ترازو در خواب و تعبیر دیدن وزن در خواب

نماد ترازو در خواب تعبیر دیدن ترازو منظم و ترازو دیجیتال در خواب وزن و پیمانه تعبیر خواب ترازو برای زنان و مردان ترازو متوسط ​​و ناکارآمد در خواب. و بسیاری موارد دیگر از دیدن ترازو در خواب

ترازو همیشه نشان دهنده عدالت و قضا بوده تا زمانی که دادگاه ها آن را به عنوان شعار در نظر گرفته اند.در تعبیر خواب تلاقی زیادی بین نماد میزان آشنا و تعبیر دیدن ترازو در خواب خواهیم یافت به طوری که ما می توانیم با هم در مورد موارد مختلف دیدن ترازو در خواب بیاموزیم.

در این مقاله؛ نماد ترازو را در خواب از طریق می شناسیم تعبیر رؤیت ترازو برای زن و مردتعبیر دیدن ثقلین در خواب و وزن كردن چیزها در خواب تعادل صحیح و نامنظم بودن تعادل یا تدلیس در خواب و موارد دیگر دیدن ترازو در خواب با استناد به مهمترین كتب تعبیر خواب علاوه بر این. به تعابیر متمایز که توسط مترجم خواب در سایت شیرینی آن برای شما ارائه شده است.

«آنچه در ترازو در خواب اشکال دارد، خواه نادرست باشد یا عادلانه، در عدالت و قضاوت منعکس می شود».ابن سیرین می گوید: دیدن ترازو در خواب، بیانگر الگوی انسان است، ترازو در خواب ممکن است حکایت از قضات و معلمان و علما باشد و ممکن است دلالت بر قرآن داشته باشد، پس اعتدال ترازو عبارت است از اعتدال بیننده و عدم تعادل آن عدم تعادل آن است و آن در امور اخلاقی از قبیل امانت و صداقت و مانند آن است و اوزان آن احکام قاضی و عدالت او و رکن ترازو بدن او است و و ترازو نشانه عدالت است زیرا پول ترازو در خواب به سمت راست است پول حاکم به مدعی و تمایل ترازو در خواب به سمت چپ میل است. از حاكم به مدعي و ترازوي معتدل در خواب عدل است و مضطرب ظلم و ظلم است و ترازوي علوفه در خواب بيانگر خزانه دار پول است ولي اگر ترازو از چرم باشد. نشان دهنده تجارت و بازرگانان است.

ترازو در خواب به تعبیر شیخ نابلسی حکایت از عدالت در گفتار و کردار دارد و دیدن عیب یا سوراخ ترازو در خواب نشان دهنده رشوه خوار است خواب مطالبه حق است و هر که نگه دارد. تعادل از سنت پیامبر پیروی می کند.

و تعبیر خواب را در شیرینی خود می افزاید

 • ترازو در خواب به معنای عدل، به معنای حساب، روز حساب، داد و ستد و انتخاب، تعادل، مالی و تعادل در معاملات است.
 • دیدن ترازو با اشاره گر یا ترازو که روی فنرها کار می کند نشان دهنده نظارت بر رفتار است، در حالی که ترازو دیجیتال در خواب توضیح می دهد که نشان دهنده مسئولیت پذیری و پشیمانی از گذشته است.
 • دیدن ترازو بدون دو ترازو بیانگر اقدام بدون مطالعه امکان سنجی آن است و دو ترازو در خواب امری مقایسه و انتخاب است.
 • و هر کس در خواب ترازو را به دست بگیرد صاحب وجدان زنده است و اما دیدن ترازو در حال دزدی در خواب دلالت بر آن دارد که بیننده مشروب می خورد و فریب آن را می خورد و هر که ترازو را دزدید. در خواب فریب مردم را می خورند و هر که ببیند ترازو هدیه می گیرد، نصیحت و راهنمایی می شود.
 • ابن سیرین می گوید: هر که ترازو را در دست داشت بر صراط مستقیم بود، وزن کردن طلا یا گذاشتن طلا در ترازو جریمه است و دیدن سنگینی پول یا پول نشان دهنده شهادت دروغ در موارد مشهود است (بخوانید تعبیر دیدن مال. و پول در خواب)… و اما وزن مشک در خواب، انذار و انذار بیننده است و مشتاق به ادای نذر و حسابرسی است، به روایت شیخ النابلسی.

  و تعبیر خواب به شیرینی خود از دیدن سنگینی اشیاء در خواب می افزاید

 • رؤیت ثقلین در ترازو دلیل بر تعادل بین بیننده و دارایی است.
 • وزن سبزی و میوه در خواب راهنمای حفظ نعمت است (تعبیر دیدن سبزی و معنی دیدن میوه ها در خواب را بخوانید).
 • وزن کثیفی در خواب ممکن است نشان دهنده وزن موی نوزاد و ارزش دادن آن در صدقه باشد (معنای دیدن خاک در خواب را بخوانید)
 • راهنمای حسابداری وزن طلا به کار.
 • وزن كردن نقره در خواب، ركعت شمردن، يا تسبيح، و خداوند اعلم ( تعبير ديدن نقره در خواب را بخوانيد).
 • وزن آهن در خواب برنامه ریزی برای ساخت یک پروژه و همچنین وزن مس در خواب، مطالعه یک ایده یا پروژه است.
 • تعبیر خواب درباره دیدن پیمانه ها و وزن ها در خواب می گوید در شیرینی آنها

 • تعبیر دستکاری وزن و ترازو در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب با اهل جهنم کار می کند و او از بدکاران است.
 • دیدن وزنه های سنگین در خواب بیننده خواب را نگران و سنگین می کند.
 • دیدن وزنه های طلا در خواب بیانگر طمع و بخل است (تعبیر دیدن طلا در خواب را بخوانید).
 • دیدن وزنه های نقره در خواب، بیانگر سجاده و لوازم عبادت از قبیل وسایل طهارت مانند آب و مانند آن است.
 • وزن های سنگ در خواب بیانگر فقر و نیاز است (تعبیر دیدن سنگ در خواب را بخوانید).
 • هر که ببیند دنبال یکی از پیمانه ها یا ثقلین می گردد و آن را نمی یابد، در پی قدردانی و احترام است.
 • تعبیر خواب در سایت شیرین خود از دیدن فلس در خواب برای زن می گویددیدن ترازو برای زن به طور کلی بیانگر مقایسه او با دیگران است و دیدن خیانت به وزن بیانگر آرایش و آرایش است.تعبیر افزایش وزن در خواب برای زن بیانگر افزایش حیثیت و ارزش او در بین مردم است، مگر اینکه در بیداری از چاق شدن می ترسد، پس از همان نگرانی هاست، زیرا دیدن کم وزنی در خواب، بیانگر رسوایی او برای خود است و خدا بهتر می داند، میزان طلا در خواب زن، بیانگر خواب اوست. و ترازوی نقره ایمان اوست، اما کسی که در خواب شوهرش را روی ترازو قرار می دهد، شوهرش را با شوهران دیگر دوستان یا فامیل خود مقایسه می کند، دیدن ترازو در خواب نشان دهنده انکار است. شریک صمیمی و مسئولیت پذیری خانواده و میزان دقیق در خواب برای زن بیانگر ذهن و هوس و امیال اوست و در مورد ترازو که نتیجه نادرست می دهد تصمیم گیری او در دوران قاعدگی یا پس از زایمان است. خدا بهتر می داند.

  تعبیر خواب موارد دیگری را نیز به تعبیر دیدن ترازو در خواب می افزاید

 • شکستن ترازو در خواب بیانگر عصبانیت و احساس است.
 • دیدن ترازو بعد از استخاره مساوی سود و زیان.
 • دیدن ترازوی اغنیا در خواب حساب زکات مال اوست (تعبیر دیدن زکات و صدقه را در خواب بخوانید) و دیدن ترازو برای فقیر ثواب صبر او است.
 • دیدن ترازو برای تاجر در خواب که زکات مال خود را بدهد و کشاورز محصول خود را درو کند (تعبیر دیدن زراعت را در خواب بخوانید).
 • دیدن ترازو مؤمن در خواب میزان اخلاق و اعمال او است و همچنین دیدن میزان کم ایمان بیانگر میزان اعمال اوست.
 • دیدن میزان صاحب قدرت حاکی از عدالت او در میان گله اوست.
 • گوستاو میلر، تعبیر خواب معروف غربی، در تعبیر دیدن ترازو در خواب می گوید: دیدن استفاده از ترازو در خواب بیانگر رفتار درست و خوشبختی در زندگی است.
 • منابع و مراجع addremove

  1. کتاب «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.
  3. کتاب معطر الناس در بیان خواب شیخ عبدالغنی النابلسی.
  4. کتاب «دایره المعارف تعبیر خواب»، گوستاو میلر.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا