تعبیر خواب دیدن میخانه در شراب خوری در خواب

تعبیر خواب دیدن میخانه در شراب خوری در خواب

تعبیر خواب دیدن میخانه، شراب خوری در خواب را ارائه می دهیم، میخانه مکانی است که برای نوشیدن شراب یا شراب تعیین شده است و دید آن دارای معانی خوبی مانند رفع نگرانی و فراموشی گذشته دردناک است. ولى از جهاتى از شر كه در دامن خود نگرانى و مصيبت است مبرا نيست، شراب و شراب نوشيدن از اين جهت يكى است، مهم ترين مطلبى را كه در اين زمينه از مفسر امام محمد بن سيرين ذكر شد، مى پردازيم. خدا رحمتش کند که در کتاب معجم تعبیر خواب آمده است.

تعبیر خواب دیدن میخانه در شراب خوری در خواب

 • شراب خوری: در خواب بیانگر فعالیت و رهایی از ضعف است و یا رفع غم و غصه و رفتن ارواح برای زدودن فکر در آنهاست.
 • نوشیدن شراب برای کسی که دانا بود، دلیل بر افزایش علم اوست. این به دلیل افکاری است که هنگام نوشیدن به انسان ارائه می شود و از نوشیدن شرابی که از انگور تهیه می شود، خوردن انگور به موقع است.
 • و هر که خود را در میخانه ببیند که شراب می‌فشاند، سلطان را خدمت می‌کند و کارهای بزرگی بر دست او انجام می‌شود، و هر که در شرابی که میوه‌های فراوان دارد، به مجلسی دعوت شود، به جهاد یا شهادت و نوشیدن شراب دعوت شود. درمان بیماری هاست
 • و هر که در میخانه شراب آمیخته با آب نوشید، از شراکت پولی به دست آورد، یا از زنی پول بگیرد و در آن منفعت بگیرد، و هر که بعد از نوشیدن به مستی بیفتد، پولی به او برسد، و یا به او برسد. قدرتی است که بیننده است و مستی بعد از ترس امان است. زیرا مست از هیچ چیز نمی ترسد.
 • و هر که در بار بود و جامه خود را از مستی پاره کرد، نشانگر وسعت نعمت بر اوست، و طغیان از فراوانی مال، و شراب، مال و قدرت بسیار است به اندازه ای که از جنون به دست آورد، و دیدن. شراب برای کسی که می خواهد ازدواج کند موافقت می کند.
 • میخانه به خانه های زنا گفته می شود که در بعضی از آنها این کار را انجام دهد، اگر زن ببیند که در داخل میخانه است، زناکار است و چه بسا حکایت از جامعه عابد در افتادن به گناه و نگرانی دارد. این به این دلیل است که بد است.
 • و هر کس خود را در بارگاهی با یکی از آنان ببیند که مریض بوده است، وقت مرگ اوست، و اگر عابد بود و از فتنه می ترسید، اگر از اهل تقوا بود، از دین خود مرتد شد. الکل نشانه انزوا و از دست دادن موقعیت است.
 • و هر کس در باری مست شود که مشروب ننوشد، نگران و ترس و وحشت است و شراب آمیخته به آب، حرام است و شراب آمیخته با مقداری حلال، و هر کس مشروب بنوشد و عقلش را از دست بدهد و مستی کند، به حرام می رسد.
 • و گفته شد که شکر برای زن و مرد مضر است زیرا که نشان دهنده جهل بسیار است و هر کس آن را بنوشد و برای آن رقیبی نبیند به حرام بسیار می زند و اگر بیند که در او نزاع می کند. جام، سپس به اختلاف و مصیبت می افتد.
 • و هر کس نهری از شراب را ببیند که در میخانه جاری است، در دنیای خود به آزمایشی می‌رسد و اگر در آن وارد شود، به اندازه خیس شدن در وسوسه می‌افتد، و شراب نشان می‌دهد که دل‌ها از آن چه پر شده است. فتنه و شر
 • و هر کس در میان گروهی از مردم در مکانی غیر از میخانه شراب بنوشد، دلیل بر ظلم اوست، زیرا او سخنگو و فاسق است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا