ریش در خواب) و هر کس در گونه ها انحراف یا کمبودی در گوشت آن ببیند بیانگر گدایی و گدایی است و فقط به گدایی زندگی می کند. .

تعبیر خواب در شیرینی خود از بیماری های صورت و ورم صورت در خواب می گویدجوش و جوش صورت در خواب موقعیت ها و امور سختی است دیدن جای زخم و زخم در صورت نشان دهنده خیانت است و اما ورم صورت در خواب بیانگر کینه و کینه است دیدن خونریزی از صورت در خواب بیانگر حیا بسیار از پند خواب بد است و هر که صورت خود را با مو بپوشاند کار زشتی انجام می دهد که دوست ندارد کسی آن را ببیند (تعبیر دیدن مو در خواب بخوانید)

تعبیر خواب در شیرینی خود از دیدن صورت زنی در خواب می گویددیدن صورت زیبای زن، سعادت و بدهی است و دیدن دانه ها و جوش های صورت زن در خواب، نقص وضع عمومی است، و اما دیدن صورت ترک خورده در خواب، عذاب و مشقت است، در حالی که دیدن خون جاری است. از روی صورت حکایت از عفت زن دارد، ریاکاری، کسانی که دیدند او کک و مک، ترک یا خال دارد، نشان دهنده تفاوت در آداب و رسوم است. اگر خال های صورت بر زیبایی او بیفزاید، رفتار نیکو و پسندیده است و اگر بر زیبایی او بیفزاید یا زشتش نکند، بد رفتاری است، حیا و زرد شدن صورت در خواب. زن دين اوست و اما ديدن صورت در خواب بعد از استخاره، صورت زيبا خوب است و صورت زشت در آن خوب نيست و همه اين معاني در ديدن صورت در خواب مجرد و متاهل صدق مي كند. زنان، و همچنین برای زنان باردار، بیوه ها و زنان مطلقه به طور یکسان.

 • هر کس در خواب ببیند که دو صورت دارد، دیدن او، بیانگر عاقبت بد است، زیرا حضرت فرمود: «خداوند به دو رو نگاه نمی کند.» دیدن دو صورت ممکن است نشانه ارتداد باشد. شیخ نابلسی.
 • صورت در خواب عرق می کند و دیدن عرق بر صورت نشان دهنده شرم و حیا است – شیخ نابلسی.
 • اخم روی صورت در خواب بیانگر غم و اندوه است و ممکن است از اخم کننده ـ شیخ نابلسی ـ بیانگر اتفاق بدی باشد که به بیننده می رسد.
 • هر که ببیند در خواب صورت خود را با دست می پوشاند، عملی است که از آن شرم دارد (تعبیر دیدن کف دست ها در خواب بخوانید) – تعبیر خواب.
 • هر کس در خواب ببیند که چهره ای غیر از چهره دارد، خیانت و ظلم و تضییع حقوق مردم است – تعبیر خواب.
 • هر که ببیند صورتش گشاد شده، در حیثیت می رود.
 • بیماری صورت در خواب بیانگر مشکلات و اختلافات است.گوستاو میلر تعبیر خواب معروف غربی در تعبیر دیدن چهره در خواب می گوید; دیدن صورت در خواب بیانگر نیکی و سعادت است در صورتی که صورتها شاد باشد و اما دیدن صورت عبوس در خواب بیانگر مصیبتهای بسیار است و همینطور دیدن صورت مخدوش و زشت در آینه از خود راضی نیست. عملکرد و ممکن است برخی از دوستان خود را از دست بدهند.

  منابع و مراجع addremove

  1. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  2. کتاب «عالم الرؤیا، تعبیر العلم و الاشارات»، دکتر سلیمان الدلیمی، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول 2005م.
  3. کتاب «تعبیر خواب خوش بینی» محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  4. «علائم فی العالمیه»، امام المبارک غرس الدین خلیل بن شاهین الظهیری، تحقیق سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت 1993م.
  5. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا