تعبیر خواب دیدن بارداری در خواب

تعبیر خواب دیدن بارداری در خواب

تعبیر خواب دیدن بره در خواب را تقدیم می کنیم، حاملگی به استقامت در امور و کسب افتخار در آن و مقام و منزلت والایی است، اما ممکن است بیانگر غم و اندوه و غم و اندوه باشد. از دست دادن پوزیشن ها، و به شکل های زیادی رویت بارداری انجام می شود، ممکن است مرد ببیند که همسرش برخلاف واقعیت در خواب حامله شده است و در بیداری نیز چنین باشد، چنان که ممکن است حاملگی دیده شود. یک دختر باکره، یا یک زن بدون شوهر از مطلقه و بیوه، این و تصور بارداری در پسران، مردان و دخترانی که هنوز به آرزوی خود نرسیده اند می آید، این همان چیزی است که ما در مورد آن صحبت می کنیم و به تفصیل آن را توضیح می دهیم. چنان که ائمه ی تفسیر در جاهای مختلف به آن اشاره کرده اند.

تعبیر خواب دیدن بارداری در خواب

رویاهایی که ما می بینیم تابع قوانین بشری نیست که در واقعیت اتفاق می افتد و این امر با احتمال باردار شدن خود دختر باکره بدون ازدواج تأیید می شود و این یکی از مواردی است که ممکن است پس از مشاهده چنین مواردی باعث نگرانی بسیاری از آنها شود. یک رویا آیا این بینش حامل خوبی است؟؟ یا بسیاری از جهات شر را در تفسیر ذخیره می کند، این همان چیزی است که امام ابن سیرین در چنین بینشی گفته است.

 • اگر دختر مجرد ببیند که حاملگی در او وجود دارد، دلیل بر ناراحتی است که به واسطه کاری که انجام می دهد به خانواده او می رسد و چه بسا در آن مکان حادثه ای رخ داده باشد که حامل بلاهایی مانند آتش سوزی یا دزدی باشد. هر کس آنها را ببیند که جنینی در شکم اوست، دلیل بر سوار شدن جن بر اوست، وگرنه او شوهر اوست از مردی نااهل که باکره او را به ناحق ربوده و عمرش را زیاد می کند.
 • بارداری دختر اول ممکن است نشان دهنده نگرانی هایی باشد که او در زندگی از آنها رنج می برد و آرزوی نجات از آنها را دارد، مگر اینکه حاملگی از جانب مردی باشد که او می شناسد، زیرا این نشان دهنده وارد شدن او به روابط منفی با کسانی است که می بیند. غمگین است و فکر می‌کنی برای او زندگی می‌کنی، اما اگر آن مرد ناشناس برای او بهترین دفن است، شوهر خوب او را می‌زند و ممکن است بدون ازدواج پولی به دست آورده باشد.
 • و هر دختری که خود را حامله ببیند دلیل بر این است که در انتظار ازدواج است و در انتظار بچه دار شدن است، مخصوصاً اگر از آن احساس خوشبختی کند و حاملگی دختری که هنوز به حاملگی نرسیده به خاطر مادر باشد یا نزدیک شدن به بلوغ اوست و به دنیا آوردن باکره دلیلی بر آسیب پذیری اوست.
 • ابن سیرین می‌گوید: خواب حامله شدن زن، بیانگر این است که او در کار خود استقامت می‌کند و از آن مال و رشد و فزونی می‌گیرد، و غرور برای شکوه و ستایش او و شکل آن. و حاملگی زن شوهردار دلیل بر فزونی مال اوست، جز این که مرد او را در زن خود ببیند، دلیل بر آمدن نگرانی به اوست، در بیداری نشانه خیری است که به آن امید دارد و هدفی که او قصد دارد به آن برسد.

  و هر کس در خواب زن حامله ای ببیند، مضطرب و مضطرب می شود و امور پنهانی بر او ظاهر می شود; زیرا حاملگی بر مردم پوشیده نیست و هر کس در خواب زن حامله ای را ببیند و در بیداری صاحب فرزند شود، دلیل بر خیر بزرگی است که به او می رسد و ممکن است به شوهرش بازگردد، یعنی اگر زن باردار باشد. بخواهد باردار شود یا سعادتش با او ظاهر شود و اگر او را طرد کند، دلیل بر وقوع او در مشکلات و بحران هاست.

  اگر آن حاملگی در زن عقیمی باشد که زایمان نمی کند، این دلیل بر خشکسالی در خیر آن سال است، با فراوانی بدی ها در آن. چون محاکمه است و گفته شد: آبستن آن بیکاری افسارگسیخته است یا بعد از عقیم بارور است.

  و هر کس ببیند که دختری دونده به دنیا آورد، پسری به دنیا می آورد که بر اهل بیت او مسلط می شود، و گفته شد: از دنیا فراوان و از آخرت خیر آن بهره می برد. خواب با آنچه واقع است منافات دارد پس هر که پسری به دنیا آورد کنیز است و اگر کنیز به دنیا آورد پسر دارد.

  و حمل مرد در خواب، زیاد شدن زندگی دنیوی اوست، و گفته شد: اندوهی است بر قتلی پنهان. و ولادت مردی جاری است، مصیبتی نیکو، تسکینی نزدیک است، و از نسل او کسانی بیرون می آیند که بر اهل بیت او مسلط هستند. و ولادت او به فرزندی دلیل بر گرفتار شدن در اضطراب شدید است و اگر مردی ریسمانی در او ببیند، دلیل بر نگرانی سنگینی است که از ترس ظاهر و ظاهر او بر مردم پوشیده است.

  چه بسا ریسمان مرد دلالت بر نگرانی و مصیبت و نزدیکی دشمن او باشد و چه بسا دلالت بر عشق و شیفتگی داشته باشد و چه بسا بیانگر آن چیزی باشد که نر و ماده را در یک جا جمع کند یا چیزی را در جای نادرست بکارد یا آن را پنهان کند. شرطی که بر آن ظاهر شود یا نزد او وارد خانه او شود و یا در خانه او پنهان شود و چه بسا حاملگی او دلالت بر آن دارد که خود را با طناب از بین می برد و چه بسا دروغگوی محال بوده و چه بسا مخفی شده است. عقیده و عقیده فاسد او.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا