تعبیر خواب دیدن عشق معشوق در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن معشوق در خواب توسط ابن سیرین را تقدیم می کنیم، برخی معتقدند که احساس عشق یا دیدن معشوق برای کسی که آن را در خواب دیده خیر است، اما آنچه در کتب تعبیر آمده نشان می دهد. که این رؤیا حاوی معانی بسیاری از شر و مصیبت است و در اینجا مهمترین چیزهایی را که در این امر آمده است فهرست می کنیم.

تعبیر خواب دیدن عشق معشوق در خواب ابن سیرین

 • هر کس پس از مرگ خود را به زندگی بازگشته ببیند با ازدواج به معشوق می رسد و اتو کردن و سوزاندن در خواب عشق و آرزو است و هر کس در خواب وارد بهشت ​​شود با معشوق پیوند برقرار می کند و ادامه عاشق با معشوق
 • و هر کس در خواب به پروردگارش محبت کند، در دین نیرومند شود و در آن توانا گردد، و هر که محمد رسول الله را دوست بدارد، دلیل بر حسن پیروی و قوت یقین است، و چه بسا دلالت بر کسب فرزندان، و فراوانی رزق و روزی پول.
 • و هر که عاشق شود و پست باشد، به یاد او قیام می کند و ملامتش مشهور می شود و حجتش ظاهر می شود و بر ایمان و یقین می افزاید.
 • عشق در خواب: غم و پریشانی و کوری و کری و هر که نسبت به معشوق خود احساس محبت کند در امتحانی بزرگ گرفتار می شود و به قدر دلخواه در میان مردم شهرت می یابد و پس از مرگ پس از بیگانگی عاشق می شود.
 • و محبت در دل آزمایشی است برای صاحبش پس هر که در دل آزمایشی ببیند محبت است و هر که کاری کند که دلش دوست دارد به کاری می رسد که پایانی ندارد و هر که کسی را بشنود. به او بگو دوستت دارم بدش می آید و هر کس هر کاری را که دوست دارد انجام دهد هیچ مخالفتی مانع او نمی شود قلبش گناه دارد.
 • و عشق غم و اندوه است پس هر که خود را عاشق ببیند غمگین می شود زیرا هر که دوست دارد غمگین است و ممکن است دلالت بر پیدایش کلماتی نیز داشته باشد که از کتمان آن عاجز بوده است.
 • و هر کس در خواب محبتش را زیاد کند، پولش کم شود، پسرش بمیرد و زنش را طلاق دهد، و چه بسا دلالت بر فنا و گرسنگی و بیگانگی برادران و ابتلا به بیماری و سفر به نقاط دوری که مسافر در خطر است. .
 • و هر کس خود را در جهنم ببیند محبوب خود را رها می کند و شوق و عشق در خواب غفلت و نقص در دین بیناست و مردم را با زینت خود اغوا می کند و پس از آنکه هدایت یافتند گمراهشان می کند.
 • و هر کس محبوب خود را ببیند و با او همبستر شود، برای او یا برای محبوبش از روی پوست می ترسد، اگر محبوبش همسرش بود و در غیر محل با او آمیزش می کرد، ممکن است از او دوری کند و محبت است. مصیبت و یادگار است، اما عاشق در آرزوی نیکی یا فسق است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا