تعبیر خواب دیدن پیشانی یا پیشانی در خواب

دیدن پیشانی صورت یا آنچه در خواب به پیشانی معروف است، بر حسب آنچه در خواب دیده می شود زیبایی، زیبایی یا زشتی آن، بیانگر تعابیر زیادی از بلندی و مقامی است که صاحب آن از آن برخوردار است. در ناحیه‌ای که چشم‌ها را تا جلوی سر دنبال می‌کند و بینایی آن تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد، ممکن است رنگ آن به سفید یا سیاه تغییر کند و همچنین دیده شود که طول آن کم یا زیاد شده است. می تواند در معرض خاراندن یا ضرب و شتم قرار گیرد.

تعبیر خواب دیدن پیشانی یا پیشانی در خواب

ابن سیرین گفت: دیدن پیشانی یا پیشانی در خواب خوب است

خوش فرم بودن پیشانی یا پیشانی، نشانه ی نیکی در زیستن است و گواه شادی و خوشی با رزق و روزی وسیعی است که در آن رسوخ می کند و تسکینی دائمی دارد، و افزایش خوبی که در آن رخ می دهد، افزایش است. باروری و قناعت، هر که آن را برافراشت و نعوظش دوام آورد، هر که ببیند پیشانی او سرخ شده است، در میان مردم پذیرفته می شود و از بیماری ها پاک می شود.

هر کس پیشانی خود را زیاد یا به مقدار نیکو دراز کند، بیانگر افزایش حیثیت و فزونی آبرو و منزلت است و چه بسا این امر مستلزم داشتن فرزند پسری است که بر خانواده اش مسلط باشد و هر که ببیند. از آهن یا مس شده است و از حالتی است که خوب می شود و همچنین برای کسانی است که در گذراندن روزی خود سختی یا خستگی داشتند و هر که پیشانی خود را نورانی دید، دلالت بر سخاوت او در طبیعت دارد. هزینه های کلان او برای مردم

و هر كه جاى پيشانى خود را بر زمين بيند كه نماز را در آن نبيند، ديده او حاكى از قوت ايمان و عظمت تقرب او به خداى تعالى است و هر كه در آن ماهى بيند كه پيش از آن به او حمله نشده بود. رؤیت او حاکی از آن است که عبادات بزرگی مانند زکات و نماز را انجام داده است.

و هر كه بيند صورتش سياه شده و ناحيه پيشاني اوست، و زن حامله‌اي دارد كه دختري به دنيا آورده است، اين مطابق فرموده خداوند متعال است: «و اگر يكي از آنها را شاد كنند. بشارت زن، صورتش سیاه می‌ماند.} این مطابق قول حق تعالی است، {از آثار سجده بر چهره‌هایشان آثاری است} که زردی صورتشان است. نشان دهنده آن است.

و هر کس ببیند عرق از پیشانی او جاری می شود، نشانگر حیا و نجابت اوست، و هر که پیشانی بزرگی داشته باشد، غرورش زیاد شود و زیبایی پیشانی، دلیل بر حسن حال صاحبش است، خواه او باشد. در میان اهل حیات یا مرگ، و پیشانی خوب فرزند و دختر، دلیل بر برکت در آنان است.

ابن سیرین از شر دیدن پیشانی یا پیشانی در خواب گفت

هر کس در پیشانی خود عیب ببیند مانند کوچک شدن یا خراشیدگی، بینایی او به اندازه ای که دید، نشان دهنده کمرنگ شدن حیثیت و منزلت اوست و هر که ببیند پیشانی او آهن یا مس شده است و از آن جمله نیست. اهل الشرایط و یا از عوام بود، به حرف او افتاد و منفور شد.

و هر کس پیشانی دیگری را ببیند از آن چیزی که می داند باریکتر شده است، این نشان دهنده بد اخلاقی آن دیگری است پس از حسن آن، دلیل بر بخل اوست، یا امتناع از برداشتن حق خدای متعال در مالی است. انکار صدقه

و هر کس زخم یا زخمی بر پیشانی خود ببیند، دلیل بر مبتکر بودن او در نماز واجب است، یا از کسانی است که سجده و رکوع آن را تمام نمی کند، و ممکن است بیانگر مواجهه با او با سخنان زشت باشد. از مقام خود فرود آمد، و گفته شد: زشتی پیشانی، دلیل بر ابتلا به بیماری ها و غم ها، و نقص صورت از ترک یا پارگی، دلیل بر حیات و آنچه در آن کم است، و نیکویی آن است. یکپارچگی یا سرخی آن گواه بر عفت صاحبش است.

و هر که ببیند پیشانی او زرد شد، این دلیل بر ابتلای او به بیماری است یا اندوهی است که به صاحبش می رسد، و ممکن است حکایت از حسد و ریا کند.اهل حبشه یا سیاهان و پیشانی او را دید. سفید رنگ که نشان از نفاق یا نفاق اوست و کک و مک های روی پیشانی گواه گناهان بسیار اوست.

و هر کس مویی را که برای او روییده بر پیشانی یا در جایی که معمولاً نمی روید ببیند، بیانگر از بین رفتن حیثیت او یا گرفتار شدن در قرض های بسیار است، و هر کس در پیشانی خود تغییرات بسیاری را ببیند. پس او مرد مزاجی است و هر که در پیشانی خود کجی و تاریکی یا خاک ببیند این از روی فساد دین و بی احترامی است و هر که در چشم یا صورتش کبودی ببیند جنایتکار است. به فرموده حق تعالی: {و ما جنایتکاران را در آن روز به رنگ آبی زنده می کنیم}.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا