تعبیر خواب دیدن تشییع جنازه در خواب

تعبیر خواب دیدن تشییع جنازه در خواب تعبیر دیدن تشییع جنازه میت تعبیر دیدن تشییع جنازه تعبیر خواب پیاده روی در تشییع جنازه معانی زیادی از خیر و کسب روزی با فراوانی دارد. ولى خالى از وجوه شرورى كه حاكى از گسترش امراض و مرگ و ارتكاب گناه است، نيست، از اين رو، اين خواب در خواب تعابير زيادى دارد، آنچه را كه در اين زمينه آمده از جهاتى كه امام فرموده است استخراج مى كنيم. محمد بن سیرین رحمه الله.

تعبیر خواب دیدن تشییع جنازه در خواب

تشییع جنازه یکی از چیزهایی است که ممکن است بسیاری از مردم از دیدن آن خوشحال نشوند، بلکه ممکن است بر شرایط و میزان خوش بینی آنها در آن روز تأثیر بگذارد، اما آنچه در این خواب ذکر شد تنها به این امر محدود نمی شود، بلکه چیزهای خوبی است. معانی در خواب به چنین رویایی رسید، و آنچه در آن آمده جنبه زیر است:

 • هر کس تشییع جنازه یکی از مردگان را ببیند به یکی از قبرستان های معروف می برند. این حقی است که به صاحبانش می رسد و هر کس در جنازه نماز بخواند با مردم در خدا برادری می کند و هر کس را در تشییع جنازه بر تابوت حمل کنند نشان از آن دارد که از مقام حاکمی پول گرفته است و تشییع جنازه مرد است
 • هر که خود را بر تابوت ببیند، مالش زیاد شود و هر که بر تابوت نهاده شود و بر دوش مردم حمل شود، مقامی خواهد یافت و قضاوت و مقامی پیدا می‌کند و به اندازه‌ای که مردم از او پیروی کردند، پیروانی خواهد داشت. آنچه او می خواهد، و زندگی خود را با عدالت به پایان می رساند.
 • اگر زنی خود را مرده ببیند و روی تابوت خواب ببیند و در تشییع جنازه شرکت کند، ازدواج می کند و حاملگی روی تابوت در خواب بر اساس سرنوشت او یا سفر در دریا یا خشکی است و هر که انجام دهد. در تشییع جنازه مسافری را وداع گفت و گفته شد: تشییع جنازه دلیل بر گرفتن قیراط از ثواب است، اگر دفن آن را ببیند از دو قیراط بهره می برد و فقط خداوند می تواند ارزش قیراط و آن را بشمارد. عظمت
 • دیدن تشییع جنازه در خواب بیانگر معانی منفی بسیاری است که در صورت تحقق آن ممکن است موجب ترس شود و جهاتی که در این امر ذکر شده فراوان است و آنچه در این وجه آمده چنین است:

 • هر که در خواب تشییع جنازه ای را دنبال کند، از حاکم فاسدی پیروی کرده است، و هر کس جنازه ای را در بازار ببیند، دلیل بر گسترش فساد در آن است، و هر کس جنازه ای را ببیند که در هوا راه می رود، نشانه مرگ مردی است. مسافری در تبعید یا شاید مرگ رئیس جمهور یا عالمی است که مردم را از دست دادن او ناامید می کند و هر که بر روی زمین پشت مراسم تشییع جنازه راه می رود در کشتی است.
 • هر کس تشییع جنازه زیادی را در مکانی ببیند، خانواده اش زیاد فسق می کند، و هر کس جنازه ای را ببیند که زنان پشت سر او راه می روند و مردان را در آن ندیده اند، دلالت بر آن دارد که از حاکمی، اموری مانند ظاهر زنان پیروی می شود. اگر محجبه باشند از امور مبهم است و اگر نباشد از امور معلوم است و یا ارزشهایشان را در پی تشییع جنازه می گیرند.
 • هر کس را در تشییع جنازه بر تابوت حمل کنند و مردم ببینند که بر مرگ او شادی می کنند و بر او گریه نمی کنند، این نشان دهنده عاقبت بد است.
 • گفته شد: تشییع جنازه مردی منافق است که فاسقان را به دست خود هلاک می کند و تشییع جنازه به اسارت در می آید، پس هر که خود را در تشییع جنازه ببیند و کسی او را حمل نکند به زندان می افتد و هر که را بر گردن کنند. مردان در مراسم تشییع جنازه؛ مردم را به بردگی می گیرد و به آنها ظلم می کند.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا