تعبیر خواب دیدن پیشانی سیاه و سفید در خواب

تعبیر خواب دیدن پیشانی سیاه و سفید در خواب

تعبیر خواب دیدن پیشانی سیاه و سفید در خواب توسط ابن سیرین را ارائه می دهیم که پیشانی در هنگام دیدن آن در خواب معانی زیادی را بیان می کند و این معانی با توجه به صحنه های مختلف خواب متفاوت است و سفید شده است. رنگی است و ممکن است به رنگ های بسیار دیگری تبدیل شود، علاوه بر آن چیزی که صاحب خواب از وسعت یا باریکی اندازه آن می بیند، بنابراین ساعت ها این خواب را می بیند تا تعبیر دقیقی از آن پیدا کند و در اینجا ما مهمترین حقایق را در این جنبه از تفاسیر واقع بینانه فهرست می کنیم.

تعبیر خواب دیدن پیشانی سیاه و سفید در خواب

خوش رنگ بودن پیشانی در خواب و شکل آن نشان دهنده باروری و فرج است و آنچه از آن بر می آید سهولت در کسب روزی و وسعت در آن است، مرد و جایگاه او و آنچه در آن زیاد شد نشان دهنده قد آن است. و در آن افزایش یابد.

و هر کس ببیند که پیشانی خود را با گشادگی نیکو سفید می کند، این نشان می دهد که فرزندی نیکو نصیب او می شود که سرور اهل بیت او باشد، یا بر سخاوت و انفاق خالصانه، یا دلسوزی برای گرفتاران نگرانی و غم

و هر کس پیشانی خود را ببیند در جایی که برای نماز می‌داند سفید شده است، بینش او حکایت از قوت ایمان و کثرت نماز دارد، و کسی که بر سفیدی پیشانی‌اش افزود تا به سرخی نزدیک شود. دلالت بر حیثیت و برائت از امراض دارد یا پذیرش و اقبال فراوان، چنانکه سرخی صورت و گونه ها حکایت از حیات یا ترس از خدا دارد.

و هر که گونه خود را صاف و بدون زخم و زخم و سیاهی ببیند، در دنیا مژده می‌یابد و حال خود را بهبود می‌بخشد و لذت و شادی می‌یابد و صورتش بر خلاف رنگ بدنش سفید است. اینکه او در حال اعلام خیر و شر در روح اوست.

و هر که ببیند مو بر پیشانی سفیدش می روید، دلالت بر آن دارد که به قرض افتاده و بر او چیره شده اند، و هر که ببیند پیشانی دیگران را تغییر رنگ داده تا سفید خالص شود، این نشان دهنده حال خوب دیگری است. و زيبايي اعمالش و هر كه بيند از پيشاني سفيدش عرق مي ريزد از خدا زنده است و اين نيز نشان مي دهد كه او از درآمد حلال براي خود و خانواده اش كفايت مي كند و صورتي پاك با سپيدي و حال خوبش دليل است. شادی و خشنودی، چه برای زنده و چه مرده.

و هر کس پیشانی زن یا فرزندش را سفید ببیند، دلیل بر نعمتی است که جانشان به همراه دارد، و هر کس او را دو چهره ببیند، یکی سفید و دیگری بر عکس، نشان دهنده عاقبت بد و رنج نفاق است.

هر که در پیشانی یا پیشانی خود عیب ببیند، مانند کوچک شدن یا سیاهی آن، بیانگر کاهش حیثیت و حیثیت است، پیشانی او با سلب حق خداوند متعال بر مالش، بخل ورزید.

و هر کس در خواب پیشانی خود را تیره‌تر ببیند، نشانگر کوشش او در نماز و بدعت در آن است، در سرنوشت و منزلت، یا خواری نسبت به مقام صاحب آن در میان مردم.

و هر کس در صورت خود شکافی ببیند که در آن سیاهی باشد یا ترک بخورد، نشانگر بی حیا است، و هر که پیشانی خود را زرد کند، مرض و کک و مک در آن، دلیل بر گناهان بسیار است، و هر که سیاه پوست بود صورت یا پیشانی خود را سیاه دید، به نیکی رسید و از اهل تقوا بود.

و هر کس رنگ صورتش را ببیند سیاه شده و زن حامله ای دارد که دختری کبود است، اگر ببیند که زن ندارد، دلیل بر نافرمانی و گناهان بسیار است، و هر که بیند موی پیشانی سیاهش به عواقب قرض می ریزد و چه بسا حیثیتش کم شده و عزتش در میان مردم سلب شده است و هر سیاهی بر خلاف آن چیزی است که در واقع شاهد ضرر جانی و مالی و ارزشی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا