تشییع جنازه در خواب و تعبیر راه رفتن در جنازه و تابوت

تشییع جنازه در خواب و تعبیر راه رفتن در جنازه و تابوت

علامت تشییع جنازه در خواب تعبیر تشییع جنازه شخص ناشناس و رؤیت راه رفتن در تشییع جنازه تعبیر خواب تشییع جنازه زنده و تشییع جنازه مرده در خواب تعبیر نماز میت و تشییع جنازه کودکان، دیدن تابوت در خواب و تعبیر گریه در تشییع جنازه

تعبیر خواب در سایت هالوها می گوید تعبیر کلی دیدن تشییع جنازه در خواب، نشان دادن حال بندگان، کار، بازار و معاملات بین مردم است. با هم آشنا بشیم تعبیر تشییع جنازه در خواب و دیدن تابوت، از طریق تعبیر رؤیت پیاده روی در جنازه و خواب نماز میت و موارد مختلف دیدن تابوت در خواب، علاوه بر تعبیر دیدن جنازه در خواب برای زنان مجرد و متاهل و برای زنان به طور کلی

ابن سیرین می گوید دیدن تشییع جنازه در بازار حاکی از نفاق بازاریان استو هر که تشییع جنازه را در آسمان ببیند یا در هوا در حال پرواز باشد، این حکایت از مرگ مردی با قد و قامت در خارج است و ممکن است پیشوا یا عالم باشد.

شیخ النابلسی می‌گوید: تشییع جنازه در تعبیر ممکن است به مردی متواضع باشد که در میان مردم شرور به دست او توبه کند یا هلاک شود. و هر كه در خواب ببيند كه در جنازه او كسى او را حمل نمى‏كند، حبس اوست، شايستگى او در تشييع جنازه اوست و بلكه اگر او را ملامت كنند و تشييع در خواب، دلالت بر وداع با مسافران دارد.

امام خلیل بن شاهین ظهیری می‌گوید: دیدن مردمی که در صفوف جنازه راه می‌رفتند و صاحب جنازه زنده و معروف بود. دلالت بر این دارد که صاحب تشییع جنازه بر مردم مسلط است ولی ظالم و ستمگر است و اما دیدن تشییع جنازه در حال پرواز در خواب بیانگر مرگ مرد بزرگی است و اما راه رفتن تابوت بر روی زمین در خواب. خواب بدون حمل دلالت بر مسافرت مرد و ازدواج مجرد و فساد بدهی شوهر به زن شوهردار است و کی گفته است. خواب تشییع جنازه ام را دیدم و کسی آنجا نبود. این حکایت از تغییر حال او از شرف به ذلت دارد و کسی که ببیند جنازه را انجام می دهد و امور آن را اداره می کند دستور عروسی یا عروسی را به عهده می گیرد و در خواب تابوت را به دوش می کشد. ممکن است دلالت کند که بیننده برای مردی که مستحق شفاعت نیست شفاعت می کند و خداوند متعال آری و داناتر است.

و تعبیر خواب به شیرینی خود از دیدن تشییع جنازه در خواب می افزاید

 • هر کس تشییع جنازه خود را به طور کلی در خواب ببیند، غم و اندوه اوست برای آنچه عمرش تلف شده است، و هر کس در خواب خود را بر دوش ببیند، با انجام کاری به مردم نفع می رساند، اما هر که ببیند او را بر دوش نمی برند. تشییع جنازه ممکن است بیمار یا زندانی شود و خدا بهتر می داند.
 • و هر کس در خواب ببیند که مردم بر او گریه می کنند به او ظلم می شود و هر کس ببیند که مردم پس از مرگش به او ناسزا می گویند یا به او تهمت می زنند با دل در گناه می میرد و اگر تشییع جنازه کم باشد. در خواب بیننده با مردم معاشرت نمی کند و در برخورد با آنها خوب نیست.
 • و هر که بر قبرش برسد و دفن شود، دلش را با دست بکشد و بر نافرمانی و شراب خواری اصرار کند، و هر که ببیند تابوت خود را به تنهایی حمل می کند و قبرش را با دست می کند و خود را دفن می کند، تحمل می کند. نتیجه اعمالش و رویارویی با اشتباهاتش.
 • دیدن تشییع جنازه در بازار نشان دهنده پایان کالاست، در حالی که دیدن تشییع جنازه بسیار نشان دهنده جنگ یا بیماری است که انسان را می کشد و خواب دیدن تشییع جنازه برای فقیر آرزوی مرگ و برای ثروتمند ترس از مرگ است. حاكم به خاطر قدرت و بركناري از اختيار و براي زنداني مرگش پاسخگوست، چنان كه ديدن تشييع در خواب به مرگ بيمار اشاره مي كند و محبت مؤمن به ديدار خداست. و برای کافر ناامیدی و چه بسا خودکشی او و تشییع جنازه در خواب برای شاگرد رخوت و تنبلی اوست و معلم بر حسب حالش در عزم و بی تفاوتی ضعیف است.
 • تعبیر دیدن مرده و مرگ در خواب را بر شیرینی او بخوانید

  ابن سیرین گوید تعبیر راه رفتن پشت جنازه در خواب پیروی از فرمانروای ظالم یا فاسد است و تشییع جنازه در خواب به قبرستان می رسد اگر قبرستان معلوم باشد این خواب بیانگر بازگشت حق به صاحبانشان است کسانی که در تشییع جنازه راه می روند اگر محجبه باشند. و محجبه، امور اولیاء امر مبهم و مبهم است، و اگر زنان معلوم باشند، تعبیر به اولیای آنان است و شیخ النابلسی اضافه می کند که حمل جنازه در خواب ممکن است حکایت از مال حرام کند.

  تعبیر خواب در شیرینی خود از تعبیر راه رفتن در تشییع جنازه در خواب می گویدراه رفتن در تشییع جنازه مرده ناشناس در خواب، بیانگر آن است که بیننده حق را ادا می کند، اما هر که ببیند در تشییع جنازه او راه می رود، به خود حق نمی دهد و دیدن تشییع جنازه پدر یا تشییع جنازه او. مادر در خواب دلالت بر صالح بودن و پیروی از تقرب والدین دارد، چنان که در تشییع جنازه یکی از پسران راه رفتن، بیننده او را بزرگ نمی کند، دیدن راه رفتن در تشییع جنازه بزرگ، بیانگر تشییع جنازه مرد مهمی است و دیدن. راه رفتن در تشییع جنازه کوچک در خواب بیانگر تشییع جنازه مردی غوطه ور است که هیچ دغدغه ای دنیوی ندارد تعبیر راه رفتن در آغاز تشییع حکایت از علاقه به طبل زدن و بوق زدن دارد و راه رفتن در پایان تشییع نشانگر پیروی از مردم عوام اما هر که ببیند از اول در تشییع جنازه مرده راه می رود، نیکی را یادآوری کرده است.(سوالات خوانندگان را در مورد دیدن تشییع جنازه در خواب بخوانید)

  و خواب دویدن در تشییع جنازه پسندیده نیست، خلاف سنت است و اگر مرده معلوم باشد خیر مرده است، در تشییع جنازه عالم، بیانگر بهره مندی از علم اوست. راه رفتن در تشییع جنازه سلطان یا حاکم در خواب صدمه ای از دنیاست، چنانکه راه رفتن در تشییع جنازه جنایتکار یا کافر، بیننده از او دفاع می کند، هنوز کارها تمام نشده است و راه رفتن در تشییع جنازه زنی ناشناس با عشق دنیا خداحافظی می کند و تشییع جنازه کودکی ناشناس در خواب بیانگر شایعات بعدی است.

  ابن سیرین می گوید که دیدن دعا برای میت دلالت بر دعا برای او دارد و هر که در خواب میت امام بود دلالت بر حال دارد و به تعبیر شیخ نابلسی دیدن نماز میت در خواب دلالت بر برادری و دوستی مردم با خدا دارد. تعبیر تشییع جنازه در خواب برای زن متاهل، فساد دین او.

  و تعبیر خواب به شیرینی خود از دیدن نماز میت در خواب می افزایدنماز میت در خواب بیانگر احقاق حق دیگران است و دیدن نماز میت در مسجد بیانگر آن است که امور به روال طبیعی خود پیش می رود و دیدن نماز میت در قبرستان بیانگر تعلل در ادای حق است. حقیقت حکایت از بخشش او دارد.

  تعبیر تابوت در خواب به روایت ابن سیرین دلالت بر پول و اقتدار و اعتباری است که بیننده بر تابوت در خواب به دست می آورد، زیرا اصل تابوت بهبودی است.شیخ النابلسی می گوید دیدن تابوت در خواب ممکن است نشان دهنده پول باشد و هر که بر تابوت حمل شد. شانه ها در خواب ممکن است به تعداد کسانی که در تشییع جنازه او بر مردم حکومت کنند، حمل تابوت در خواب ممکن است نشان دهنده سفر و سفر باشد و ممکن است نشان دهنده موقعیتی باشد که به اندازه تابوت در خواب است. (تعبیر دیدن تابوت در خواب را بخوانید)

  و شرح شیرینی خود را در مورد تعبیر تابوت در خواب اضافه می کند دیدن تابوت خالی در خواب بیانگر نزدیک شدن به زندگی است و خداوند داناتر است و دیدن تابوت در تابوت در خواب بیانگر این است که بیننده به دلیل نام او (اگر زنده است) به اتاق نقاهت وارد می شود و دیدن تابوت در حال پرواز است. در آسمان مرگ عالم یا صالح است دیدن تابوت طلا در خواب بیانگر غلو و فسق است و دیدن تابوت نقره بیانگر ایمان است بر مردم (تعبیر دیدن سنگ در خواب بخوانید)

  شیخ نابلسی می گوید که دیدن تشییع جنازه یک زن ممکن است نشان دهنده ازدواج او باشد. تعبیر خواب در شیرینی خود می گوید که دیدن جنازه در خواب برای زن به طور کلی جان و شرف و ذلت اوست.هر که تشییع جنازه او را در خواب دید جان اوست اگر جنازه او نیکو بود زندگی او نیکو است و اگر نباشد همان است که دیده است و دیدن جنازه برای زن شوهردار اگر بیند که در تشییع جنازه شوهرش قدم می زند بعد راه او را می رود و زن خوبی است او تمام نیازهایش را دارد (تعبیر ازدواج در خواب بخوانید) قدم زدن در تشییع جنازه فرزند ناشناس برای یک زن دلالت بر نقل شایعات دارد و راه رفتن در تشییع جنازه ناشناخته برای زن بیانگر طبل زدن و بوق زدن به مردم و با آنان است و اما تعبیر تشییع جنازه بزرگ در خواب بیانگر وفاداری زن به خود و تشییع جنازه کوچک است. وفاداری زن به شوهر و خانواده و خانه اش دیدن تابوت شکسته در خواب برای زن بیانگر حال او با خانواده یا شوهر است و تابوت طلا افتخار او نزد خانواده یا شوهر است اعمال بد او و نماز جنازه زن، دعای او پس از ناامیدی است.

  منابع و مراجع addremove

  1. «مکتب الکلام فی تعبیر خواب»، محمد بن سیرین، چاپ دارالمعرفه، بیروت، 2000م.
  2. «عطر حیوانات در بیان خواب» شیخ عبدالغنی النابلسی.
  3. «تعبیر خواب از کلمات ائمه و پرچمها» شیخ علی احمد عبدالعال التحطاوی، دار الکتب العلمیة بیروت، چاپ دوم 2005م.
  4. «تعبیر خواب خوش بینی»، محمد بن سیرین، مکتبة الایمان، قاهره.
  5. «الافر القدری، بیان فی البین»، شیخ ابوسعد نصر بن یعقوب الدینوری القدری، تحقیق دکتر فهمی سعید، علم الکتب، بیروت، چاپ دوم 2000م.
  6. معجم تعبیر خواب، ابن سیرین و شیخ عبدالغنی النابلسی، تحقیق باسیل برادی، چاپ کتابخانه الصفا، ابوظبی 2008.

  نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا