تعبیر خواب دیدن حاکم در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن حاکم در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب دیدن حاکم در خواب توسط ابن سیرین والی یا حاکمان در خواب را تقدیم شما می کنیم.

تعبیر خواب دیدن حاکم در خواب ابن سیرین

 • هر كه زمامدار مكان را خوب ببيند به مقصود مي رسد و آنچه را كه از نظر علم يا مال مي خواهد به دست مي آورد.
 • و هر کس حاکمی را ببیند که از مردی دیوانه یا کم فهم از دیوانه و رفتگر یا احمق شهادت می گیرد، نشانگر پذیرش هدایت یا مشورت او یا تمایل او به نیکوکاران است. اهداف
 • حاكم به والدى كه خون و واژن را كنترل مى كند، يا او مادر، ارباب و مؤدب است، و آنچه را كه شخص از علاج خواسته از حق مى خواهد، و به فرزند خردسال محكوم در صورت ديدن، اشاره مى كند. که فرمانروا شده است، سپس در اعمالش هدایت شده و مباح است.
 • و سلطان در خواب خدای تعالی است و راضی دیدن او دلیل بر رضایت اوست و دیدن او خشمگین دلیل بر ظهور امری است که فساد در آن دین است و هر که از فرمانروایی روی آورد مقام بلندی پیدا می کند. و هر که با امام همراه شود به مقامی می رسد.
 • و هر که ببیند حاکم او را با سخنان زیبا پند می دهد و هر که امام با او سخن بگوید عزت پیدا می کند، این دلیل بر حسن حال اوست.
 • و هر کس وارد خانه حاکم شود به عزت و رفاه می رسد و اگر چیزی به او بدهد محترم می شود.
 • و هر کس رعیت را ببیند که فرمانروای خود را می‌ستایند، پیروز می‌شود و اگر مستی بر او بپاشند، شنیدن سخن آهسته او از آنان است.
 • و هر کس فرمانروای دو شاخ را ببیند حکومتش بین مشرق و مغرب دراز می‌شود، اگر ببیند که مانند عموم مردم در بازار راه می‌رود، دلیل بر افزایش قدرت اوست، و هر که بیند جدال می‌کند. سلاطین یک مکان، بلندی و برتری کسانی که در میان آنها پیروز شدند.
 • رؤیت حاکم نیز بر خیاط دلالت می کند و مساح به خاطر شرایط سخت و ذلیلانه اش و هر که به فرمانروایی تبدیل شود و شایستگی آن را نداشته باشد نشان از نزدیک شدن مرگش دارد، زیرا هر که بمیرد بر او تسلط ندارد.
 • و هر کس ببیند حاکم به جایی که در مقام خود نباشد وارد می شود، نشان می دهد که در آن مکان مصیبت وارد می شود و هر که با حرم امام بخوابد، از حرم او غیبت می کند و هر که امام را بکشد به اسارت می افتد یا غم و اندوه
 • و هر کس رعیت را ببیند که بر حاکم خود دینار پراکنده می کند، سخنان تندی از او می شنود، و اگر بر او سنگ پرتاب کنند، دلیل بر این است که سخنان تند او را شنیده اند، و اگر او را با تیر پرتاب کنند، دلیل بر دعای آنان است. و اگر یکی از تیراندازان به او بیفتد به مصیبت می افتد.
 • و اگر امام خود را در حال تنهايى ديد و مردم از او پذيرايى كردند، بيانگر آن است كه مرگش نزديك است و بيمارى امام دليل بر ظلم اوست.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا