تعبیر خواب دیدن گردو یا نارگیل در خواب

تعبیر خواب دیدن گردو یا نارگیل در خواب، تعبیر دیدن آجیل در خواب، بالا رفتن از درخت نارگیل در خواب، از جهات شر در تعبیر به دلیل تندخویی مبرا است. طبع و سختی پشت او در اینجا مهم ترین چیزی را که در این بینش از نظر امام محمد بن سیرین رحمه الله آمده است، برمی گردانیم.

تعبیر خواب دیدن گردو یا نارگیل در خواب

 • گردوی هندی یا معروف به نرجی بعضی گفتند: مالی است که ببیند از طرف مردی عجم می گیرد و بعضی گفتند: دلیل بر منجم مرد است، پس هر که آن را ببیند. خود را فالگیر یا فالگیر می بیند، تحت تأثیر میوه های گردو قرار می گیرد.
 • گردوی هندی اشاره به برادران و رؤسای جمهور و گردو به سلامت جسم و روح و طول سفر رنج می برد.
 • و نارگیل اشاره به سخنان کاهنان است و هر که از آن خورد به گفته آنان ایمان آورد و نرگیل دلیل بر التهاب است زیرا در روده آتش افروخته است.
 • هر که گردو در جعبه ببیند، پول زیادی به دست آورده است. چون فقط بعد از شکستن خورده می شود.
 • هر که ببیند گردو را از باغی چید، از مال زن گرفتار می شود.
 • و هر كه ببيند با ميوه گردو بازي مي كند به مال حرام مشغول است و تمام ميوه هاي گردو اگر پوست كند دلالت بر آن دارد كه روزي آساني به دست مي آورد و هر كه پوست كندن سخت باشد. میوه ها، او در تنگنای زندگی و فقر است.
 • کسی که نارگیل می فروخت فقیر شد و کسی که آجیل را دفن کرد از پس انداز پول گرفت.
 • درخت گردو به مردی غیر عرب بخیل اشاره دارد که شوخی، سخت، تسخیر ناپذیر، صاحب مال و یاور است، پس هر که خود را در حال بالا رفتن از درختی از آن ببیند، به مردی عظیم الجثه با این صفات وابسته است و اگر از آن فرود آید، رابطه بین او و صاحبش که با اوست کامل نمی شود.
 • و هر کس از بالای درخت گردو بیفتد بمیرد و صاحب عظیمش باقی بماند و اگر نمرد جز اینکه دست یا پاهایش شکسته باشد در آستانه هلاکت است به بلای بزرگ می افتد. و اگر درخت بیفتد، آن همراه هلاک می‌شود و صاحبش از پول او به ارث می‌رسد.
 • هر که خود را در حال قطع درخت گردو ببیند، عجمی را می کشد و هر که درخت خود را بکارد، بین مردم اختلاف می افکند.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا