تعبیر خواب دیدن خوک یا خوک در خواب

تعبیر خواب خوک دیدن خوک در خواب را ارائه می دهیم، دیدن خوک به مردی اطلاق می شود که در جسد خود بزرگ است و طبیعتی ناعادلانه دارد، اما ممکن است دارای تعابیری نیکو باشد که خیر و رزق را برای دیدگان به همراه داشته باشد. آنم در خواب.آنام از تعبیر چنین خوابی.

تعبیر خواب دیدن خوک یا خوک در خواب

یکی از مهمترین تعابیر قدیم که از قدیم الایام برای دیدن خوک در خواب دریافت شده است، آن چیزی است که محقق بزرگ اسلام محمد بن سیرین در کتاب تعبیر رؤیاهای بزرگ خود آورده است که نکات زیر را بیان کرده است:

 • خوک: مردی با جثه درشت، مرفه، اما فاسد دین، پلید، بد کسب درآمد، خوش تیپ، کافر یا مسیحی، با نیرو و یاور و اسلحه، پست و گوشت خوک و موی او دلیل است. به دست آوردن پول از منبع حرام، و اهل آن مردی بارور شده اند، دین بد.
 • و هر کس ببیند که خوک را پرورش می دهد; فرمانروای قومی هم شد و هر که خوکی داشته باشد یا در جایی نگه دارد یا به او اعتماد کند به مال حرام مبتلا می شود و هر که از شیر آن بنوشد یا از فرزندش بگیرد مصیبت است. در پول یا ذهنش روی او می افتد.
 • و هر کس خود را سوار بر خوک ببیند، گرفتار قدرت و مالکیت و پیروزی بر دشمنش خواهد شد، و هر که مانند خوک راه برود. زودتر به شادی چشم رسید و هر که گوشت خوک پخته یا کبابی می خورد، پول حرام و فوری می خورد.
 • و هر کس خوکی را بر بالین خود ببیند، با زن فاسقی همبستر شود و هر کس در ظرف طلا آب بنوشد و خوک را ببیند که با او می نوشد، مردی با همسرش همبستر شود که برای خدمت به او وارد اتاق زنش شود. و هر که گراز وحشی ببیند، در مسافر فساد و تسلط نزاع کننده است.
 • و هر کس خوکی را ببیند که در دهکده ای راه می رود، اهل آن آن را نکوهش نمی کنند، زیرا تنگ و سختی است که بر اهل آن اثر می گذارد، و هر کس در زمینی که خوک در آن زندگی می کند، زراعت بکارد، کشت او تباه می شود و برای کسانی است که می خواست درگیر شواهدی مبنی بر شکست در انتخاب شود.
 • و هر کس خوک ماده را در خواب ببیند از کسانی است که فرزندان بسیار دارد و هر که ببیند خوکی را مبتلا کرد به آن امید داشت مردی را که بسیار خاردار است و از جانب پادشاه کثیر است مهار کند. خوک او صاحب مجموعه ای از پول است.
 • و هر کس در خواب ببیند که مانند خوک شده است، در کار خود مال فراوان به دست می آورد، ولی در ذلت و خواری با آن همه می ماند و در دین ضعف در خود وارد می کند.
 • و هر کس خوک را بکشد، دشمن خود را شکست دهد و گوشت خوک بخورد، برای کسب مال از حرام یا مرتکب گناه باشد، و هر که ببیند خوک جوان وارد خانه او شود، خدمت حاکم بر او می‌آید. احتیاط کن و هر که خوک را از خانه اش بیرون کند، کار سلطان را رها می کند.
 • و هر کس صدای بانگ خوک را بشنود، دلیل بر پیروزی بر دشمنان و پیروزی بر آنان و غنایمی است که دارند، و نیز ممکن است دلالت بر آمدن مال و امرار معاش و افتادن در تابوهایی که در آن اتفاق می‌افتد، مانند صدای او باشد. .
 • و اما تعابیر امروزی یا امروزی که در این زمینه آمده، همان است که امام نابلسی در کتاب تعبیر الانام در تعبیر خواب ذکر کرده است و در اینجا چنین آمده است:

 • خوک: در خواب، دشمن ملعون، قوی در مکر، فریبکار، مضطرب در هنگام مصیبت، چیزی می گوید و به آن عمل نمی کند.
 • و هر کس گراز وحشی ببیند باران سخت و سرمای سختی بر او می‌رسد، برای کسانی که در خشکی یا دریا حرکت می‌کردند، و نشانگر کسانی است که در برابر دشمن نیرومند مخالفانی دارند که شجاع و نادان و تیز زبان و زشت هستند.
 • و هر كه خوكى ببيند و بخواهد ازدواج كند با كسى كه مناسب او نيست ازدواج مى‏كند كه خوك اشاره به زن است و هر كه خوك ماده‏اى را در بستر خود ببيند با زن يهودى ازدواج مى‏كند و فرزندان خوك. برای کسانی که او را دارند نگران هستند.
 • گوشت خوک برای همه مردم مفید است، پس اگر آن را کبابی می خورید، خوب است که به سرعت پول یا امرار معاش به دست آورد و خوردن گوشت پخته آن، پول تجارت است.
 • و هر که خوک را در خواب ببیند از قوم یهود صاحب اختیار شد و هر که خوک را دید و با همسرش نزاع کرد، او را طلاق داد، یا این شر و نزاع است که بین مرد و اهل خانه اش در می آید. خوک‌های ماده شواهدی از تعداد زیاد بچه‌ها و گسترش فرزندان است.
 • و هر که ببیند خوک‌های کوچک وارد خانه او می‌شود، خدمت سلطانی می‌شود و اگر آنها را از خانه بیرون کند، آن کار را رها می‌کند.
 • هر کس در خواب ببیند که خوک به او اصابت کرده بر مردی بسیار خار می افتد و هر که خوک بسیار داشته باشد مال زیادی به دست می آورد و هر که خوک شود بارور و نیکو و ذلیل است. روح، و هر که با خوک بجنگد، بر دشمن حیله گر پیروز خواهد شد.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا